IBN
Închide
Antohi Leonid
Cuvinte-cheie (18): Convenţia Europeană a drepturilor omului (2), Declaraţia Universală a Drepturilor Omului (1), Curtea de la Strasbourg (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2017 - 1

Dimensiunea principiului subsidiarităţii in dreptul internaţional al drepturilor omului
Antohi Leonid
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 2(41) / 2017 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 14 July, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Aplicarea principiului subsidiarității  de Curtea Europeană a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana, Antohi Leonid
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare. Ştiinţe juridice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-816-5.
Disponibil online 18 April, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-174
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptul modern al principiului subsidiarităţii in dreptul internaţional public
Antohi Leonid
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Institutului Naţional al Justiţiei
Nr. 1(36) / 2016 / ISSN 1857-2405
Disponibil online 12 May, 2016. Descarcări-3. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Epuizarea căilor de recurs interne și principiul subsidiarității prin prisma Convenției Europene a Drepturilor Omului
Sârcu-Scobioală Diana1, Antohi Leonid2
1 Institutul Naţional al Justiţiei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Revista Moldovenească de Drept Internaţional şi Relaţii Internaţionale
Nr. 2(11) / 2016 / ISSN 1857-1999 / ISSNe 2345-1963
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-19. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4