IBN
Închide
Boghian Dumitru
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 6
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10

2022 - 3

Cercetările arheologice din tumulul nr. 1 de la Lungani-după vie (com. Lungani, jud. Iaşi, România)
Enea Sergiu Constantin1 , Tencariu Felix-Adrian2 , Popovici Sergiu3 , Boghian Dumitru3 , Brașoveanu Casandra4 , Ciobanu Ion25 , Simalcsik Angela567 , Brunchi Radu Alexandru4 , Agulnicov Serghei3 , Asăndulesei Andrei4
1 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
2 Institutul de Cercetări Interdisciplinare, Universitatea „Alexandru Ioan Cuza” din Iași,
3 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
5 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
6 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
7 Centrul de Cercetări pentru Oenologie, Academia Română Filiala Iași
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-81-067-8 .
Disponibil online 28 September, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre descoperirile metalice din situl cucutenian de la Tăcuta-Dealul Miclea/Paic, jud. Vaslui, România
Enea Sergiu Constantin1 , Lazanu Ciprian-Cătălin2 , Boghian Dumitru3 , Vasilache Viorica4
1 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
2 Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui,
3 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 32, R. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 27 October, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-87
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre plastica antropomorfă din situl Cucuteni A3 de la Tăcuta-Dealul Miclea, jud. Vaslui. Campaniile 2011–2019
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Lazanu Ciprian-Cătălin3
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
3 Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 5, R. 2022. Iași – Chișinău. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 3 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-71
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Datări radiocarbon asupra unor materiale scheletice umane din T1/2011 şi T2/2012 de la Costâna-Imaș (com. Todireşti, jud. Suceava, România)
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Simalcsik Angela345
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
3 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”
Muzeul Naţional de Istorie a Moldovei. Istorie - Arheologie - Muzeologie
Ediția 31, R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-140-2.
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Noi informaţii despre necropola „dacilor liberi” de la Costești-Baia, judeţul Iași, România
Honcu Ștefan1 , Simalcsik Angela234 , Enea Sergiu Constantin5 , Boghian Dumitru6
1 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
4 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
5 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
6 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Revista de Arheologie, Antropologie și Studii Interdisciplinare (RAASI)
Nr. 3 / 2021 / ISSN 2587-3768 / ISSNe 2587-3776
Disponibil online 7 July, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-160
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetării tumulului T1 de la Târgu Frumos-Vest de oraș (2019-2020)
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Ciobanu Ion34 , Popovici Sergiu45 , Simalcsik Angela364 , Pîrnău Radu-Gabriel7 , Asăndulesei Andrei8 , Tencariu Felix-Adrian8 , Ţifui Sergiu-Marian9
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
3 Rezervatia cultural-naturala „Orheiul Vechi”,
4 Institutul de Cercetări Bioarheologice şi Etnoculturale,
5 Agenţia Naţională Arheologica a Moldovei,
6 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
7 Academia Română, filiala Iași,
8 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
9 Archäologiebüro Dr. Woidich GmbH, Nördlingen
Arheologie interdisciplinară: Metode, studii, rezultate
R. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-87-838-8.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Fragmente de amfore greceşti inedite, aflate în colecţia Muzeului Parohial din Ţibana (jud. Iaşi)
Berzovan Alexandru1 , Boghian Dumitru2 , Enea Sergiu Constantin3
1 Academia Română, filiala Iași,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos
Relaţii interculturale în spaţiul tiso-nistrean în epoca fierului
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-87-745-9.
Disponibil online 5 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Date cumulative referitoare la investigarea megastructurii din situl Cucuteni A-B de la Ripiceni-Holm (județul Botoșani, România) în campaniile 2016 și 2018-2019
Boghian Dumitru1 , Melniciuc Aurel2 , Setnic Eduard-Gheorghe2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Muzeul Județean Botoșani
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iliada ca sursă istorică pentru reconstituirea unor comportamente funerare din epocile bronzului şi fierului
