IBN
Închide

115Publicaţii

327Descărcări

46449Vizualizări

Valica Vladimir30Sucman Natalia26Pogrebnoi Serghei26Stingaci Eugenia26Uncu Livia22Boldescu Veaceslav19Duca Gheorghe17Kravţov Victor17Barbă Alic16Uncu Andrei12Zveaghinţeva Marina11Curlat Serghei10Pogrebnoi Vsevolod9Baca Svetlana7Melnic Elena7Podgornîi Ana7Bilan Dmitri7Andrusenco Timur7Vlad Ludmila5Vîslouh Oxana5Ivancic Albert5Gorincioi Elena4Radul Oleg4Loghina (Beţ) Liudmila4Stângaci Eugenia3Lupaşcu Lucian3Geronikaki Athina3Negreş Simona3Nicolescu Florica3Goliak Natalia3Gurina Natalia3Smetanscaia Anastasia3Prodius Denis2Dragalin Ion2Crudu Valeriu2Şepeli Felix2Şepeli Diana2Bolocan(Secara) Natalia2Rîbkovskaia Zinaida2Gudima Alexandru2Cojocari Serghei2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Şargarovschi Viorica2Iudin Tatiana2Ştefăneţ Tatiana2Obushak Mykola2Vlcek Miroslav2Liu Shixia2Ivancic Elena2Drumea Maricica2Seciko Olga2Vlad Pavel1Ciumacov Iurie1Filippova Irina1Simonov Iurii1Parii Sergiu1Rusnac Liliana1Treapiţina Tatiana1Malaeştean Iurie1Mereuta Aliona1Şova Sergiu1Zadorojnîi Alexandru1Rusu Maria1Cebanu Vitalie1Meşalchin Alexei1Suvorchina Olga1Ungureanu Alina1Achimova Elena1Dulcevscaia Galina1Abaşkin Vladimir1Munteanu Viorica1Calinicenco Sergiu1Duca Daniela1Kogerler Paul1Prisacar Alexandr1Nicolai Eugeniu1Terteac Dumitru1Armaşu Svetlana1Galin F.1Loşmanschii Constantin1Radu Ioana1Mazur Ecaterina1Macaeva Anastasia1Bujor Sergiu1Ancuceanu Robert1Cazac Veronica1Chifiriuc Mariana-Carmen1Mătăsari Marcela1Chiriţă Cornel1Ioniţă Corina1Kramer Karl W1Van Leusen Jan1Ghosh Ashta 1Garcia Yann1Schmidt Sebastian F.M.1Beşleaga Iuliana1Ştefănescu Emil1Stefanet V.1Horak Yu.1Homza Yu.1Vakhula A.1Lytvyn R.1Iakovleva Anastasia1Hassan Sidra1Iqbal Jamshed1Neamţu Mariana1Lecka Joanna1Sevigny Jean1Panekok K.1Kamerzan Crina Maria1Ionică Floriana Elvira1Marandiuc Ilinca Mihaela1Ciobanu Natalia1Aksakal Fatma1Glamoclija Jasmina1Ciric Ana1Sokovic Marina1Wicher B.1Petrou Anthi1Slabko Irina1Țarencov Valerii1Drumea Maria1
Macaev Fliur
Cuvinte-cheie (208): organic synthesis (4), 2 (4), tuberculosis (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
ORCiD

