IBN
Închide
Bortă Grigorii
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 13. Publicaţii peste hotare - 5.
Publicații indexate în SCOPUS - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 11
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 2
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 3

2021 - 4

Estimation of the Key Segments of the Cyber Crime Economics
Ohrimenco Serghei , Bortă Grigorii , Cernei Valeriu
Academy of Economic Studies of Moldova
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology PIC S and T 2021
Ediția 8. 2021. New Jersey. ISBN 978-166540682-6.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Основные сегменты теневой цифровой экономики
Охрименко Сергей , Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
The Collection. Economic security in the context of sustenable development
Ediția 1. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-01-4.
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Тень цифровой трансформации
Охрименко Сергей , Бортэ Григорий , Cernei Valeriu
Молдавская экономическая академия
Економічна та інформаційна безпека: актуальні питання та інновації
2021. Дніпро. ISBN 978-617-8032-40-1.
Disponibil online 10 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Товары и услуги в теневой цифровой экономике
Охрименко Сергей1 , Бортэ Григорий1 , Баженов Сергей2 , Баженова Елена3 , Абросимов Дмитрий3
1 Молдавская экономическая академия,
2 Science Horizons Foundation,
3 Южный федеральный университет, Ростов-на-Дону
Studii naționale de securitate
Nr. 1(3) / 2021 / ISSN 2587-3822
Disponibil online 7 March, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Shadow of digital economics
Ohrimenco Serghei1 , Bortă Grigorii1 , Bochulia Tetiana2
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 Kharkiv State University of Food Technology and Trade, Kharkiv
IEEE International Conference on Problems of Infocommunications, Science and Technology PIC S and T 2019
Ediția 6. 2019. New Jersey. ISBN 978-172814184-8.
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теневые цифровые технологии в спорте
Арманов Станислав1 , Бортэ Григорий1 , Stan Marian2 , Охрименко Сергей1
1 Молдавская экономическая академия,
2 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Personalitate şi sport: teorie, metodologie, practică", conferinţă ştiinţifico-practică Materialele conferinţei ştiinţifico-practice, dedicate campionilor URSS, medaliaţi ai campionatelor Europei la lupte sambo şi judo Vasilii Usic, Valentin Guţu şi Vladimir Şarcanschi
ediţia a 4-a. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-56-657-5.
Disponibil online 11 February, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-799
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

The challenges of shadow information economics
Ohrimenco Serghei , Bortă Grigorii
Academy of Economic Studies of Moldova
Conference on Mathematical Foundations of Informatics
2018. Chișinău. ISBN 978‐9975‐4237‐7‐9.
Disponibil online 3 July, 2018. Descarcări-17. Vizualizări-682
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The model of botnet profitability
Bortă Grigorii
Academy of Economic Studies of Moldova
Securitatea informaţională
Ediția 14. 2018. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-910-6.
Disponibil online 28 June, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-299
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Вызовы цифровой экономики
Охрименко Сергей , Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
Економічна та інформаційна безпека: проблеми та перспективи
2018. Дніпро. ISBN (pdf) 978-617-7665-14-3.
Disponibil online 10 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Криминальные группы в теневой цифровой экономике
Охрименко Сергей , Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
Використання сучасних інформаційних технологій в діяльності національної поліції України
2018. Дніпро. .
Disponibil online 10 June, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-81
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Estimating of the Shadow Economics Scale in IT.
Ohrimenco Serghei , Bortă Grigorii
Academy of Economic Studies of Moldova
Information Technologies, Systems And Networks
Volumul 1. 2017. Chisinau. ISBN 978-9975-45-069-0.
Disponibil online 19 March, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-611
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Теневая информационная (цифровая) эконо­мика
Охрименко Сергей , Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
Dunărea – Nistru: Anuar
Vol. 5. 2017. Taraclia. .
Disponibil online 3 March, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Money flow model in shadow information economics
Bortă Grigorii
Academy of Economic Studies of Moldova
Securitatea informaţională2015-2016
Ediția 12. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-788-1.
Disponibil online 26 April, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Partea tenebră a economiei informaţionale
Bortă Grigorii
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 2(92) / 2015 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 11 August, 2015. Descarcări-29. Vizualizări-489
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Анализ этапов развития теневой информационной экономики
Бортэ Григорий12
1 Молдавская экономическая академия,
2 Национальный Банк Республики Молдова
Securitatea informaţională
Ediția 10. 2013. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-640-2.
Disponibil online 2 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Противостояние в информационной сфере
Охрименко Сергей1 , Саркисян Агоп1 , Бортэ Григорий12
1 Молдавская экономическая академия,
2 Национальный Банк Республики Молдова
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 1(9) / 2013 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 30 May, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-762
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

The Structure of Shadow Information Economics
Ohrimenco Serghei1 , Bortă Grigorii12
1 Academy of Economic Studies of Moldova,
2 National Bank of Moldova
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 October, 2018. Descarcări-9. Vizualizări-529
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vulnerability Life Cycle Analysis
Bortă Grigorii12
1 Banca Naţională a Moldovei,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Information Technologies and Security 2012
2012. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 October, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Теневая информационная экономика
Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
Securitatea informaţională
Ediția 8. 2011. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-558-0.
Disponibil online 14 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-330
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Классификация инсайдеров
Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
Securitatea informaţională
Ediția 7. 2010. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-558-0.
Disponibil online 16 May, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

Система предотвращения утечки конфиденциальной информации
Бортэ Григорий
Молдавская экономическая академия
Securitatea informaţională
Ediția 6. 2009. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-75-459-0.
Disponibil online 17 May, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-430
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21