IBN
Închide

199Publicaţii

1144Descărcări

138926Vizualizări

Stîngaci Eugenia50Pogrebnoi Serghei50Valica Vladimir47Sucman Natalia37Uncu Livia31Boldescu Veaceslav24Duca Gheorghe23Kravţov Victor23Barbă Alic20Zveaghinţeva Marina19Lupaşcu Lucian19Pogrebnoi Vsevolod19Uncu Andrei14Bilan Dmitri14Eremia Nicolae13Curlat Serghei12Coșeleva Olga9Baca Svetlana8Gorincioi Elena8Vlad Ludmila8Cojocari Sergiu8Melnic Elena8Terteac Dumitru8Geronikaki Athina8Ciobanu Natalia8Podgornîi Ana7Andrusenco Timur7Lupaşcu Galina6Radul Oleg6Gavzer Svetlana6Ivancic Albert6Ştefăneţ Tatiana6Drumea Maria6Prodius Denis5Şepeli Felix5Cebanu Vitalie5Vîslouh Oxana5Armaşu Svetlana5Cristea Nicolae5Smetanscaia Anastasia5Dragalin Ion4Crudu Valeriu4Znagovan Alexandru4Bolocan (Secara) Natalia4Loghina (Beţ) Liudmila4Verdeş Anastasia4Tincu Serghei4Şepeli Diana3Rîbkovskaia Zinaida3Gudima Alexandru3Şargarovschi (Munteanu) Viorica3Powell Annie Katherine3Mihailova (Neicovcena) Iulia3Brînzan Alexandru3Cataraga Ivan3Negreş Simona3Nicolescu Florica3Glamoclija Jasmina3Sokovic Marina3Dimoglo Anatholy3Goliak Natalia3Gurina Natalia3Petrou Anthi3Capcelea Svetlana2Cemortan Igor2Treapiţina Tatiana2Mereacre Valeriu2Noviţchi Ghenadie2Slanina Valerina2Degteari Vladimir2Rotaru Ludmila2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Iudin Tatiana2Kostakis George E.2Mîdari Adrian2Dearden John C.2Reynolds Robert C.2Sidorenko Ludmila2Sidorenco Irina2Macaeva Anastasia2Obushak Mykola2Vlcek Miroslav2Liu Shi-Xia2Anson Christopher E.2Wessel Niels2Iqbal Jamshed2Neamţu Mariana2Chornopyshchuk Roman2Pannecouque C.2Aksakal Fatma2Ciric Ana2Ivancic Elena2Drumea Maricica2Rusu Ghenadie2Seciko Olga2Noi Autori2Shvets Nathaly2Badan Liliana2Revenco Mihail1Vlad Pavel1Ciumacov Iurie1Filippova Irina1Simonov Iurii1Sidorenko Anatolie1Cotelea Tamara1Arîcu Aculina1Parii Sergiu1Rusnac Liliana1Malaeştean Iurie1Mereuta Aliona1Ocopnaia Natalia1Şova Sergiu1Zadorojnîi Alexandru1Rusu Maria1Prisacar Alexandr1Meşalchin Alexei1Suvorchina Olga1Ungureanu Alina1Achimova Elena1Dulcevscaia Galina1Kandemirli Fatma1Beneţchi Eduard1Davankov Vladim1Gavrilov Konstantin1Abaşkin Vladimir1Calinicenco Sergiu1Duca Daniela1Lan Yanhua1Kogerler Paul1Nicolai Eugeniu1Eremia Nicolae1Malkov Andrei1Galin F.1Loşmanschii Constantin1Radu Ioana1Darii Mariana1Mazur Ecaterina1Bujor Sergiu1Ancuceanu Robert1Ciobanu Nelly1Cazac Veronica1Chifiriuc Mariana-Carmen1Mătăsari Marcela1Chiriţă Cornel1Ioniță-Mîndrican Corina Bianca1Kramer Karl W1Van Leusen Jan1Ghosh Ashta 1Garcia Yann1Schmidt Sebastian F.M.1Beşleaga Iuliana1Ştefănescu Emil1Stefanet Veronica1Horak Yu.1Homza Yu.1Vakhula A.1Lytvyn R.1Iakovleva Anastasia1Hassan Sidra1Lecka Joanna1Sevigny Jean1Kamerzan Crina Maria1Ionică Floriana Elvira1Marandiuc Ilinca Mihaela1Beț Ludmila1Nadejde Claudia1Neicovcena Irina1Coșelev Olga1Koşeleva O.1Wicher B.1Codreanu Alexandru1Slabko Irina1Țarencov Valerii1Curnic Victoria1Carazo Alejandro1Mladenka Premysl1Poroikov Vladimir1Dezmirean D.1Botnaru Aida1Caruntu A.1Schneider Rudolf J.1Hodoroabă Vasile Dan1Paul Andrea1Ababei Gabriel1Panne Ulrich1Filimonov Dmitrii1Babaev Eugen1Shah Hamid Saeed1Zill Nicolas1Noole Artur1Kabeshov Mikhail1Kanger Tonis1Moiseev Marina1
Achievements and perspectives of modern chemistry12Materials Science and Condensed Matter Physics11Ecological and environmental chemistry 8New frontiers in natural product chemistry8The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova7Ştiinţă, educaţie, cultură 6Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă4Natural sciences in the dialogue of generations4NANO3Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători2Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”2New frontiers in natural product chemistry.2Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova2IFMBE Proceedings2Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era2Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor2Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine2Microelectronics and Computer Science1Multidisciplinarity in Modern Science for the Benefit of Society1Farmacia etică: istorie, realităţi şi perspective.1Conferinţa Internaţională a Tinerilor Cercetători1Ecological Chemistry1Inovații în zootehnie și siguranța produselor animaliere – realizări și perspective1Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță1Actualități și perspective în studiul farmaceutic al plantelor medicinale1Congresul Național de Farmacie1Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective1Ecological chemistry ensures a healthy environment1Modern Technologies in the Food Industry1Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"1Protecţia plantelor - realizări şi perspective1Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective1Modern Trends in the Agricultural Higher Education1Culegere de postere electronice.1
Macaev Fliur
Cuvinte-cheie (499): ionic liquids (7), antifungal (6), 2 (6)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(11)
Mendeley profile
ORCiD
Scopus Author ID
Google Scholar ID
ResearcherID

