IBN
Închide
Cuşmăunsă Rodica
Cuvinte-cheie (37): parent entity (1), conglomerate (1), concentration of entities (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 1

The importance of consolidated financial statements in financial communication
Curagău Natalia, Cuşmăunsă Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Tichetele de masă: aspecte contabile şi fiscale
Cuşmăunsă Rodica, Ţugulschi Iuliana, Curagău Natalia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 14 January, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-103
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Fundamentele evoluţiei contabilităţii manageriale
Ţugulschi Iuliana, Cuşmăunsă Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Perspectivele și Problemele Integrării în Spațiul European al Cercetării și Educației
Vol. I. 2017. Cahul. ISBN 978-9975-88-007-7.
Disponibil online 26 December, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Aspecte metodologice privind aplicarea metodei target-costing
Ţugulschi Iuliana, Cuşmăunsă Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.4. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-834-5.
Disponibil online 27 April, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-137
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Contabilitatea exportului de mărfuri în comision
Cechina Ecaterina, Cuşmăunsă Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(95) / 2016 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 31 May, 2016. Descarcări-77. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Particularităţile contabilizării instalaţiilor speciale la unităţile de cercetare-dezvoltare
Cuşmăunsă Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 30 June, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Cущность аудита управленческого учета
Кушмэунсэ Родика, Якимовский Анатолий
Академия экономического образования Молдавии
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 8 / 2012 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Rolul politicii de contabilitate manageriale în cadrul sistemului informaţional economic
Cuşmăunsă Rodica, Ţugulschi Iuliana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 6 / 2010 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 31 December, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2008 - 1

Constatarea consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare – experimentare executate în bază de contract
Cuşmăunsă Rodica
Universitatea de Stat „Bogdan Petriceicu Hasdeu“, Cahul
Analele Ştiinţifice ale Universităţii de Stat "Bogdan Petriceicu Hasdeu" din Cahul
Nr. 4 / 2008 / ISSN 1875-2170
Disponibil online 24 December, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-277
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Componenţa consumurilor aferente lucrărilor de cercetări ştiinţifice şi de proiectare – experimentare pe elemente economice şi articole de calculaţie.
Cuşmăunsă Rodica
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(56) / 2006 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 10 of 10