IBN
Închide
Gusan Ana
Cuvinte-cheie (57): aphids (4), treatment (3), Carbecol (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 13.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 3
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 10
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 5

Biological efficacy of neem extract (Azadirachta indica L.) In the fight against aphids and mites on cucumbers in protected space
Gusan Ana , Sytnik V. , Popa Alexei , Savranschii Denis
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 7 June, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Optimizarea termenelor de efectuare a tratamentelor în combaterea viermelui merelor
Tretiacova Tatiana , Gusan Ana , Todiraş Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-228
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspectiva pulverizării viței de vie cu ajutorul dronelor în condițiile climatice a Republici Moldova
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gorban Victor , Savranschii Denis , Gusan Ana , Samoil Serghei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-263
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Testarea și evaluarea biologică a extractului din planta Sophora flavescens în combaterea afidelor (Aphis gossypii glov) la cultura tomate din spațiile protejate
Savranschii Denis , Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Todiraş Vladimir , Popa Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 7. 2023. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-81-128-6.
Disponibil online 8 June, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea sistemul de clasificare BioClass pentru evaluarea riscului fitosanitar
Todiraş Vladimir , Tretiacova Tatiana , Gusan Ana , Popa Alexei
Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 12 October, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 5

Biological efficacy of the neem oil for the control of Aphis gossypii
Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Popa Alexei , Gladcaia Alla
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 11 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Effectiveness of carbecol in preventing and combating powdery mildew on vine
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Gusan Ana
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-331
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of sophora flavescens extract for combat the red mite (tetranychus urticae) to the tomato crop in greenhouse
Savranschii Denis , Gusan Ana , Tretiacova Tatiana , Popa Alexei , Todiraş Vladimir
Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 14 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-296
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Количественное определение содержания FE, NI, CR, CU, ZN, CD, PB, HG в овощах и фруктах, выращиваемых в Mолдове, и оценка риска здоровью
Стратулат Татьяна1 , Popa Alexei1 , Гушан Анна1 , Кадар Оана2 , Соколов Василий3 , Соколовa Людмила3
1 Институт генетики, физиологии и защиты растений,
2 Научно-исследовательский институт аналитического приборостроения, г. Клуж-Напока,
3 Международный Независимый Университет Молдовы
EcoSoEn
Nr. 1-2 / 2022 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 29 June, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu privind eficacitatea biologică a fungicidului carbecol în prevenirea şi combaterea făinării (uncinula necator) la viţa-de-vie
Popa Alexei , Todiraş Vladimir , Tretiacova Tatiana , Gusan Ana , Savranschii Denis
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Produs nou biorațional pentru combaterea dăunătorilor în spaţii protejate
Tretiacova Tatiana , Todiraş Vladimir , Gusan Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Eficacitatea produsului NEEM01 în combaterea păduchilor în livezi și spaţii protejate
Tretiacova Tatiana , Todiraş Vladimir , Gusan Ana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-420
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика накопления калия в листьях огурцов на фоне обработок биофунгицидом на базе бикарбоната калия
Стратулат Татьяна , Тодираш Владимир , Гушан Анна , Popa Alexei
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-550
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль минорного компонента в аттрактивности феромона яблонной плодожорки
Рэйляну Наталья , Шляхтич Владимир , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Гушан Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-24. Vizualizări-722
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Content of chlorpyrifos in local crops sampled in some districts of the Republic of Moldova
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei1 , Gusan Ana1 , Hoaghia Alexandra2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-586
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea continutului metalelor grele in produse vegetale autohtone
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei1 , Gusan Ana1 , Hoaghia Alexandra2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Cercetari pentru Instrumentatie Analitica Cluj-Napoca
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Editia a V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Assessment of heavy metals (Cd, Co, Cr, Ni, Pb AND Hg) content in fruits and vegetables in Republic of Moldova
Stratulat Tatiana1 , Cadar Oana2 , Popa Alexei2 , Gusan Ana2
1 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection,
2 Research Institute for Analytical Instrumentation, ICIA Cluj-Napoca
International congress on oil and protein crops
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-5-6.
Disponibil online 18 September, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-678
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 17 of 17