Articole în reviste din RM - 47. Publicaţii la conferinţe din RM - 62. Publicaţii peste hotare - 55.
Publicații indexate în SCOPUS - 23. Teze/Rezumate în culegeri - 33. Contribuții - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 2. Cărţi publicate peste hotare
 • 2.2.Contribuții în monografii - 1
 • 2.3.Contribuții în monografii indexate in Scopus - 1
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.1.Articole în reviste de cat. A - 2
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 19
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 5
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 15
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 14
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 19
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 5
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 59
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 23
 • 5.5.Publicații la manifestări științifice din RM indexate în Scopus - 1
 • 5.6.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM indexate în Scopus - 1
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 31

2024 - 3

Neural Circuits-Adjusted Diagnostic Approach to Predict Recurrence of Atrial Fibrillation
Sidorenko Ludmila1 , Sidorenko Irina2 , Chornopyshchuk Roman3 , Cemortan Igor1 , Capcelea Svetlana1 , Makaev Fliur4 , Rotaru Lyudmila I.1 , Badan Liliana1 , Wessel Niels56
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Medical center “Gesundheit”,
3 National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya,
4 Institute of Chemistry, MSU,
5 Humboldt University in Berlin,
6 MSB Medical School Berlin GmbH, Berlin
IFMBE Proceedings. 6th International Conference on Nanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6, Vol.91. 2024. Chişinău. ISSN 16800737.
Disponibil online 10 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza verde a (±)-monastrolului: folosirea acizidului D-glucuronic și a etanolului în calitate de reagenți verzi în condițiile reacției multicomponente biginelli
Verdeş Anastasia1 , Ciobanu Natalia2 , Gorincioi Elena2 , Dragalin Ion2 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Chimie, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 9. 2024. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 20 May, 2024. Descarcări-2. Vizualizări-32
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of choline chloride biostimulant on development and productivity of bee families
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga12 , Makaev Fliur3
1 Technical University of Moldova,
2 Comrat State University,
3 Institute of Chemistry
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2024. Comrat. ISBN 978-9975-83-294-6.
Disponibil online 27 May, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-25
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2023 - 33

