IBN
Închide
Tonjoc Angela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 2

2019 - 1

Provocări actuale ale politicii de integrare a refugiaților în Uniunea Eeuropeană
Tonjoc Angela12
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Moldoscopie
Nr. 4(87) / 2019 / ISSN 1812-2566
Disponibil online 9 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-377
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Rolul presei în sporirea gradului de informare a cetățenilor cu privire la implementarea reformelor prevăzute în acordul de asociere UE-RM
Tonjoc Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe sociale
2017. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Rolul mass-mediei în promovarea procesului de Integrare europeană a Republicii Moldova
Tonjoc Angela
Academia de Administrare Publică, Republica Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-428
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Integrarea europeană – idee naţională pentru Republica Moldova
Tonjoc Angela
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat din Moldova. Științe socioumanistice
Vol.1, SSU. 2013. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 9 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-239
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4