IBN
Închide
Bostan Ina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7

2022 - 2

Natura juridică a actului administrativ în contextul noilor reglementări
Bostan Ina , Tănase Oleg
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-47. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reglementări și realizări ale ocrotirii patrimoniului cultural în perioada antică
Chiriac Natalia , Ursu Viorica , Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Abordări moderne privind drepturile patrimoniale
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-3541-0-3.
Disponibil online 15 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Noțiunea de patrimoniu conform reglementărilor naționale
Chiriac Natalia , Ursu Viorica , Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Patrimoniul arhitectural: aspecte tehnice, economice şi juridice
2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3464-3-6.
Disponibil online 9 December, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Правовая характеристика кондоминиума
Елецких Альбина , Бостан Инна
Технический Университет Молдовы
Probleme actuale ale urbanismului şi amenajării teritoriului
Ediția 10. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-779-4.
Disponibil online 29 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-227
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Analysis of international regulations regarding the heritage and historical value
Ursu Viorica , Chiriac Natalia , Bostan Ina
Technical University of Moldova
Journal of Social Sciences
Vol. 3, Nr. 4 / 2020 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-268
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Răspunderea pentru încălcarea legislației privind protecția patrimoniului cultural imobil al federației ruse
Chiriac Natalia , Ursu Viorica , Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Problematica patrimoniului arhitectural în Republica MoldovaEvaluarea imobilului conform standardelor internaționale de evaluare
2020. Chișinău. ISBN 978-9975-3481-3-3.
Disponibil online 20 January, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The problem of wedding impediments in the concept of new family and Civil law regulations
Bostan Ina
Technical University of Moldova
Jurnalul juridic national: teorie şi practică
Nr. 2(42) / 2020 / ISSN 2345-1130
Disponibil online 22 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Delimitarea contractului de înstrăinare a bunurilor cu condiția întreținerii pe viață de alte contracte translative de proprietate
Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 23 October, 2018. Descarcări-15. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța teoretico-practică a recunoașterii publice a căsătoriei
Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.48. 2018. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-297-2.
Disponibil online 15 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problematica sancțiunii juridice în concepția marilor gânditori raționaliști.
Bostan Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Legea şi Viaţa
Nr. 1(313) / 2018 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 24 February, 2018. Descarcări-23. Vizualizări-579
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Fundamentele sociale, morale și religioase ale sancțiunii juridice
Bostan Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-421
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte teoretice privind regimul juridic al sancţiunilor civile
Bostan Ina12 , Nicolaev Elena1
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(296) / 2016 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 5 September, 2016. Descarcări-15. Vizualizări-687
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiile aplicării sancţiunilor juridice
Postu Ion , Bostan Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Studii Juridice Universitare
Nr. 1-2(33-34) / 2016 / ISSN 1857-4122
Disponibil online 4 April, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-506
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Noțiunea, conținutul și clasifiarea sancțiunilor juridice
Bostan Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 8(284) / 2015 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 26 August, 2015. Descarcări-11. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Regimul juridic al sancțiunilor disciplinare
Bostan Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
Editia 3, T. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 12 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-381
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Natura juridică a sancţiunii
Bostan Ina
Universitatea Liberă Internaţională din Moldova
Promovarea drepturilor omului în contextul integrării europene: teorie şi practică
2013. Chişinău. ISBN 978-9975-101-20-2.
Disponibil online 18 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16