IBN
Închide
Guila Angela Vladimir
Cuvinte-cheie (41): токсокароз (4), Toxocaroză (4), toxocariasis (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 7.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 4

Caracteristica expresivității intoxicaţiei endogenă la bolnavii de tuberculoză pulmonară în asociere cu toxocaroza
Guila Angela
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea cavităților de destrucție și tipului de răspuns imun (th1-, th2-) la pacienții cu tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză
Guila Angela, Ciobanu Nelly, Ghinda Serghei, Privalova Elena, Chiroşca Valentina, Iaschina Victoria
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 11 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-59
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii imunității la pacienții cu tuberculoză pulmonară sub influența tratamentului complex
Guila Angela, Zincenco Natalia, Rotaru-Lungu Corina, Ghinda Serghei, Chiroşca Valentina, Privalova Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(62) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 28 May, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interrelaţia clinico-imunologică a indicatorilor intoxicaţiei endogene la pacienţii cu asocierea între tuberculoză pulmonară şi toxocaroză.
Guila Angela1, Lesnic Evelina2, Rotaru-Lungu Corina1, Ghinda Serghei1, Privalova Elena1, Brumaru Albina1
1 IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(63) / 2019 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 19 December, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-50
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 5

Characteristics of Th1 and Th2 immune response in different forms of drug resistance in patients with pulmonary tuberculosis
Ghinda Serghei, Zincenco Natalia, Guila Angela, Privalova Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-42
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Correlation between IL-5, eosinophilia and age of patients with pulmonary tuberculosis in combination with toxocariasis
Guila Angela, Ghinda Serghei
Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica indicilor imunităţii la bolnavii cu tuberculoză pulmonară în asociere cu toxocaroza sub acţiunea tratamentului antiparazitar
Guila Angela, Ghinda Serghei, Lesnic Evelina, Chiroşca Valentina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 14 November, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-194
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reactivitatea imună și rezistența preimună a bolnavilor de tuberculoză pulmonară asociată cu toxocaroză în funcție de capacitatea digestivă a neutrofilelor.
Guila Angela, Ghinda Serghei, Iavorschi Constantin, Privalova Elena
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 7 September, 2016. Descarcări-10. Vizualizări-555
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The parameters of the immune system in patients with pulmonary tuberculosis in association with toxocariasis under the influence of various schemes of treatment
Guila Angela, Ghinda Serghei, Zincenco Natalia, Chiroşca Valentina
IMSP Institutul de Ftiziopneumologie „Chiril Draganiuc“
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Dynamics of circulating immune complexes in patients with drug resistant tuberculosis under the influence of immunomodulatory drugs
Ghinda Serghei1, Cula Eugenia1, Lesnik Evelina2, Chiriac Tatiana3, Kiroska Valentina1, Guila Angela1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-29
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dynamics of circulating immune complexes in patients with drugresistant tuberculosis under the influence of immunomodulatory drugs
Ghinda Serghei1, Cula Eugenia1, Lesnik Evelina2, Chiriac Tatiana3, Kiroska Valentina1, Guila Angela1
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of immunomodulatory therapy on endogenous intoxication in patients with pulmonary tuberculosis in conjunction with toxocariasis
Ghinda Serghei1, Guila Angela1, Plăcintă Gheorghe2, Smeshnoi Valentina1, Kiroska Valentina1, Rotaru-Lungu Corina1, Chiriac Tatiana3, Rudic Valeriu3
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
International Conference on Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 9 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-62
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influence of immunomodulatory therapy on endogenous intoxication in patients with pulmonary tuberculosis in conjunction with toxocariasis
Ghinda Serghei1, Guila Angela1, Smeshnoi Valentina1, Kiroska Valentina1, Rotaru-Lungu Corina1, Plăcintă Gheorghe2, Chiriac Tatiana3, Rudic Valeriu3
1 Institute of Phtysiopneumology „Chiril Draganiuc”,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 2. 2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4432-8-9.
Disponibil online 23 May, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-47
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13