IBN
Închide

55Publicaţii

474Descărcări

26838Vizualizări

Vornicu Nicoleta
Cuvinte-cheie (170): 1 (5), conservare (4), conservation (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 15. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 17.
Publicații indexate în SCOPUS - 15. Teze/Rezumate în culegeri - 13.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 4
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 9
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 10
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 7
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 6
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2023 - 4

Studiu analitic implicat în realizarea proiectelor de re­staurare a clădirilor / monumentelor istorice
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 8. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 23 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-41
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu analitic implicat în realizarea proiectelor de restaurare a clădirilor / monumentelor istorice
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-12. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Antimicrobial Activity Evaluation of Homodrimane Sesquiterpenoids with a Benzimidazole Unit
Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Kuchkova Kaleria1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Kulciţki Veaceslav1 , Shova Sergiu2 , Vornicu Nicoleta3 , Geana Elisabeta Irina4 , Mangalagiu Ionel I.5 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 28, / 2023 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 23 February, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and evaluation of antimicrobial activity of tetranorlabdane compounds bearing 1,3,4-thiadiazole units
Blaja Svetlana1 , Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Vornicu Nicoleta2 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 12

Application of infrared spectroscopy in evaluation of wood preservation and dating
Zaltariov Mirela-Fernanda1 , Vornicu Nicoleta23 , Spiridon Iuliana1
1 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 Ministry of Culture
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Biodeteriorarea picturii murale de la biserica Adormirea Maicii Domnului, Căușeni, Republica Moldova
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 3 / 2022 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 2 January, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-187
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracterizarea metalelor arheologice prin tehnici de arheometrie
Vornicu Nicoleta1 , Bibire Cristina1 , Zaltariov Mirela-Fernanda2
1 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
2 Institutul de Chimie Macromoleculara „Petru Poni“, Iaşi
Revista Arheologică
Nr. 1(18) / 2022 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 14 September, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea în vederea restaurării a unui monument istoric tehnic „Cuptor Zimbru”, din localitatea Zimbru, Arad
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 6. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 24 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-196
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi
Vornicu Nicoleta1 , Postică Gheorghe2 , Bacumenco-Pîrnău Ludmila3 , Bibire Cristina1
1 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
2 Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei,
3 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 28 October, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-270
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea mortarelor descoperite în situl medieval de la Orheiul Vechi prin metode nedestructive
Vornicu Nicoleta1 , Postică Gheorghe2 , Bacumenco-Pîrnău Ludmila23 , Bibire Cristina14
1 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
2 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
3 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
4 Ministerul Culturii
Revista Arheologică
Nr. 2(18) / 2022 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 10 August, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind biodeteriorarea lemnului din structura șarpantei de la biserica „Sfinții Voievozi”, Ceplenița, Iași
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(66) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 7 December, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări privind biodeteriorarea lemnului din structura șarpantei de la Biserica Sf. Voievozi”, Ceplenița, Iași
Vornicu Nicoleta12 , Bibire Cristina21
1 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
2 Ministerul Culturii
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 7 February, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contribuţii la problema imitaţiilor de denari romani imperiali din Moldova. Descoperirea monetară din necropola de la Dumitreștii Gălăţii (comuna Schitu Duca, judeţul Iași, România)
Munteanu Lucian1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 4 / 2022 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 25 July, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metamorfozele artei metalelor în a doua jumătate a secolului al XX-lea și începutul secolului al XXI-lea reflectate într-o monografie științifică
Vornicu Nicoleta1 , Petrencu Anatol2
1 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Silicone materials-from cultural heritage conservation to biomedical applications
Ciubotaru Bianca-Iulia1 , Tugui Codrin1 , Cazacu Maria1 , Vornicu Nicoleta23 , Zaltariov Mirela-Fernanda1
1 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 Ministry of Culture
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-15. Vizualizări-339
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3-Benzothiazole Unit and Their Antimicrobial Activity Evaluation
Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Blaja Svetlana1 , Ciocarlan Alexandru1 , Dragalin Ion1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Geana Elisabeta Irina3 , Mangalagiu Ionel4 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
4 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Molecules (Basel, Switzerland)
Vol. 27, / 2022 / ISSN - / ISSNe 1420-3049
Disponibil online 9 September, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-352
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 7

