IBN
Închide
Varzari Elena
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Teaching the Speech Act of Praisein the EFL class4
Varzari Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice, conferinţă ştiinţifică
Ediţia VI. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 17 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-40
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Actanții obligatorii și facultativi ca mijloc de realizare a valenței
Varzari Elena , Sirota Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 8. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-236-8.
Disponibil online 10 December, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Din istoricul teoriei valenței în lingvistică
Varzari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 6 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Проблемы изучения речевых актов в практике школьного и вузовского преподавания
Варзарь Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Materialele Conferinței Republicane a Cadrelor Didactice Didactica ştiințelor filologice
Vol. 3. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-270-0.
Disponibil online 14 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Tipurile de valență lingvistică
Varzari Elena
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Stiinte Umanistice”
Nr. 1(7) / 2018 / ISSN 2345-1866 / ISSNe 2345-1904
Disponibil online 26 December, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Translation Challenges of the Term “порицание”
Varzari Elena
"Alecu Russo" State University of Balti
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 4. 2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3225-9-1.
Disponibil online 20 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-485
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
К вопросу о речевых актах с семантикой похвалы
Варзарь Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Славянские чтения
Nr. 12(18) / 2018 / ISSN 1857-4580
Disponibil online 12 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые аспекты речевых актов, выражающих похвалу
Варзарь Елена , Сирота Елена
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Traditie și inovare în cercetarea științifică
Ediția 7. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-50-225-2.
Disponibil online 24 July, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-449
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Категории «оценка» и «ценность» в философии и языкознании
Varzari Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Rethinking the Role of Translation in the EFL Classroom
Varzari Elena , Ceh Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.2. 2016. Bălți. ISBN 978-9975-50-184-2.
Disponibil online 26 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Reprezentarea socială a clientului în viziunea angajaților
Varzari Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM.Ştiinţe socioumanistice
Vol. II. 2015. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Teaching legal english
Varzari Elena , Alexanchin Lidia , Stanțieru Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 3

On political correctness in american society
Varzari Elena
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 23 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-222
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pragmatics and language teaching
Varzari Elena , Ceh Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-313
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Taxonomy of educational chats for EFL learners
Varzari Elena1 , Ceh Oxana1 , Mihailov Ala2
1 "Alecu Russo" State University of Balti,
2 Theoretic Lyceum Iulia Hasdeu, Chisinau
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 26 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15