IBN
Închide
Branişte Silvia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole cat. C - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2021 - 1

Developing pragmatic competence within business english courses
Branişte Silvia
Centre of Excellence in Economics and Finance, Chișinău
Noi tendinţe în predarea limbajelor de specialitate în contextul racordării învăţământuluila cerinţele pieţii muncii. In Memoriam Tamara Matei
Ediția 2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-893-7.
Disponibil online 26 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Aspecte psihosociale ale inserției profesionale a cadrelor didactice debutante la nivel instituțional
Branişte Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-556
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Dimensiuni manageriale ale inserţiei profesionale a cadrelor didactice debutante
Branişte Silvia
Institutul de Ştiinţe ale Educaţiei
Univers Pedagogic
Nr. 4(52) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 23 May, 2017. Descarcări-48. Vizualizări-699
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Organisational integration of teachers – a premise for professional performance
Branişte Silvia
Școala modernă:provocări și oportunități
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-48-100-7.
Disponibil online 31 July, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-1908
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

English teachers addressing the challenges of the ICT environment
Branişte Silvia
Colegiul Financiar Bancar din Chişinau
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 3(85) / 2014 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 10 August, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-707
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5