IBN
Închide
Danail Serghei
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 6
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5

2022 - 2

Основные факторы построения процесса физической культуры в системе школьного общего и профессионального образования
Данаил Сергей1 , Суручук Богдан2
1 Государственный университет физического воспитания и спорта,
2 Инспекторат школьного образования, Ботошань
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Становление профессионального мастерства тренера-педагога
Scubi Iulia1 , Данаил Сергей2 , Михайлова Наталья1
1 Приднестровский Государственный Университет им. Т.Г.Шевченко,
2 Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 3. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-473-6.
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Проблемы и перспективы решения профессионально-прикладного физического воспитания лицеистов технологического профиля
Данаил Сергей , Суручук Богдан
Государственный университет физического воспитания и спорта
Formarea continuă a specialistului de cultură fizică în conceptul acmeologic modern
Ediția 2. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-68-440-8.
Disponibil online 4 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-60
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Применение кинетотерапевтических средств в комплексной работе с женщинами среднего возраста страдающих ожирением
Русу Евгений , Данаил Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Ediția a 3-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-131-65-0.
Disponibil online 15 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Sindroamele asociate şi influenţa acestora în manifestarea tulburărilor posturale la persoanele post-AVC
Danelciuc Francisc Tadeus1 , Danail Serghei2 , Mirela Dan3
1 Universitatea „Ştefan cel Mare”, Suceava,
2 Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova,
3 Universitatea de Vest „Vasile Goldiş” din Arad
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 24 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-150
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Реабилитация женщин среднего возраста страдающих ожирением и эндокринными нарушениями на основе комплексной кинетотерапевтической программы
Русу Евгений , Данаил Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Sport. Olimpism. Sănătate
Volumul I. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 78-9975-131-31-5.
Disponibil online 25 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности, личности и компетенций
Данаил С. , Браниште Георге , Данаил Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 21(1) / 2015 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 18 November, 2015. Descarcări-9. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Динамика функциональных состояний элитных борцов
Коробейников Георгий1 , Данаил Сергей2
1 Національний Університет Фізичного Виховання і Спорту України,
2 Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 7(1) / 2011 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Исследование показателей специфической работоспособности борцов вольного стиля, различной квалификации и весовой категории
Мруц Иван , Данаил Сергей , Бусуйок Сергей , Постолаки Алексей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 7(1) / 2011 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 22 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Физкультурное образование в контексте современных разработок теории деятельности и личности
Данаил С. , Данаил Сергей
Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 8(2) / 2011 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 24 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-36
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Unele aspecte privind posedarea şi formarea competenţelor limbajului profesional scris la studenţii facultăţilor de educaţie fizică şi sport
Danail Serghei , Timuş Maria , Branişte Gheorghe
Universitatea de Stat de Educaţie Fizică şi Sport din Moldova
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 6(3) / 2010 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 11 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Психофизиологические состояния у дзюдоистов высокой квалификации
Коробейников Георгий1 , Данаил Сергей2
1 Национальный университет физического воспитания и спорта Украины,
2 Государственный университет физического воспитания и спорта
Ştiinţa Culturii Fizice
Nr. 5(2) / 2010 / ISSN 1857-4114 / ISSNe 2537-6438
Disponibil online 11 September, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12