IBN
Închide
Tentiuc Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Calitatea biomasei de păiuș roșu, Festuca Rubra și posibilități de valorificare în conțiile Republicii Moldova
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Maruşca Teodor2 , Blaj Vasile2 , Cozari Sergiu1 , Guţu Ana1 , Nazare Adrian3 , Stavarache Mihai3 , Tentiuc Cristina1 , Mîrza Alexandru1 , Covalciuc Dragoș1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară „Ion Ionescu de la Brad”, Iaşi
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Calitatea biomasei la unele culturi anuale cerealiere și posibilități de valorificare
Cozari Sergiu1 , Ţiţei Victor1 , Gorea Andrei2 , Mocanu Natalia1 , Teleuţă Alexandru1 , Tentiuc Cristina1 , Doroftei Veaceslav1 , Ababii Alexei1 , Guţu Ana1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspectivededicata celei de-a 65-a aniversări de la fondarea Institutului științifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie și Medicină Veterinară
2021. Maximovca. ISBN 978-9975-56-911-8.
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte agrobiologice şi posibilităţi de valorificare a plantelor de Lathyrus tuberosus l.
Ţiţei Victor1 , Andreoiu Andreea Cristina2 , Teleuţă Alexandru1 , Coşman Valentina13 , Coşman Sergiu13 , Guţu Ana1 , Mocanu Natalia1 , Cozari Sergiu1 , Mazăre Veaceslav4 , Mîrza Alexandru1 , Tentiuc Cristina1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetare–Dezvoltare pentru Pajiști, Brașov,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Biotehnologii în Zootehnie şi Medicină Veterinară,
4 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara
Conservarea diversităţii biologice – o şansă pentru remedierea ecosistemelor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-72-585-9.
Disponibil online 9 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-51
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Particularitățile agrobiologice și posibilități de valorificare a napului porcesc, Helianthus tuberosus L
Ţiţei Victor , Tentiuc Cristina , Mocanu Natalia
Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective Științe Exacte și ale Naturii și Didactica Științelor Exacte și ale Naturii
Vol. 1. 2020. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-360-8.
Disponibil online 19 November, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some biological features and green mass quality of Inula helenium L.
Guţu Ana , Tentiuc Cristina , Covalciuc Dragoș , Ţiţei Victor , Cozari Sergiu
“Alexandru Ciubotaru” National Botanical Garden (Institute)
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Probleme ale zonelor rurale în contextul dezvoltării durabile
Mateoc-Sîrb Nicoleta1 , David Saida Roxana1 , Mateoc Teodor1 , Mocanu Natalia2 , Tentiuc Cristina2
1 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Factorii determinanşi ai volumului şi structurii resurselor financiare în agricultură
Mocanu Natalia1 , Tentiuc Cristina1 , Mateoc-Sîrb Nicoleta2 , Davidenko N.3 , Nehoda I.3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea de Ştiinţe Agricole şi Medicină Veterinară a Banatului, Timişoara,
3 Национальный университет биоресурсов и природопользования Украины
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализацииIV Национальная научно - практическая конференция
Ediția 4, Vol.2. 2018. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83084-3.
Disponibil online 11 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Planificarea bugetului de stat
Mocanu Natalia1 , Tentiuc Cristina1 , Mocanu Alin2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Inspectoratul Fiscal Principal de Stat de pe lîngă Ministerul Finanţelor al R.Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sectorul vitivinicol la etapa actuală
Tentiuc Cristina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9