IBN
Închide
Chira Oxana
Cuvinte-cheie (195): euphemism (13), taboo (10), culture (8)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 25. Publicaţii peste hotare - 14.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Unități frazeologice „condimentate”: studiu comparativ în limbile germană și română .
Chira Oxana12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Philologia
Nr. 1(136) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

Digitales Lernen im DaF-Unterricht: aktuelle Trends in Forschung und Praxis
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Förderung und entwicklung interkultureller kompetenz in der hochschule
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programe de studii interculturale la universitățile din Germania și Republica Moldova
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-56
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zum kulturbegriff im kontext interkultureller erziehung und bildung
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Kulturspezifik der phraseologischen Ausdrucksmittel für Ableben und Essen in ihrem Zusammenhang in deutscher und rumänischer Sprache
Chira Oxana12
1 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania,
2 Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 8

Die bedeutung der mehrsprachigkeit und ihre interkulturelle bildung
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-152-60-0.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-65. Vizualizări-634
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-67. Vizualizări-274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul limbilor minoritare și utilizarea lor în sistemul preuniversitar german
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mehrsprachigkeit - ein anerkanntes Ziel der europäischen Bildungspolitik
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mehrsprachigkeit und unterrichtsideen für sprachkontrastives arbeiten
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-325
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularități lexicale ale limbajului eufemistic din domeniul economic în textele publicisticeromâne și germane
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Philologia
Nr. 5-6(311-312) / 2020 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 23 December, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Printre eufemismele „din calidorul” lui Paul Goma
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some thoughts on the relationship between the holocaust and linguicism
Kira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Identities in Globalisation. Intercultural Perspectives Communication, Journalism, Education Sciences, Psychology and Sociology
Ediția a 7-a, Comm. 2020. Tîrgu Mureş, România. ISBN 978-606-8624-10-5.
Disponibil online 4 November, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 9

Frazeologismele somatice cu lexemul inimă în limbile germană și română
Chira Oxana , Codreanu Aurelia
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-451
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Provocarea multilingvismului în societatea contemporană
Chira Oxana1 , Bucataru Angela2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Liceul Teoretic „Constantin Stere”, Soroca
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 5. 2019. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3302-8-2.
Disponibil online 2 December, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevante bedeutung der mehrsprachigkeit im fremdsprachenunterricht
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue History, Political Sciences, International Relations
Ediția a 7-a, Lang.. 2019. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-8624-09-9.
Disponibil online 9 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-37
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tabudiskurse und Umgehungsstrategien in der interkulturellen Kommunikation
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 9. 2019. Bălți. ISBN 978-9975-50-243-6.
Disponibil online 30 July, 2020. Descarcări-132. Vizualizări-737
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tendințe în evoluția tabuurilor sociale din cultura europeană
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 20 August, 2019. Descarcări-41. Vizualizări-481
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Worüber man nur anders spricht: kontrastive Überlegungen zu Sprachtabus bestimmter Körperteile
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediția 5. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-6-1.
Disponibil online 3 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 48