IBN
Închide
Kandov Pinhas
Cuvinte-cheie (31): the scale of scoring goals evaluation feedback (1), types of items (1), grading scheme (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2016 - 6

Evaluarea rezultatelor academice: proiectarea matricei de specificații și schemei de notare
Guţu Vladimir, Kandov Pinhas
Universitatea de Stat din Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 1(8) / 2016 / ISSN 1857-0623 / ISSNe 2587-3636
Disponibil online 14 November, 2016. Descarcări-46. Vizualizări-711
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Доцимологические аспекты как основание построения интегративной модели оценивания результатов обучения с использованием информационных технологий
Kandov Pinhas
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe socioumanistice
Vol.2. 2016. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-818-9.
Disponibil online 22 April, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-291
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интерференция подходов к применению информационных технологий в процессе преподавания-учения-оценивания
Кандов Пинхас
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(95) / 2016 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 30 September, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-454
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Некоторые подходы к теории и практике автоматизированного тестирования результатов обучения
Кандов Пинхас
Молдавский Государственный Университет
Tehnologii didactice moderne:In memoriam dr. hab., prof. univ. Stela Cemortan
2016. Chişinău. ISBN 978-9975-48-102-1.
Disponibil online 24 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Современная педагогическая парадигма как основание построения интегрированной модели оценивания результатов обучения с использованием информфционных технологий
Кандов Пинхас
Молдавский Государственный Университет
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.2. 2016. Cahul. ISBN 978-9975-914-90-1.
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Функции оценивания результатов обучения в контексте информационных технологий
Кандов Пинхас
Universitatea de Stat din Israel
Univers Pedagogic
Nr. 1(49) / 2016 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 30 June, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Некоторые подходы к теории и практике автоматизированного тестирования
Кандов Пинхас
Молдавский Государственный Университет
Univers Pedagogic
Nr. 3(47) / 2015 / ISSN 1811-5470
Disponibil online 19 November, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-448
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Основные направления и тенденции использования информационных технологий в образовании
Калонтаров Юрий, Кандов Пинхас
Молдавский Государственный Университет
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(75) / 2014 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 27 August, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 8 of 8