IBN
Închide
Gangan Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 13

2023 - 3

Provocări ale activităților de marketing pentru dezvoltarea aviculturii ecologice
Gangan Svetlana1 , Burbulea Rodica1 , Gangan Iulian2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-20. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Digital marketing in the light of promoting and strengthening the image on the market
Memeţ Diana , Burbulea Rodica , Gangan Svetlana
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF).
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-3. Vizualizări-128
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Directions and measures for the promotion of agrifood products from the Republic of Moldova on the European Union market
Burbulea Rodica , Gangan Svetlana
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Ediția 5. 2023. Chișinău. ISBN (pdf) 978‐9975‐64‐364‐1 (PDF).
Disponibil online 26 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

Modern visions and approaches of holistic marketi
Burbulea Rodica , Gangan Svetlana
Technical University of Moldova
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Perspectivele marketingului holistic în epoca tendinței de aderare la Uniunea Europeană
Gangan Svetlana1 , Gangan Iulian2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectives and achievements within European Integration of Moldova
Vol.2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-64-343-6 (PDF).
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-329
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Tendințele dezvoltării marketingului online pentru susținerea afacerilor în Republica Moldova
Gangan Svetlana1 , Doga Valeriu2 , Bîrca Iulita2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2020 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-133. Vizualizări-1069
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Perspectivele fidelizării clienţilor în condiţiile noilor provocări economice
Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Promovarea valorilor social-economice în contextul integrării europene
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3287-6-0.
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-144. Vizualizări-987
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Aspecte în cunoaşterea pieţei produselor agroalimentare
Gangan Svetlana , Dombrovschi Ina
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicaţia geografică, denumirea de origine – instrumente eficiente de marketing pentru promovarea dezvoltării socio-economice a ţării
Burbulea Rodica , Movileanu Veronica , Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recent evolutions in the development of the agricultural sector of the Republic of Moldova
Doga Valeriu1 , Ignat Anatolie1 , Gangan Svetlana2
1 National Institute for Economic Research, ASM,
2 State Agrarian University of Moldova
Perspectivele dezvoltării durabile a spaţiului rural în contextul noilor provocări economice
Vol.50. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-299-6.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-690
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Priorităţi strategice de dezvoltare a activităţii de marketing în cadrul gospodăriilor producătoare de cereale
Gangan Svetlana , Mîrza Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.5. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-892-5.
Disponibil online 17 April, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-815
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Activităţile neagricole a bussinesului în economia rurală
Doga Valeriu1 , Gangan Svetlana2 , Bahcivanji Ludmila3
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea Agrară de Stat din Odesa, Ucraina
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(10) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 6 October, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-971
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Delimitări conceptuale şi clasificări privind produsele agroalimentare
Gangan Svetlana , Mîrza Sergiu
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii Cooperatist-Comerciale din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1239
Disponibil online 29 November, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-891
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluţia drepturilor de proprietate în sectorul agricol al Republicii Moldova
Gangan Svetlana1 , Ignat Anatolie2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
Economie Lucrări ştiinţifice
Vol.37. 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-252-1.
Disponibil online 12 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-484
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Managementul competitivităţii
Coşer Cornel , Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-1278
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 4

Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective
Gangan Svetlana1 , Doga Valeriu2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-1190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Distribuţia produselor agroalimentare: realităţi şi perspective
Gangan Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-592
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de marketing în vederea dezvoltării turismului intern în Republica Moldova
Gangan Svetlana , Negritu Diana , Şuşu-Ţurcan Aurelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-73. Vizualizări-766
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The language of advertising
Gangan Svetlana , Susarencu Elvira , Hodenco Elena
State Agrarian University of Moldova
Economie. Lucrări ştiinţifice
2011. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-194-4.
Disponibil online 2 October, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

The impact of existing law of the Republic of Moldova on wine market development
Gangan Svetlana
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 10, / 2010 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The significance of marketing in developing the forestry agency “Moldsilva”
Gangan Svetlana , Burbulea Rodica , Bădărău Alina
State Agrarian University of Moldova
Scientific papers. Series “Management, Economic Engineering in Agriculture and Rural Development”
Vol. 10, / 2010 / ISSN 2284-7995 / ISSNe 2285-3952
Disponibil online 29 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-89
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21