Characterization of propolis from Moldova's central region: chemical composition, antioxidant and antimicrobial properties
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Technical University of Moldova,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology, TUM
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(18) / 2023 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 27 June, 2023. Descarcări-22. Vizualizări-356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea unor parametri biofarmaceutici a dioxoindolinonei
Ştefăneţ Tatiana1 , Moiseev Marina1 , Treapiţina Tatiana1 , Macaev Fliur2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie, USM
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-89-295-7.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-124
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Environmental conditions in the synthesis of monastrol
Ciobanu Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
Advanced materials to reduce the impact of toxic chemicals on the environment and health"
Ediția 1. 2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-559-3.
Disponibil online 24 September, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1h-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții in vitro
Armaşu Svetlana1 , Terteac Dumitru1 , Cebanu Vitalie1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Sucman Natalia2 , Pogrebnoi Vsevolod2 , Macaev Fliur2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feeding bees in the spring period
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Cataraga Ivan1 , Makaev Fliur2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry, MSU
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2023 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 12 April, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Feeding the bees in the spring period
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Makaev Fliur2
1 Technical University of Moldova,
2 Institute of Chemistry, MSU
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 20 December, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa derivaţilor vinil-triazolici asupra creșterii fungului Fusarium avenaceum (FR.) SACC
Lupaşcu Galina1 , Gavzer Svetlana1 , Cristea Nicolae1 , Lupaşcu Lucian2 , Stîngaci Eugenia2 , Zveaghinţeva Marina2 , Pogrebnoi Serghei2 , Macaev Fliur2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM,
2 Institutul de Chimie, USM
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
nr.58. 2023. Кишинев. ISBN 978-9975-62-563-0.
Disponibil online 11 October, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Inhanced antifungal activity with the joint use of dehydroabietiic acid and 2 tert-butyl-3-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)-2h-chromene-2-ol
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Kravtsov Victor2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Applied Physics, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Investigation of the stability of dioxoindolinone under stress conditions
Ştefăneţ Tatiana1 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Valica Vladimir13
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry, MSU,
3 Scientific Center of Drug Research
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 6 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-140
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multi-component cobalt(III) compounds with antiviral properties
Darii Mariana1 , Kravtsov Victor1 , Makaev Fliur2 , Baca Svetlana2
1 Institute of Applied Physics, MSU,
2 Institute of Chemistry, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Neural Circuits-Adjusted Diagnostic Approach to Predict Recurrence of Atrial Fibrillation
Sidorenko Ludmila1 , Sidorenko Irina2 , Cemortan Igor1 , Chornopyshchuk Roman3 , Capcelea Svetlana1 , Makaev Fliur4 , Rotaru Lyudmila I.1 , Badan Liliana1 , Wessel Niels56
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Medical center “Gesundheit”,
3 National Pirogov Memorial Medical University, Vinnytsya,
4 Moldova State University,
5 Humboldt University in Berlin,
6 MSB Medical School Berlin GmbH, Berlin
IFMBE ProceedingsNanotechnologies and Biomedical Engineering
Ediția 6. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-72-773-0..
Disponibil online 13 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-161
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Perspective pentru sinteza dihidropirimidinelor
Ciobanu Natalia , Macaev Fliur
Institutul de Chimie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 20 April, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Photosensitive nanopesticides for environmentally friendly and sustainable agriculture
Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
Environmental and technological aspects of redox processes
Pennsylvania, SUA: IGI Global, 2023. ISBN 979-836930514-0, 979-836930512-6.
Disponibil online 23 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-218
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prepararea monastrolului chiral bioactiv pe baza unui protocol de sinteză ecologic și convenabil
Verdeş Anastasia12 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Pedagogică de Stat „Ion Creangă“ din Chişinău,
2 Institutul de Chimie, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 18 April, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Preparation, analysis and characterization of (1r,3r,5s,7s)-4,4,7-trimethyl-8-azatricyclo[5.2.0.03,5]nonan-9-one
Cojocari Sergiu12 , Sidorenko Anatolie2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Ghitu Institute of Electronic Engineering and Nanotechnologies, TUM
