IBN
Închide
Cristal Igor
Cuvinte-cheie (16): autorităţi publice (2), depăşirea prerogativelor constituţionale. (1), colaborarea şi controlul reciproc al autorităţilor (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2015 - 1

Examinarea sau executarea adreselor curţii constituţionale?
Cristal Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(284) / 2015 / ISSN 1810-309X
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-5. Vizualizări-284
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Abordări ştiinţifico-practice privind interferenţe între autorităţi publice în realizarea  competenţelor sale constituţionale
Gamurar Vitalii, Cristal Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 2014(1-2) / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 23 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico–practice privind raporturile autorităţilor administraţiei publice locale cu instanţele judecătoreşti (Studiu de caz: mun. Chişinău)
Ţurcan Serghei, Cristal Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 3-4 / 2014 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 7 October, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele reflecţii pe marginea propunerilor de reformare a Procuraturii Republicii Moldova
Cristal Igor
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-70
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 4 of 4