IBN
Închide
Doga-Mîrzac Mariana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 16. Publicaţii la conferinţe din RM - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

Cadrul legislativ orientat spre incubatoarele de afaceri (incubatoare de inovare) din mediul universitar
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Cercetarea abordărilor conceptuale ale incubatorului de afaceri amplasate în cadrul mediului de afaceri
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(132) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 4 September, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Forme moderne de finanțarea a mediului de afaceri
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 1 January, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Mecanismul de funcționare a organizațiilor de microfinanțare orientate spre mediul de afaceri
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(122) / 2019 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-15. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Susținerea antreprenorilor prin subvenționare
Doga-Mîrzac Mariana1 , Mîrzac Valeriu2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации V Национальная научно - практическая конференция
Ediția 5, Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3312-6-5.
Disponibil online 28 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-261
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Bugetul public naţional – evoluţie şi conţinut
Doga-Mîrzac Mariana , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-42. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gestiunea veniturilor la nivelul unităților administrativ-teritoriale în Republica Moldova
Doga-Mîrzac Mariana , Gheorghița Eugenia
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 November, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-488
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interconexiunea informației cu sistemul de controlling în cadrul întreprinderii
Doga-Mîrzac Mariana , Popușoi Rodica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(112) / 2018 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 13 November, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leasingul – formă de susținere a mediului de afaceri
Doga-Mîrzac Mariana , Caprian Iulia
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 31 May, 2019. Descarcări-27. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Dezvoltarea şi îmbunătăţirea sistemului de finanţare a antreprenoriatului
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Integrare prin cercetare și inovare.Ştiinţe ale naturii și exacte. Științe economice
2017. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-71-701-4..
Disponibil online 14 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea metodelor de predare-învăţare centrate pe studenţii ciclului i la disciplina „finanţe”
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe ale Educaţiei)
Nr. 5(105) / 2017 / ISSN 1857-2103 / ISSNe 2345-1025
Disponibil online 22 May, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Posibilităţi de organizare şi utilizare a practicii controlului financiar-fiscal în condiţiile Republicii Moldova
Caprian Iulia , Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(92) / 2016 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 11 October, 2016. Descarcări-43. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Abordări conceptuale a sistemului de finanţare şi mecanismului financiar în sfera IMM-urilor
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 11 March, 2016. Descarcări-24. Vizualizări-513
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea parcurilor industriale în calitate de infrastructură de suport pentru întreprinderile mici şi mijlocii
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(82) / 2015 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 16 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Componentele sistemului de susținere și finanțare a mediului de afaceri
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 2 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 26 March, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-594
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa sectorului businessului mic şi mijlociu în economia modernă
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-33. Vizualizări-784
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Leasingul – componentă a sistemului de finanţare şi formă de susţinere a întreprinderilor mici şi mijlocii
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-26. Vizualizări-527
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Criterii de definire a businessului mic şi mijlociu ca categorie economică
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 8 October, 2015. Descarcări-8. Vizualizări-536
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Rolul cheltuielilor pentru invatamânt in dezvoltarea economico-sociala a Republicii Moldova
Doga-Mîrzac Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(52) / 2012 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 6 July, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Analiza funcţionării şi organizării pieţei finaciare nebancare din Republica Moldova
Doga-Mîrzac Mariana1 , Popa (Şeptelici) Viorica2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Economie, Finanţe şi Statistică al AŞM
Buletinul ştiinţific al Universităţii de Stat ”Bogdan Petriceicu Hasdeu” din Cahul, Seria ”Științe economice”
Nr. 2(6) / 2011 / ISSN 1875-2723
Disponibil online 9 October, 2015. Descarcări-10. Vizualizări-629
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 21