IBN
Închide
Dabija Tatiana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(2)

Articole în reviste din RM - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3

2022 - 2

Constituția – un parcurs de la idee până la pilon al democrației
Dabija Tatiana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Legea şi Viaţa
Nr. 5-6(365-366) / 2022 / ISSN 2587-4365 / ISSNe 2587-4373
Disponibil online 20 June, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-130
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Radiografia demersurilor doctrinare privind problematica controlului constituționalității legilor
Dabija Tatiana
Academia „Ştefan cel Mare“ a MAI al Republicii Moldova
Anale ştiinţifice ale Academiei „Ştefan cel Mare” a MAIRM: ştiinţe juridice
Nr. 15 / 2022 / ISSN 1857-0976
Disponibil online 19 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-58
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 3

Consfințirea problematicii controlului constituționalității legilor în sistemul politicilor publice din Republica Moldova
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(13) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 11 August, 2018. Descarcări-4. Vizualizări-716
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Curtea Constituțională – unica autoritate de jurisdicție constituțională în sistemul de drept din Republica Moldova
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Constitutional Court - the only authority of constitutional jurisdiction in the legal system of Republic of Moldova
Dabija Tatiana
Institute of International Relations of Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2(14) / 2018 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-409
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Rolul Curţii Europene de Justiţie în controlul constituţionalităţii legilor
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The European Court of Justice’s role in reviewing laws’ constitutionality
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(11) / 2017 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 18 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-521
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Problematica supremaţiei constituţiei – abordări naţionale versus experienţa internaţională
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1(9) / 2016 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 20 December, 2016. Descarcări-7. Vizualizări-1044
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Impactul practicii de control al constituţionalităţii legilor
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 2 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-1094
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Repertoriul normativ privind consfinţirea problematicii controlului constituţionalităţii legilor în sistemul de drept al Republicii Moldova
Dabija Tatiana
Institutul de Relaţii Internaţionale din Moldova
Relaţii internaţionale. Plus
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-4440 / ISSNe 2587-3393
Disponibil online 5 August, 2016. Descarcări-1. Vizualizări-1075
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Controlul constituţionalităţii legilor „a priori” versus „a posteriori”
Dabija Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Administrarea Publică
Nr. 3(83) / 2014 / ISSN 1813-8489
Disponibil online 3 October, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-661
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiunea teoretică a conceptului de control al constituționalității legilor
Dabija Tatiana
Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-7. Vizualizări-574
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența dintre jurisdicția constituțională și justiția de drept comun în domeniul asigurării legalității
Arseni Alexandru1 , Dabija Tatiana2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Institutul de Cercetări Juridice şi Politice al AŞM
Revista Naţională de Drept
Nr. 3(161) / 2014 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 11 November, 2015. Descarcări-13. Vizualizări-636
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

Curtea Constituţională a Republicii Moldova – garant al supremaţiei constituţiei
Dabija Tatiana , Arseni Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Revista Naţională de Drept
Nr. 12(158) / 2013 / ISSN 1811-0770
Disponibil online 10 December, 2015. Descarcări-41. Vizualizări-754
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 14 of 14