Arta, cultura și patrimoniul cultural –interferențe în context european
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Iași, România. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 25 August, 2021. Descarcări-17. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Characterisation of metal threads from archaelogical textiles religious by methods of archaeometry
Vornicu Nicoleta1 , Bibire Cristina1 , Zaltariov Mirela-Fernanda2
1 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry
Annals of the University of Oradea, Fascicle of textiles, leatherwork
Vol. 22, / 2021 / ISSN 1843-813X / ISSNe 2457-4880
Disponibil online 6 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chemical composition and assessment of antimicrobial activity of lavender essential oil and some by-products
Ciocarlan Alexandru1 , Lupaşcu Lucian1 , Aricu Aculina1 , Dragalin Ion1 , Popescu Violeta1 , Geana Elisabeta Irina23 , Ionete Roxana Elena2 , Vornicu Nicoleta3 , Duliu Octavian-Gheorghe45 , Hristozova Gergana Y. 56 , Zinicovscaia Inga157
1 Institute of Chemistry,
2 National Research and Development Institute for Cryogenics and Isotopic Technologies,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 University of Bucharest,
5 Joint Institute of Nuclear Research,
6 Plovdiv University „Paisii Hilendarski”,
7 Horia Hulubei National Institute of Physics and Nuclear Engineering
Plants
Nr. 9(10) / 2021 / ISSN 2223-7747 / ISSNe 2223-7747
Disponibil online 12 September, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-669
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdisciplinarity and current approaches regarding the safeguarding of cultural heritage. Research, scientific investigation and authentication
Vornicu Nicoleta12
1 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
2 Ministry of Culture
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metal complexes based on polydentate ligands for medicine and catalysis
Zaltariov Mirela-Fernanda1 , Vornicu Nicoleta23
1 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 Ministry of Culture
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 9 March, 2021. Descarcări-15. Vizualizări-549
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mitropolitul Gavriil Bănulescu-Bodoni: „portretul complet” al unei personalități providențiale
Grati Aliona1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Dialogica, revista de studii culturale si literatura
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3695 / ISSNe 1857-2537
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-38. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Norlabdane Compounds Containing Thiosemicarbazone or 1,3-Thiazole Fragments: Synthesis and Antimicrobial Activity
Blaja Svetlana1 , Lungu Lidia1 , Kuchkova Kaleria1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(57) / 2021 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-677
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Biodegradarea patrimoniului cultural, studiu privind mecanismele și metodele control
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 12 March, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-400
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamțului (județul Neamț, România). Noi considerații
Bacumenco-Pîrnău Ludmila12 , Diaconu Vasile3 , Vornicu Nicoleta4
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Complexul Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ,
4 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Revista Arheologică
Nr. 1(16) / 2020 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 7 October, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul patrimoniului cultural în dezbateri internaționale la Chișinău
Condraticova Liliana1 , Vornicu Nicoleta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patrimoniul cultural de ieri – implicații în dezvoltarea societății durabile de mâine
Condraticova Liliana1 , Vornicu Nicoleta2
1 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine
Ediția 2. 2020. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 10 March, 2021. Descarcări-20. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Antimicrobial Activity of New Drimane and Homodrimane Sesquiterpenoids with Oxadiazole and Thiadiazole Fragments
Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Secara-Kușnir Elena1 , Barba Alic1 , Ungur Nikon1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 4(56) / 2020 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 6 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-659
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3,4-Oxadiazole or 1,3,4-Thiadiazole Units
Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Vicol Crina1 , Ilker Ozer1 , Shova Sergiu12 , Guţu Iacob3 , Vornicu Nicoleta4 , Mangalagiu Ionel I.5 , Ambrosio Michele6 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Moldova State University,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
6 Universitatea din Trento
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Vol. 56, / 2020 / ISSN 0009-3122 / ISSNe 1573-8353
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

Arta şi „otrăvurile” din culori
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Arta
Nr. 1(AV) / 2019 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 30 June, 2019. Descarcări-33. Vizualizări-840
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigaţii non-destructive asupra artefactelor arheologice de metal. Studiu de caz: vasul de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamţului
Vornicu Nicoleta1 , Bacumenco-Pîrnău Ludmila2 , Diaconu Vasile3
1 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
2 Institutul Patrimoniului Cultural,
3 Complexul Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-17. Vizualizări-630
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Research and education for the authentication, conservation and restoration of cultural heritage
Vornicu Nicoleta
Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 27 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-633
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing Hydrazinecarbothioamide or 1,2,4-Triazole Unit
Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Shova Sergiu12 , Pogrebnoi Serghei1 , Mangalagiu Ionel3 , Moldoveanu Costel3 , Vornicu Nicoleta4 , Ambrosio Michele5 , Babak Maria V.6 , Arion Vladimir7 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
5 Universitatea din Trento,
6 National University of Singapore,
7 University of Vienna
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Nr. 8(55) / 2019 / ISSN 0009-3122 / ISSNe 1573-8353
Disponibil online 1 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new active nitrogen and sulfur containing norlabdanic compounds
Lungu Lidia1 , Blaja Svetlana1 , Ciocarlan Alexandru1 , Ilker Ozer1 , Aricu Aculina1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un vas de cupru medieval descoperit la Cetatea Neamțului
Bacumenco-Pîrnău Ludmila12 , Vornicu Nicoleta3 , Diaconu Vasile45
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
3 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
4 Complexul Muzeal Național Neamț, Muzeul de Istorie şi Etnografie Târgu Neamţ,
5 Complexul Muzeal Judeţean Neamţ, Piatra-Neamţ
Patrimoniul cultural de ieri – implicații in dezvoltarea societatii durabile de maine dedicată zilelor europene ale patrimoniului
Ediția 1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3290-4-0.
Disponibil online 26 February, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 6

