IBN
Închide
Gangan Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole cat. B - 2
  • 3.1.4.Articole cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2020 - 1

Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1 , Doga Valeriu2 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-76. Vizualizări-515
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Perspectivele fidelizării clienţilor în condiţiile noilor provocări economice
Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-68. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte în cunoaşterea pieţei produselor agroalimentare
Gangan Svetlana , Dombrovschi Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-378
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicaţia geografică, denumirea de origine – instrumente eficiente de marketing pentru promovarea dezvoltării socio-economice a ţării
Burbulea Rodica , Movileanu Veronica , Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions in the development of the agricultural sector of the Republic of Moldova
Doga Valeriu1 , Ignat Anatolie1 , Gangan Svetlana2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Priorităţi strategice de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale
Gangan Svetlana , Mîrza Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activităţile neagricole a bussinesului în economia rurală
Doga Valeriu1 , Gangan Svetlana2 , Bahcivanji Ludmila3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale şi clasificări privind produsele agroalimentare
Gangan Svetlana , Mîrza Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-694
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia drepturilor de proprietate în sectorul agricol al Republicii Moldova
Gangan Svetlana1 , Ignat Anatolie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-275
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Managementul competitivităţii
Coşer Cornel , Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1034
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective
Gangan Svetlana1 , Doga Valeriu2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-903
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 3

Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective
Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de marketing în vederea dezvoltării turismului intern în Republica Moldova
Gangan Svetlana , Negritu Diana , Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-63. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The language of advertising
Gangan Svetlana , Susarencu Elvira , Hodenco Elena
State Agrarian University of Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
Vol. 25 (2). 2010. Chişinău. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14