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R. 2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-18
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezultatele cercetărilor arheologice efectuate în situl de la Costești-Cier/Lângă Școală în campaniile 2012-2019
Enea Sergiu Constantin1 , Boghian Dumitru2 , Ignătescu Sorin2
1 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 25 January, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu preliminar privind concentrația unor metale din schelete umane medievale descoperite în situl arheologic de la Costești-Cier (județul Iași, România)
Zamfiroi Anca1 , Cojocaru Dumitru1 , Simalcsik Angela2 , Enea Sergiu Constantin3 , Nicoară Mircea1 , Plavan Gabriel1 , Strungaru Ştefan-Adrian1 , Bejenaru Luminiţa1 , Boghian Dumitru4
1 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi,
2 Centrul de Cercetări Antropologice „Olga Necrasov”, Academia Română,
3 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
4 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 11, R. 2019. Chișinău. ISBN 978-9975-84-104-7.
Disponibil online 27 January, 2020. Descarcări-12. Vizualizări-512
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sugestii etnografice pentru reconstituirea modului de construcţie şi funcţionare a locuinţelor cucuteniene
Enea Sergiu Constantin1 , Boghian Dumitru2
1 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava
Cercetări bioarheologice şi etnoculturale în sud-estul Europei
R. 2019. Crihana Veche (Cahul). ISBN 978-9975-84-XXX.
Disponibil online 9 February, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-6
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Date sintetice referitoare la situl Cucuteni B de la Buznea-Siliște/După Grădini (com. Ion Neculce, jud. Iași, Romania)
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Discuții despre un complex cucutenian. Studiu de caz: Groapa 5/2015 din situl de la Costești-Cier
Enea Sergiu Constantin1 , Boghian Dumitru2 , Aparaschivei Constantin3 , Ignătescu Sorin2
1 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Muzeul Național al Bucovinei, Suceava
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 10, R. 2018. Chișinău. ISBN 978-9975-84-063-7.
Disponibil online 8 June, 2018. Descarcări-10. Vizualizări-490
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cetatea getică de la Crivești (comuna Strunga, jud. Iași)
Boghian Dumitru1 , Berzovan Alexandru2 , Enea Sergiu Constantin3
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Institutul de Arheologie Iasi, Academia Română, Filiala Iași,
3 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos
Tyragetia. Serie nouă
Nr. 1(26) / 2017 / ISSN 1857-0240 / ISSNe 2537-6330
Disponibil online 25 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cuptorul cucutenian ornamentat de la Costești (jud. Iași) – trăsături constructive și funcționalitate
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Țurcanu Senica3 , Hoșleag Arina3 , Ignătescu Sorin1
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Liceul Teoretic „Ion Neculce”, Târgu Frumos,
3 Complexul Muzeal Naţional „Moldova" Iaşi
Patrimoniul cultural: cercetare, valorificare, promovare
Ediția 9, R. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-84-030-9.
Disponibil online 13 February, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Locul siturilor eneolitice de la Giurgeşti-Dealul Mănăstirii şi Costeşti-Cier în schema cultural cronologică a complexului cultural Cucuteni-Tripolie
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2 , Ignătescu Sorin1
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Institutul Patrimoniului Cultural
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6, R. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Plastica antropomorfă şi zoomorfă din situl de la Tăcuta-Dealul Miclea în cadrul manifestărilor spirituale ale comunităţilor aspectului cucutenian sud-moldav
Enea Sergiu Constantin1 , Boghian Dumitru2 , Lazanu Ciprian-Cătălin34
1 Institutul Patrimoniului Cultural,
2 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
3 Muzeul Judetean "Stefan cel Mare" Vaslui,
4 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Probleme actuale ale arheologiei, etnologiei și studiului artelor
Ediția 6, R. 2014. Chişinău. .
Disponibil online 31 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-219
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

The Pre-Cucuteni–Cucuteni/Tripolye cultural complex – between the West and the East
Boghian Dumitru1 , Enea Sergiu Constantin2
1 „Ștefan cel Mare” University, Suceava,
2 The History and Ethnography Museum of Târgu Neamţ
Revista Arheologică
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1857-016X / ISSNe 2537-6144
Disponibil online 29 June, 2016. Descarcări-37. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19