IBN
Închide
Fala Paula
(2)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 13. Publicaţii la conferinţe din RM - 4. Publicaţii peste hotare - 1.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 9
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2
 • 9. Publicații științifico-metodice și didactice
 • 9.11.Protocol clinic național - 1

2023 - 1

Miastenia gravis: protocol clinic naţional PCN-285
Gavriliuc Mihail , Lisnic Vitalie , Gavriliuc Pavel , Fala Paula
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
Chișinău, 2023 / URL https://ms.gov.md/wp-content/uploads/2024/01/PCN-285-Miastenia-gravis-editia-II-aprobat-prin-Ordinul-MS-nr.1188-din-22.12.2023.pdf
Disponibil online 30 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Genetic characteristics of meningiomas - clinical case presentation
Fala Paula1 , Andrușca Alexandru1 , Andronachi Victor2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Institute of Medicine
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 18 November, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-247
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Adenom hipofizar funcțional asociat cu anevrism neerupt de arteră cerebrală medie. Studiu de caz.
Andrușca Alexandru1 , Gavriliuc Olga2 , Gavriliuc Pavel2 , Fala Paula2 , Prisneac Daniel1 , Andronachi Victor1
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 January, 2022. Descarcări-12. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbidități la pacienții cu boala Parkinson.
Caldarov Anastasia1 , Gavriliuc Olga2 , Rotaru Lilia2 , Andrușca Alexandru1 , Fala Paula1 , Gavriliuc Mihail1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Crispr/Cas-based modeling of NF2 loss in meningioma cells
Waldt Natalie1 , Kesseler Christoph1 , Fala Paula12 , John Peter1 , Kirches Elmar J.F.1 , Angenstein Frank341 , Mawrin Christian1
1 Otto-von-Guericke University Magdeburg,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 German Center for Neurodegenerative Diseases (DZNE), Magdeburg,
4 Leibniz Institute for Neurobiology (LIN), Magdeburg
Journal of Neuroscience Methods
Nr. 356 / 2021 / ISSN 0165-0270 / ISSNe 1872-678X
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diagnosticul diferențiat al demenței în hidrocefalia normotensivă idiopatică.
Fala Paula1 , Gavriliuc Pavel1 , Andronachi Victor1 , Andrușca Alexandru1 , Gavriliuc Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tremorul esențial - criterii de diagnostic și modalități de tratament.
Gavriliuc Olga1 , Fala Paula2 , Gavriliuc Mihail2 , Andrușca Alexandru2
1 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Diagnosticul și managementul hidrocefaliei normotesnive idiopatice.
Fala Paula1 , Andronachi Victor1 , Gavriliuc Mihail1 , Gavriliuc Pavel12 , Andrușca Alexandru1 , Gavriliuc Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(67) / 2020 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-22. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Differential diagnosis of intracerebral haemorrhages. Cases from the institute of neurology and neurosurgery
Gavriliuc Pavel , Fala Paula , Andrușca Alexandru , Andronachi Victor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 18 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-457
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidrocefalia normotensivă idiopatică: revista literaturii
Fala Paula1 , Andronachi Victor1 , Gavriliuc Mihail1 , Gavriliuc Pavel2 , Andrușca Alexandru1 , Gavriliuc Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-30. Vizualizări-1017
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hidrocefalia normotensivă idiopatică: sinteză de literatură
Fala Paula1 , Andronachi Victor1 , Gavriliuc Pavel2 , Andrușca Alexandru1 , Gavriliuc Olga2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Neurologie si Neurochirurgie ”Diomid Gherman”
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 March, 2021. Descarcări-12. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prima experiență de învățământ on-line la Catedra de Neurologie nr. 1 al USMF „Nicolae Testemițanu”: perspectiva studenților
Gavriliuc Olga , Moldovanu Ion , Lisnic Vitalie , Sangheli Marina , Manole Elena , Gavriliuc Pavel , Grosu Oxana , Şimon Victoria , Cibotaru-Gherghelegiu Evelina , Duca Victoria , Fala Paula , Andrușca Alexandru , Gavriliuc Mihail
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-27. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Young adults with ischemic stroke in the Republic of Moldova`S tertiary neurology center
Nacu Gabriela , Caliga Ioana , Oloeri Mihail , Popa Vera , Gatcan Cristina , Cebanova Irina , Macovenciuc Alina , Manvelov Anastasia , Fala Paula
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Lambert-Eaton myasthenic syndrome – a misdiagnosed condition
Fala Paula12 , Cojocaru Ina2 , Chetrari Larisa2 , Gavriliuc Pavel21 , Sangheli Marina12 , Lisnic Vitalie21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 1(62) / 2019 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 13 April, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 4

Coffee consumption influence upon the clinico-neurophysiological manifestations of primary sleep bruxism
Lacusta Victor1 , Fala Valeriu1 , Romaniuc Dumitru1 , Bordeniuc Gheorghe1 , Fala Paula2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Diomid Gherman Institute of Neurology and Neurosurgery
Moldovan Medical Journal
Nr. 3(60) / 2017 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 18 October, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-992
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metoda reflexo-bruxism-reglatoare: eficienţa în funcţie de nivelul stresului emoţional
Lacusta Victor , Cereş Victoria , Gîlea Angela , Şincarenco Irina , Fala Paula
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-883
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea diagnosticului dereglărilor vegetative în sistemul stomatognat la pacienții cu bruxism nocturne sub influența substanțelor psihoactive
Romaniuc Dumitru , Bordeniuc Gheorghe , Fala Paula , Lacusta Victor , Fala Valeriu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-15. Vizualizări-954
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul plicii transversale a lobulului auricular în screening-ul patologiei cardiovasculare la pacienţii cu bruxism nocturn
Lacusta Victor , Fala Valeriu , Grosu Aurel , Gavriliuc Mihail , Fala Paula
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1005
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Profesiile şi statutul psihoemoţional la persoane sănătoase şi cu bruxism nocturn primar în funcţie de vârstă
Lacusta Victor12 , Fala Valeriu1 , Romaniuc Dumitru1 , Bordeniuc Gheorghe1 , Fala Paula1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie
NANO- 2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor cotidieni în declanşarea/menţinerea manifestărilor clinice ale bruxismului
Fala Valentina1 , Lacusta Victor12 , Bordeniuc Gheorghe1 , Romaniuc Dumitru1 , Fala Paula1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Physiology and Sanocreatology
NANO- 2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20