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-158
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and characterization of the (1s,3r,4s,6r)-3,4-aza-3,7,7-trimethylbicyclo-[4.1.0]-heptane
Cojocari Sergiu , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structure of compounds obtained from the interaction of (+) 3-carene monoterpene with potassium permanganate
Cojocari Sergiu , Bilan Dmitri , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Targeting the bioactive dihydropyrimidines by ecofriendly procedure of biginelli reaction: study case of monastrol
Verdeş Anastasia1 , Gorincioi Elena2 , Lupaşcu Lucian2 , Duka Gh.2 , Makaev Fliur2
1 "Ion Creangă" State Pedagogical University from Chisinau,
2 Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The alkylation of the amides of dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod , Pogrebnoi Serghei , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-185
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The amides of dehydroabietic acid in synthesys of spiropyranes with the participation of carbonyl compounds
Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-211
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The analysis of azole-derivatives antifungal pharmaceuticals products used in the Republic of Moldova
Drumea Maria1 , Valica Vladimir1 , Makaev Fliur12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry, MSU
Perspectives of the Balkan medicine in the post COVID-19 era The 37th Balkan Medical Week. The 8th congress on urology, dialysis and kidney transplant from the Republic of Moldova “New Horizons in Urology”
Ediția 37. 2023. București. ISSN Print: ISSN 1584-9244 ISSN-L 1584-9244 Online: ISSN 2558-815X.
Disponibil online 6 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The inhibitory activity of the vinyl-triazolic compound for Fusarium spp.
Lupaşcu Lucian1 , Makaev Fliur1 , Lupashku Galina A.2
1 Institute of Chemistry, MSU,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection, MSU
Natural sciences in the dialogue of generations
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-3430-9-1.
Disponibil online 19 October, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-159
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The opening of dehydropregnenolone epoxide leading to the non-saturated skeletal rearrangement product
Bilan Dmitri , Cojocari Sergiu , Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The spirocyclopropane with fragments of dehydroabietic acid and aminooxindole
Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Transforming the five-membered ring d in a pregnenolone derivative into a six-membered ring through skeletal rearrangement
Bilan Dmitri , Cojocari Sergiu , Sucman Natalia , Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea biostimulatorului Cobalstev în hrana albinelor în perioada de primăvară
Eremia Nicolae1 , Coșeleva Olga1 , Macaev Fliur2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Institutul de Chimie, USM
Gestionarea fondului genetic animalier – probleme, soluţii, perspective
2023. Maximovca. e-ISBN 978-9975-175-38-8.
Disponibil online 17 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum / Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum
Lupaşcu Lucian1 , Gavzer Svetlana2 , Lupaşcu Lucian1 , Stîngaci Eugenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea compușilor vinil-triazolici în protecția grâului comun de putregaiul de rădăcină
Lupaşcu Lucian1 , Macaev Fliur1 , Lupaşcu Galina2
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Instruire prin cercetare pentru o societate prosperă
Ediția 10, Vol.1. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-46-716-2.
Disponibil online 19 April, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-279
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea rațională a medicamentelor antituberculoase
Curnic Victoria1 , Uncu Andrei1 , Macaev Fliur2 , Valica Vladimir1 , Uncu Livia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie, USM
Importanța consilierii pacientului în utilizarea rațională a medicamentelor
Ediția a 12-a. 2023. Chişinău. ISBN 978-9975-89-295-7.
Disponibil online 29 January, 2024. Descarcări-1. Vizualizări-135
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validarea metodei HPLC pentru dozarea dioxoindolinonei
Ştefăneţ Tatiana1 , Macaev Fliur2 , Stîngaci Eugenia2 , Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie, USM
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-44. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Validation of the HPLC method for the dosage of dioxoindolinone
Ştefăneţ Tatiana1 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Valica Vladimir1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry, MSU
Direcții de reformare a sistemului farmaceutic din perspectiva cursului european al Republicii Moldova
Ediția a 2-a. 2023. Comrat. ISBN 978-5-88554-205-0.
Disponibil online 17 May, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-217
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Весенняя подкормка пчел
Еремия Николай1 , Кошелева Ольга2 , Макаев Флюр3
1 Технический Университет Молдовы,
2 Комратский государственный университет,
3 Институт химии, ГУМ
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-248
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Условия получения некоторых производных дигидропиримидинов
Чобану Наталья1 , Макаев Флюр1 , Окопная Наталия2
1 Институт химии, ГУМ,
2 Международный Независимый Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2023. Comrat. ISBN 978-9975-83-254-0; 978-9975-83-255-7.
Disponibil online 26 April, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 16

