IBN
Închide
Eşanu Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 9
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 3

2022 - 1

Corelația dintre hemoglobina glicată și profilul lipidic seric în diabetul zaharat de tip 1
Eşanu Valeriu12 , Eşanu Veronica2 , Pîrţu Lucia12 , Rodoman Iulia12 , Vudu Lorina1 , Palii Ina12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-77
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 5

Eşanu Veronica , Palii Ina , Revenco Ninel , Vudu Lorina , Eşanu Valeriu , Ciuhrii Olga
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-190
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Left ventricular remodeling patterns in children with metabolic syndrome
Eşanu Veronica1 , Palii Ina1 , Mocanu Veronica2 , Vudu Lorina1 , Eşanu Valeriu1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi
One Health and Risk Management
Nr. 1(2) / 2020 / ISSN 2587-3458 / ISSNe 2587-3466
Disponibil online 23 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-531
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Remodelarea cardiacă la copiii cu sindrom metabolic
Palii Ina12 , Eşanu Veronica12 , Revenco Ninel12 , Vudu Lorina1 , Revenco Valeriu12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-355
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statistical correlations of the pediatric metabolic syndrome score
Eşanu Veronica , Palii Ina , Revenco Ninel , Vudu Lorina , Eşanu Valeriu , Pîrţu Lucia , Ciuhrii Olga
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(88) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 November, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul morfometric al arcului aortic la copiii cu aortopatii congenitale
Palii Ina12 , Gavriliuc Natalia1 , Ciubotaru Anatol3 , Revenco Ninel12 , Eşanu Veronica1 , Pîrţu Lucia12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-372
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Eşanu Veronica , Eşanu Valeriu , Gavriliuc Natalia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanţa monitorizării ambulatorii automate a tensiunii arteriale
Pîrţu Lucia12 , Palii Ina12 , Steclari Tatiana12 , Rodoman Iulia12 , Eşanu Veronica12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Gavriliuc Natalia , Eşanu Veronica , Pîrţu Lucia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate ştiinţifice ale studenţilor, rezidenţilor şi tinerilor cercetători
2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-148-3.
Disponibil online 17 March, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relația dintre grosimea țesutului adipos epicardial și parametrii antropometrici, metabolici, morfofuncționali cardiaci și indicatorii timpurii ai aterosclerozei la copiii cu sindrom metabolic
Eşanu Veronica
IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 June, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic și aortopatiile congenitale la copii: ce au în comun?
Eşanu Veronica12 , Palii Ina12 , Gavriliuc Natalia12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(84) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-11. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Association of metabolic syndrome and hypertension with left ventricular geometry in children
Eşanu Veronica , Eşanu Valeriu , Gavriliuc Natalia , Pîrţu Lucia , Jumiga Daniela
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-240
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul contemporan al diabetului zaharat la copii şi adolescenţi.
Chiriac Adrian1 , Palii Ina1 , Revenco Ninel1 , Gladun Sergiu1 , Golovin Boris2 , Glavan Ruxanda2 , Madonici Veaceslav3 , Morar Victoria3 , Eşanu Valeriu3 , Eşanu Veronica1
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de Reabilitare pentru Copii „Sergheevca” din Ucraina
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 June, 2018. Descarcări-37. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic şi aortopatiile congenitale la copil: contribuţia la riscul cardiometabolic global – prezentare de caz
Eşanu Veronica12 , Palii Ina21 , Gavriliuc Natalia12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(80) / 2018 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 September, 2018. Descarcări-14. Vizualizări-600
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The impact of arterial hypertension on aorta geometry after surgical repair of aorta coarctation in children
Gavriliuc Natalia , Eşanu Veronica , Pîrţu Lucia
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
7. 2018. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 2 November, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-203
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

De la pre sindrom metabolic la sindrom metabolic în 90 de zile – raportare de caz
Eşanu Veronica1 , Palii Ina12 , Vudu Lorina13
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican „Timofei Moșneaga”
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(75) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 20 February, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-1204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul metabolic la copii: impactul asupra funcției și morfologiei cardiace
Eşanu Veronica1 , Palii Ina12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-16. Vizualizări-1213
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Sindromul metabolic la copii
Palii Ina12 , Eşanu Veronica21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(71) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 24 December, 2016. Descarcări-12. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The role of proinflammatory cytokines in heart failure in children in combination with pulmonary hypertension
Palii Ina12 , Eşanu Veronica12 , Eşanu Valeriu12
1 Institute of Mother and Child,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
International Journal on Immunorehabilitation
Nr. 1(18) / 2016 / ISSN 1562-3629
Disponibil online 13 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Infrastructura inovaţională: perspective de dezvoltare
Eşanu Veronica
Agenţia pentru Inovare şi Transfer Tehnologic
Intellectus
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1810-7087
Disponibil online 5 June, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-615
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20