Articole în reviste din RM - 34. Publicaţii la conferinţe din RM - 46. Publicaţii peste hotare - 35.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Evaluarea activității antifungice și antibacteriene a unui nou derivat nesaturat de 1,2,4-triazol (Nitrotriazon).
Drumea Maria1, Stingaci Eugenia2, Uncu Livia1, Crudu Valeriu3, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie,
3 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(69) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular architecture of chiral oxindoles as a facile platform to new drug candidates
Macaev Fliur
Institute of Chemistry
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of hybrid molecules by interaction of 2-hydroxy juglone with terpenoid aldehydes
Sucman Natalia12, Andrusenco Timur1, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
New frontiers in natural product chemistry.A destiny on the altar of research. Dedicated to academician Pavel Vlad
Ediția 6. 2021. Chișinău. DOI 10.19261/nfnpc.2021.
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-80
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Activitatea antifungică a fenoxitiazolcloralului
Podgornîi Ana1, Valica Vladimir1, Pogrebnoi Serghei12, Lupaşcu Lucian2, Macaev Fliur21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-74
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimycobacterial properties of 5h – [1,3,4]thiadiazolo[2,3b] quinazolin – 5 – one derivatives
Seciko Olga1, Uncu Andrei2, Gurina Natalia1, Slabko Irina1, Goliak Natalia1, Macaev Fliur3, Țarencov Valerii1, Valica Vladimir2, Uncu Livia2
1 Белорусский государственный медицинский университет МЗ РБ,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Institutul de Chimie
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2020 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Antimycotic activity of phenoxythiazolchloralum
Podgornîi Ana1, Valica Vladimir1, Pogrebnoi Serghei12, Lupaşcu Lucian2, Uncu Andrei1, Macaev Fliur21
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Chemistry
Moldovan Medical Journal
Nr. 4(63) / 2020 / ISSN 2537-6373 / ISSNe 2537-6381
Disponibil online 7 December, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Degradarea accelerată a propiltiohinotiadiazolului în cercetarea stabilității
Uncu Andrei1, Valica Vladimir1, Vîslouh Oxana1, Macaev Fliur2, Uncu Livia1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 8 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of some physico – chemical properties of propyltiodiazolochinazolin – one derivatives
Uncu Andrei1, Sechko Olga2, Vîslouh Oxana1, Valica Vladimir1, Goliak Natalia2, Gurina Natalia2, Macaev Fliur3, Mazur Ecaterina1, Uncu Livia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Belarusian State Medical University,
3 Institute of Chemistry
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2020 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New vinyl-1,2,4-triazole derivatives as antimicrobial agents: Synthesis, biological evaluation and molecular docking studies
Styngach Evgenia1, Zveaghinţeva Marina1, Pogrebnoi Serghei1, Lupaşcu Lucian1, Valica Vladimir2, Uncu Livia2, Smetanscaia Anastasia2, Drumea Maricica2, Petrou Anthi3, Ciric Ana4, Glamoclija Jasmina4, Sokovic Marina4, Kravtsov Victor5, Geronikaki Athina6, Macaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Universitatea Aristotel,
4 Institute for Biological Research “S. Stankovic”,
5 Institute of Applied Physics,
6 Aristotle University of Thessaloniki
Bioorganic and Medicinal Chemistry Letters
Nr. 17(30) / 2020 / ISSN 0960-894X / ISSNe 1464-3405
Disponibil online 2 October, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proprietățile fizico-chimice ale unui nou derivat nesaturat al 1,2,4-triazolului cu acțiune antifungică
Drumea Maricica1, Uncu Livia1, Macaev Fliur2, Valica Vladimir1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Revista Farmaceutică a Moldovei
Nr. 1-4 / 2020 / ISSN 1812-5077
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-115
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 28

Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină
Bilan Dmitri, Macaev Fliur
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chiral N,N’-disubstituted thioureas as a green sulfur source for the synthesis of highly photoluminescent Cd0.2Zn0.8S quantum dots
Loghina (Beţ) Liudmila1, Iakovleva Anastasia 1, Curlat Serghei2, Macaev Fliur2, Vlcek Miroslav1
1 Center of Materials and Nanotechnologies, Faculty of Chemical Technology, University of Pardubice ,
2 Institute of Chemistry
Euro chemistry conference Exploration of universal hidden and invisible energy through Chemistry
2019. Valencia, Spania. .
Disponibil online 12 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diastereomric separation of the derivatives of potential anti-HIV agents
Sucman Natalia12, Boldescu Veaceslav1, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton
Ştefăneţ Tatiana1, Stingaci Eugenia2, Vîslouh Oxana1, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaction features of 2-hydorxy-juglone with perillaldehyde
Andrusenco Timur1, Sucman Natalia12, Boldescu Veaceslav1, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-317
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New 1,4-substituted 1,2,3-triazoles from (1s,3s,4s,6r)-4-azido-4,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0]heptan-3-ole
Curlat Serghei, Barba Alic, Boldescu Veaceslav, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New synthetic analogs of tryptanthin with a valuable antituberculosis potential
Pogrebnoi Serghei1, Boldescu Veaceslav1, Uncu Andrei2, Valica Vladimir2, Uncu Livia2, Goliak Natalia3, Gurina Natalia3, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Belarusian State Medical University
Современные достижения фармацевтической науки и практики Материалы Международной конференции, посвященной 60-летию фармацевтического факультета учреждения образования «Витебский государственный ордена Дружбы народов медицинский университет»
2019. Витебск. ISBN 978-985-466-971-7.
Disponibil online 13 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One-pot formation of an unusual multicomponent ionic complex [CoIII(NH3)6]3[CoIIL6]2•H2tea•10H2O with partial in situ reduction of cobalt(III)
Melnic Elena1, Baca Svetlana1, Macaev Fliur2, Pogrebnoi Serghei2, Kravtsov Victor1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stereoselective synthesis and structural study of derivatives of 2'-benzoyl-1-benzyl-1'-phenyl -1',2', 5',6',7',7a'-hexahydrospiro [indolin-3,3'-pyrrolizine]-2-one
Bilan Dmitri1, Cojocari Serghei1, Barba Alic1, Kravtsov Victor2, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of 1,2,3-triazoles from (1r,3r,4r,6s)-4-azido-4,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0]heptan-3-ole
Curlat Serghei, Barba Alic, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 115