CEE-D_PS: Amorphous and crystalline preparation of β-cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietiic acid and chromenol-triazole hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei12 , Lupaşcu Lucian1 , Barba Alic1 , Duka Gh.1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru5 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
5 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-32. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetarea unor noi produse biologice contra principalelor boli micotice ale viței-de-vie: mana, făinarea și putregaiul-cenușiu
Terteac Dumitru1 , Armaşu Svetlana1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Cebanu Vitalie1 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2 , Sucman Natalia2 , Macaev Fliur2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(88) / 2022 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 23 December, 2022. Descarcări-14. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cercetări complexe ale activităţii antifungice (Alternaria alternata) ale derivaţilor vinil triazolici
Lupaşcu Galina1 , Macaev Fliur2 , Gavzer Svetlana1 , Lupaşcu Lucian2 , Cristea Nicolae1 , Zveaghinţeva Marina2 , Stîngaci Eugenia2 , Pogrebnoi Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Institutul de Chimie
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-573
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EEC-D-PS22_The Protective Effect Of Vinyl Triazole Derivatives In Some Fungal Diseases In Wheat
Lupaşcu Lucian12 , Kristya N.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod12 , Pogrebnoi Serghei12 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fine organic synthesis approaches for obtaining monastrol by green chemical metodologies
Gorincioi Elena12 , Verdeş Anastasia2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Tiraspol State University
Ecological chemistry ensures a healthy environment
2022. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-62-466-4 (PDF).
Disponibil online 3 October, 2022. Descarcări-9. Vizualizări-367
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of nitrotriazone by nuclear magnetic resonance 1H, 13C
Drumea Maria1 , Makaev Fliur2 , Valica Vladimir1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 16 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-368
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Identification of nitrotriazone by nuclear magnetic resonance 1H, 13C
Drumea Maria , Makaev Fliur , Valica Vladimir
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Culegere de postere electronice. Cercetarea în biomedicină și sănătate: calitate, excelență și performanță
2022. Chişinău. .
Disponibil online 12 June, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-3
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Materiale biodegradabile si regenerabile in sinteza mijloacelor profilactice împotriva diferitelor virusuri ale plantelor agricolе
Ciobanu Natalia , Macaev Fliur
Institutul de Chimie
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2022. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-176-5; 978-9975-83-177-2.
Disponibil online 3 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propolis extracts from central zone of Moldova as an accessible and alternative therapeutic raw material
Pogrebnoi Serghei1 , Eremia Nicolae2 , Bilan Dmitri1 , Lupaşcu Lucian1 , Bolocan (Secara) Natalia1 , Duka Gh.1 , Armaşu Svetlana13 , Terteac Dumitru13 , Cebanu Vitalie3 , Tincu Serghei4 , Znagovan Alexandru4 , Mihailova (Neicovcena) Iulia5 , Coșeleva Olga5 , Slanina Valerina6 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 State Agrarian University of Moldova ,
3 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology,
4 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
5 Comrat State University,
6 Institute of Microbiology and Biotechnology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-626
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resin acids as raw material for fabrication of antifungal micro- and nanoparticles of dehydroabietic acid loaded with cyclodextrin and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru14 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Practical Scientific Institute of Horticulture and Food Technology
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-526
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resin acids as raw material for the preparation of cyclodextrin complexes loaded with dehydroabietitoic acid and chromenol hybrid
Zveaghintseva Marina1 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Serghei12 , Lupaşcu Lucian1 , Barba Alic1 , Duka Gh.1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Kravtsov Victor3 , Terteac Dumitru1 , Brînzan Alexandru4 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics,
4 Institute of Biology Bucharest, Romanian Academy
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(17) / 2022 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 25 April, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-371
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The protective effect of vinyl triazole derivatives in some fungal diseases in wheat
Lupaşcu Lucian1 , Lupashku Galina A.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-414
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The Synthesis of Triazolium Salts as Antifungal Agents: A Biological and In Silico Evaluation
Pogrebnoi Serghei12 , Radul Oleg1 , Styngach Evgenia1 , Lupaşcu Lucian1 , Valica Vladimir2 , Uncu Livia2 , Smetanscaia Anastasia2 , Petrou Anthi3 , Ciric Ana4 , Glamoclija Jasmina4 , Sokovic Marina4 , Geronikaki Athina3 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Aristotle University of Thessaloniki,
4 Institute for Biological Research “S. Stankovic”
Antibiotics
Nr. 5(11) / 2022 / ISSN - / ISSNe 2079-6382
Disponibil online 24 May, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The use of polydisperse chitosan as a stimulating food additive for bees
Cataraga Ivan1 , Coșeleva Olga12 , Eremia Nicolae1 , Pogrebnoi Serghei3 , Sucman Natalia32 , Makaev Fliur3
1 Technical University of Moldova,
2 Comrat State University,
3 Institute of Chemistry
Modern Technologies in the Food Industry
2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-45-851-1 (PDF).
Disponibil online 23 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 50 of 199