IBN
Închide
Rusu Elena Stere
Cuvinte-cheie (12): achiziții ”verzi” (1), achiziții publice sustenabile (1), cadrul instituţional al achiziţiilor publice (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Mecanismul financiar al achiziţiilor publice (Aspecte teoretice)
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare si inovare. Științe sociale. Rezumate ale comunicărilor
2018. Chisinau, Republica Moldova. .
Disponibil online 25 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-44
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Necesitatea implementării principiilor achizițiilor publice sustenabile
Cojocaru Maria, Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ed. a 12-a/Vol. 2. 2017. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-2-2.
Disponibil online 18 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Achiziţiile publice în sistemul de gestiune a finanţelor publice din Republica Moldova
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Sesiune naţională de comunicări ştiinţifice studenţeşti:Ştiinţe ale naturii şi exacte Științe juridice și economice
2016. Chişinău, 2016. .
Disponibil online 5 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Armonizarea managementului achiziţiilor publice din Republica Moldova la directivele UE
Cojocaru Maria, Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea mecanismului fiscalităţii în Republica Moldova
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Analele ştiinţifice ale USM. Științe ale naturii și exacte. Științe economice
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-682-6.
Disponibil online 25 July, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Eficientizarea sistemului de achiziţii publice din Republica Moldova în contextul prevederilor legislative ale UE
Rusu Elena
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(97) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 9 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Protecţia ecologică a spaţiilor verzi din raioanele Şoldăneşti – Rezina
Rusu Elena, Fondos Tatiana
Universitatea de Studii Politice şi Economice Europene „Constantin Stere”
Noosfera. Revista ştiinţifică de educaţie, spiritualitate şi cultură ecologică
Nr. 15 / 2015 / ISSN 1857-3517
Disponibil online 6 February, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-255
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7