IBN
Închide
Vicol (Şmigon) Crina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(3)
Scopus Author ID
ORCiD
Google Scholar ID
ResearchGate person ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2. Teze/Rezumate în culegeri - 9. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 2
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 2
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 5
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 9
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 3

Antioxidant activity of enoxil determined via interaction with various free radicals
Vicol Crina , Duka Gh.
Institute of Chemistry, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-208
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synergistic, Additive and Antagonistic Interactions of Some Phenolic Compounds and Organic Acids Found in Grapes
Vicol Crina , Duka Gh.
Institute of Chemistry, MSU
Acta chimica Slovenica
Vol. 70, / 2023 / ISSN 1318-0207 / ISSNe 1580-3155
Disponibil online 2 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synergistic, Additive, Antagonistic Effects and the Prooxidant Character of Antioxidants: Interactions in Natural Compounds
Vicol Crina , Duka Gh.
Institute of Chemistry, MSU
Fundamental and Biomedical Aspects of Redox Processes
Hershey: IGI Global, 2023. ISBN 978-166847200-2, 978-166847198-2.
Disponibil online 21 August, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 7

Application of metal oxide nanoparticles for photo-catalytic treatment of water environment
Covaliova Olga1 , Monaico Eduard2 , Vicol Crina1 , Romanciuc Lidia1
1 Institute of Chemistry,
2 Technical University of Moldova
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 2 March, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS40_Study of the evolution of polyphenolic content and antioxidant activity of local grape varieties at different maturation periods
Vicol Crina1 , Morari Boris2 , Taran Nicolae2 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Phenolic compounds and antioxidant activity of some Moldovan white and red grape varieties at different maturation periods
Vicol Crina12 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Moldova State University
Life sciences in the dialogue of generations: connections between universities, academia and business community
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-159-80-7.
Disponibil online 25 November, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-285
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potențialul oenologic al soiurilor de struguri autohtone și de selecție nouă
Taran Nicolae1 , Morari Boris1 , Soldatenco (Grigorean) Olga1 , Ponomariova Irina1 , Nemţeanu Silvia1 , Găină Boris2 , Vicol (Şmigon) Crina3
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(67) / 2022 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 6 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-383
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preliminary results on 13C NMR studies regarding the radical scavenging activities of ascorbic acid and dihydroxyfumaric acid using 1,1-Diphenyl-2-picrylhydrazyl
Gorincioi Elena12 , Vicol Crina1 , Barba Alic1 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of synergic and anti-synergic interactions of some grape antioxidants with organic acids
Vicol Crina
Institute of Chemistry
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 3 March, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of the evolution of polyphenolic content and antioxidant activity of local grape varieties at different maturation periods
Vicol Crina1 , Morari Boris2 , Taran Nicolae2 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Investigation of Synergic/Anti-Synergic Interactions of Dihydroxifumaric Acid and Ascorbic Acid with DPPH
Vicol Crina1 , Cimpoiu Claudia V.2 , Duka Gh.1
1 Institute of Chemistry,
2 Babeș-Bolyai University
Studia Universitatis Babes-Bolyai Chemia
Vol. 66, / 2021 / ISSN 1224-7154 / ISSNe 2065-9520
Disponibil online 26 September, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Use of UV-VIS and NMR spectroscopies in studies of antioxidants’ synergism involving ascorbic and dihydroxyfumaric acids
Vicol Crina , Gorincioi Elena , Barba Alic , Duka Gh.
Institute of Chemistry
Book of AbstractsConferința națională de chimie
Ediția XXXVI. 2021. Călimăneşti-Căciulata, Vâlcea, România. .
Disponibil online 15 May, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Influența acidului tartric asupra procesului de anihilare a radicalilor liberi de către acidul ascorbic
Vicol (Şmigon) Crina , Duca Gheorghe
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(56) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 June, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-1013
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and Evaluation of Biological Activity of Homodrimane Sesquiterpenoids Bearing 1,3,4-Oxadiazole or 1,3,4-Thiadiazole Units
Lungu Lidia1 , Ciocarlan Alexandru1 , Vicol Crina1 , Ilker Ozer1 , Shova Sergiu12 , Guţu Iacob3 , Vornicu Nicoleta4 , Mangalagiu Ionel I.5 , Ambrosio Michele6 , Aricu Aculina1
1 Institute of Chemistry,
2 “Petru Poni” Institute of Macromolecular Chemistry,
3 Moldova State University,
4 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina,
5 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi,
6 Universitatea din Trento
Chemistry of Heterocyclic Compounds
Vol. 56, / 2020 / ISSN 0009-3122 / ISSNe 1573-8353
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-960
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Mecanismul procesului sinergetic al unor antioxidanți
Vicol (Şmigon) Crina
Universitatea de Stat „Dimitrie Cantemir”
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 8, Vol.1. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-108-66-9.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-535
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Study of DPPH radical interaction with some organic acids
Vicol Crina , Duka Gh.
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-895
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Microwave assisted synthesis of some new tetranorlabdane compounds and their biological activity
Vicol Crina12 , Lungu Lidia12 , Aricu Aculina12 , Vornicu Nicoleta3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 University of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Metropolitan Center of Research TABOR, The Metropolitanate of Moldavia and Bukovina
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza compuşilor tetranorlabdanici biologic activi cu fragmente tio- şi oxodiazolice
Vicol Crina
University of the Academy of Sciences of Moldova
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 1 November, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-558
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Sinteza compuşilor coordinativi polimerici AI Zn (II) cu proprietăţi de sorbţie a gazelor
Vicol (Şmigon) Crina
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparține
Ediția 6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 5 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-623
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and X-ray analysis of new tetranorlabdane compound with thiodiazole unit
Lungu Lidia , Vicol Crina , Aricu Aculina , Ciocarlan Alexandru , Barba Alic , Shova Sergiu
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Materials Science and Condensed Matter Physics
Editia 8. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-9787-1-2.
Disponibil online 29 July, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of new tetranorlabdane compounds with oxadiazole units
Lungu Lidia1 , Vicol Crina1 , Aricu Aculina1 , Ciocarlan Alexandru1 , Barba Alic1 , Moldoveanu Costel2
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Alexandru Ioan Cuza University of Iaşi
A.I.Cuza University Days Faculty of Chemistry Conference
2016. Iași, România. .
Disponibil online 3 August, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-596
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Sinteza aminelor drimanice şi homodrimanice
Vicol (Şmigon) Crina , Lungu Lidia
Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Viitorul ne aparţine
Ediția 5. 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 8 November, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-612
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 2

Deportările băştinaşilor din satul Petreni în anul 1949
Vicol (Şmigon) Crina
Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Spre viitor
Ediția 4. 2010. Chişinău. .
Disponibil online 8 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-266
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 23 of 23