IBN
Închide

68Publicaţii

176Descărcări

17487Vizualizări

Sucman Natalia16Stingaci Eugenia15Boldescu Veaceslav14Pogrebnoi Serghei14Duca Gheorghe12Kravţov Victor12Barbă Alic9Valica Vladimir9Baca Svetlana7Uncu Livia7Curlat Serghei7Bilan Dmitri6Vlad Ludmila5Zveaghinţeva Marina5Pogrebnoi Vsevolod5Melnic Elena4Uncu Andrei4Gorincioi Elena3Stângaci Eugenia3Andrusenco Timur3Negreş Simona3Nicolescu Florica3Prodius Denis2Bolocan(Secara) Natalia2Radul Oleg2Loghina (Beţ) Liudmila2Rîbkovskaia Zinaida2Gudima Alexandru2Cojocari Serghei2Vîslouh Oxana2Hauser Jurg2Decurtins Silvio2Şargarovschi Viorica2Iudin Tatiana2Ivancic Albert2Podgornîi Ana2Obushak Mykola2Liu Shixia2Dragalin Ion1Vlad Pavel1Antoseac Boris1Ciumacov Iurie1Filippova Irina1Crudu Valeriu1Parii Sergiu1Rusnac Liliana1Malaeştean Iurie1Mereuta Aliona1Şepeli Felix1Şepeli Diana1Cebanu Vitalie1Meşalchin Alexei1Suvorchina Olga1Ungureanu Alina1Achimova Elena1Dulcevscaia Galina1Abaşkin Vladimir1Munteanu Viorica1Duca Daniela1Kogerler Paul1Prisacar Alexandr1Nicolai Eugeniu1Terteac Dumitru1Armaşu Svetlana1Galin F.1Loşmanschii Constantin1Ştefăneţ Tatiana1Radu Ioana1Macaeva Anastasia1Bujor Sergiu1Ancuceanu Robert1Cazac Veronica1Chifiriuc Mariana-Carmen1Mătăsari Marcela1Chiriţă Cornel1Ioniţă Corina1Kramer Karl W1Van Leusen Jan1Ghosh Ashta 1Garcia Yann1Ştefănescu Emil1Stefanet V.1Horak Yu.1Homza Yu.1Vakhula A.1Lytvyn R.1Hassan Sidra1Iqbal Jamshed1Neamţu Mariana1Lecka Joanna1Sevigny Jean1Panekok K.1Kamerzan Crina Maria1Ionică Floriana Elvira1Marandiuc Ilinca Mihaela1Aksakal Fatma1Ivancic Elena1
Macaev Fliur Zainutdin
Cuvinte-cheie (138): organic synthesis (4), ionic liquids (3), tuberculosis (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 29. Publicaţii la conferinţe din RM - 34. Publicaţii peste hotare - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 17