Antimicrobial acivitiy of some newhomodrimane sesquiterpenoids bearing1,3,4-oxadiazole units
Ciocarlan Alexandru1 , Lungu Lidia1 , Aricu Aculina1 , Ilker Ozer1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 20 June, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigarea infracţiunilor privind artefactele arheologice, responsabilitate internaţională
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 11 June, 2018. Descarcări-25. Vizualizări-591
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de investigare a infracţiunilor privind operele de artă
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Arta
Nr. 1(AV) / 2018 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 21 August, 2018. Descarcări-99. Vizualizări-1003
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new biological active tetranorlabdane compounds with 1,3,4-thiadiazoleunits
Lungu Lidia1 , Tenu Nadejda1 , Aricu Aculina1 , Barba Alic1 , Ciocarlan Alexandru1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-726
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antimicrobial activity of new homodrimane sesquiterpenoids with oxa- and thiadiazole units
Aricu Aculina1 , Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Mangalagiu Ionel3
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 19 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-642
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antimicrobial activity of new homodrimane sesquiterpenoids with oxa- and thiadiazole units
Aricu Aculina1 , Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2 , Mangalagiu Ionel3
1 Institute of Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
Romanian Chemistry Conference
Ediția a XXXV-a. 2018. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-624
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Consideraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal şi piele de la mănăstirea Căpriana
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Arta
Nr. 1(AV) / 2017 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 19 October, 2017. Descarcări-7. Vizualizări-786
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Consideraţii privind starea de conservare a artefactelor din metal şi piele de la Mănăstirea Căpriana
Vornicu Nicoleta
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 27 February, 2018. Descarcări-20. Vizualizări-589
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credință, arheologie, conservare. Mănăstirea Căpriana, Republica Moldova
Gugeanu Mariana1 , Anăstăsoaei Doina1 , Vornicu Nicoleta2 , Postică Gheorghe3 , Cuzmin Filaret4
1 Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi,
2 Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei,
3 Ministerul Culturii,
4 Mănăstirea Căpriana
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 2(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 24 October, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microwave assisted synthesis of some new tetranorlabdane compounds and their biological activity
Vicol Crina12 , Lungu Lidia12 , Aricu Aculina12 , Vornicu Nicoleta3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Novel Tetranorlabdane Derivatives with Unprecedented Carbon Skeleton
Ciocarlan Alexandru1 , Aricu Aculina1 , Lungu Lidia1 , Edu Carolina1 , Barba Alic1 , Shova Sergiu12 , Mangalagiu Ionel I.3 , Ambrosio Michele4 , Nicolescu Alina Florica25 , Deleanu Călin25 , Vornicu Nicoleta6
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
4 Universitatea din Trento,
5 "C.D. Nenitzescu" Centre of Organic Chemistry, Romanian Academy,
6 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Synlett
Nr. 5(28) / 2017 / ISSN 0936-5214 / ISSNe 1437-2096
Disponibil online 12 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-302
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Assessment of some application potentials for copper complexes of the ligands containing siloxane moiety: Antimicrobial, antifungal, antioxidant and redox activity
Soroceanu Alina1 , Vacareanu Loredana1 , Vornicu Nicoleta2 , Cazacu Maria1 , Rudik V.3 , Croitori Tamara3
1 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Inorganica Chimica Acta
Vol. 442, / 2016 / ISSN 0020-1693
Disponibil online 20 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-333
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Autentificarea prin metode instrumentale a sacosului, componentă a vestimentaţiei ecleziale în Biserica Ortodoxă, secolele XVIII – XIX
Vornicu Nicoleta , Bibire Cristina
Centrul Mitropolitan de Cercetări TABOR, Mitropolia Moldovei și Bucovinei
Arta
Nr. 1(AV) / 2016 / ISSN 2345-1181 / ISSNe 2537-6136
Disponibil online 8 February, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-648
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis from norambreinolide, structure, and antimicrobial activity of dihomodrimane sesquiterpenoids with azine, hydrazide, and dihydrazide fragments
Aricu Aculina1 , Kuchkova Kaleria1 , Barba Alic1 , Dragalin Ion1 , Shova Sergiu2 , Vornicu Nicoleta3 , Gorincioi Elena1 , Secara-Kușnir Elena1 , Lungu Lidia1 , Niculaua Marius4 , Ungur Nikon1 , Vlad Pavel1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
4 Research Centre for Oenology Iaşi - Romanian Academy Iași branch
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 6(52) / 2016 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-229
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new biological active tetranorlabdane compounds with triazole units
Lungu Lidia1 , Aricu Aculina1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Vornicu Nicoleta2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Romanian Chemistry Conference Dedicated to the 150th anniversary of the founding of the Romanian Academy
Ediția a XXXIV-a. 2016. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 7 August, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 55