Agenţii noi anti-HIV pe bază de isatină, sclareol şi leucină
Bilan Dmitri, Macaev Fliur
Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diastereomric separation of the derivatives of potential anti-HIV agents
Sucman Natalia12, Boldescu Veaceslav1, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-88
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Elaborarea metodelor fizice și chimice noi de analiză a Dioxoindolinonei – un potențial produs antidepresiv autohton
Ştefăneţ Tatiana1, Stingaci Eugenia2, Vîslouh Oxana1, Valica Vladimir1, Macaev Fliur12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Institutul de Chimie
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 4(55) / 2019 / ISSN 1857-0461
Disponibil online 4 February, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interaction features of 2-hydorxy-juglone with perillaldehyde
Andrusenco Timur1, Sucman Natalia12, Boldescu Veaceslav1, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 18 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New 1,4-substituted 1,2,3-triazoles from (1s,3s,4s,6r)-4-azido-4,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0]heptan-3-ole
Curlat Serghei, Barba Alic, Boldescu Veaceslav, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
One-pot formation of an unusual multicomponent ionic complex [CoIII(NH3)6]3[CoIIL6]2•H2tea•10H2O with partial in situ reduction of cobalt(III)
Melnic Elena1, Baca Svetlana1, Macaev Fliur2, Pogrebnoi Serghei2, Kravţov Victor1
1 Institute of Applied Physics,
2 Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 7 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-155
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stereoselective synthesis and structural study of derivatives of 2'-benzoyl-1-benzyl-1'-phenyl -1',2', 5',6',7',7a'-hexahydrospiro [indolin-3,3'-pyrrolizine]-2-one
Bilan Dmitri1, Cojocari Serghei1, Barba Alic1, Kravţov Victor2, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of 1,2,3-triazoles from (1r,3r,4r,6s)-4-azido-4,7,7-trimethylbicyclo [4.1.0]heptan-3-ole
Curlat Serghei, Barba Alic, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of Aminoalkylated Aziridines from (+)-3-Carene
Curlat Serghei1, Barba Alic1, Boldescu Veaceslav1, Panekok K.2, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Rega Institute
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 2(55) / 2019 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of enatiomerically pure highly functionalised spiro-[indolin-3,3'-pyrrolizin]-2-ones
Bilan Dmitri1, Cojocari Serghei1, Gorincioi Elena1, Kravţov Victor2, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 11 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis of novel amide derivation of dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod, Stingaci Eugenia, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The first example of spirocyclopropaneoxindole functionalized by dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod1, Stingaci Eugenia1, Sucman Natalia12, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The first synthesis of 2-tert-butyl-3-(1h-1,2,4-triazol-1-yl)-2hchromene-2-ol
Zveaghinţeva Marina, Stângaci Eugenia, Pogrebnoi Serghei, Gorincioi Elena, Barba Alic, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The formation of 2H-chromenes under the reaction of cyclocondensation by the dependence of substituent’s nature
Zveaghinţeva Marina, Stângaci Eugenia, Macaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-72
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of CIS-methyl 5'-chloro-2'-oxospiro[cyclopropane-1,3'-indoline]-2-carboxylate on the activity of some phytophotogenic viruses
Sucman Natalia12, Cebanu Vitalie3, Terteac Dumitru3, Armaşu Svetlana3, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University ,
3 Research Institute for Horticulture and Alimentary Technologies
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tryptanthrin Analogues as Inhibitors of Enoyl-acyl Carrier Protein Reductase: Activity against Mycobacterium tuberculosis, Toxicity, Modeling of Enzyme Binding
Duca Gheorghe1, Pogrebnoi Serghei1, Boldescu Veaceslav1, Aksakal Fatma2, Uncu Andrei3, Valica Vladimir3, Uncu Livia3, Negreş Simona4, Nicolescu Florica4, Macaev Fliur13
1 Institute of Chemistry,
2 Gebze Technical University,
3 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
4 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Current topics in medicinal chemistry
Nr. 8(19) / 2019 / ISSN 1873-4294
Disponibil online 25 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение взаимодействия 2-гидрокси-юглона с различными альдегидами в присутствии эфира Ганча
Сукман Наталья12, Андрусенко Тимур2, Макаев Флюр2
1 Комратский госуниверситет,
2 Институт Химии
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2019. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3246-7-0.
Disponibil online 25 March, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-43
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 8

Ectonucleotidase Inhibitory and Redox Activity of Imidazole-Based Organic Salts and Ionic Liquids
Boldescu Veaceslav1, Sucman Natalia1, Hassan Sidra2, Iqbal Jamshed2, Neamţu Mariana3, Lecka Joanna4, Sevigny Jean4, Prodius Denis15, Macaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 COMSATS Institute of Information Technology,
3 „Alexandru Ioan Cuza” University, Iasi,
4 Université Laval, Québec,
5 Ames Laboratory, US Department of Energy and Critical Materials Institute, Ames, IA
ChemMedChem
Nr. 13(21) / 2018 / ISSN 1860-7179
Disponibil online 3 December, 2018. Descarcări-0. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Hexanuclear Fe(III) wheels functionalized by amino-acetonitrile derivatives
Kravţov Victor1, Malaeştean Iurie1, Stingaci Eugenia2, Duca Gheorghe2, Macaev Fliur2, Van Leusen Jan3, Kogerler Paul3, Hauser J4, Kramer Karl W4, Decurtins Silvio4, Liu Shixia4, Ghosh Ashta5, Garcia Yann5, Baca Svetlana1
1 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 RWTH Aachen University,
4 University of Bern,
5 Universitatea catolică din Louvain
Solid State Sciences
Nr. 78 / 2018 / ISSN 1293-2558
Disponibil online 7 May, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-256
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Molecular diversity from nitrogen organic salts: preparation of novel scaffolds and focused targets
Curlat Serghei1, Sucman Natalia1, Stingaci Eugenia1, Pogrebnoi Serghei1, Boldescu Veaceslav1, Stefanet V.2, Valica Vladimir2, Uncu Livia2, Kravţov Victor3, Baca Svetlana3, Macaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția a 9-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 68