IBN
Închide

60Publicaţii

853Descărcări

20459Vizualizări

Chira Oxana
Cuvinte-cheie (241): euphemism (14), taboo (10), culture (9)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 16.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 1
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 10
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 25
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 16

2022 - 8

Gendersprache in Forschung und Lehre
Chira Oxana
Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-104
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interkulturelle fachausdr CKE in der speisekarte
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Language education the 21st century: perspectives, paradigms, practices,virtual international spring symposium
Edition 8. 2022. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-17-6.
Disponibil online 18 January, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Methoden-werkzeuge nach j.leisen im daf-und daz-unterricht
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia VII. 2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-75-3.
Disponibil online 2 November, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-110
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Schwierigkeiten bei der Übersetzung der mehrsprachigen Speisekarten
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traducerea – act creativ: între știință și artă in honorem Ludmila ZBANȚ, profesor universitar, doctor habilitat cu ocazia aniversării a 65-a de la naștere
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-159-37-1.
Disponibil online 26 January, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-84
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sprachentwicklung im Kontext von Mehrsprachigkeit: Praxisbericht über die Analyse von Sprachbiographien
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 4-a. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-161-32-9.
Disponibil online 14 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unități frazeologice „condimentate”: studiu comparativ în limbile germană și română .
Chira Oxana12
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Philologia
Nr. 1(316) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-20. Vizualizări-321
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verben der Kochkunst des Deutschen und des Rumänischen: eine lexikalisch-kulturelle Vergleichsanalyse
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 8. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-21-3.
Disponibil online 22 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vom Kulturschock zur Akkulturation: Verlaufsformen des Kulturkontaktes durch Filme
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 9. 2022. Bălţi. ISBN 978-9975-161-34-3.
Disponibil online 13 March, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Digitales Lernen im DaF-Unterricht: aktuelle Trends in Forschung und Praxis
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 7. 2021. Bălţi. ISBN 978-9975-46-539-7.
Disponibil online 3 February, 2022. Descarcări-15. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Förderung und entwicklung interkultureller kompetenz in der hochschule
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Probleme ale științelor socioumanistice și modernizării învățământului
Seria 23, Vol.2. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-46-559-5; 978-9975-46-561-8.
Disponibil online 4 May, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
German and Romanian idioms of culinary preparation under an intercultural aspect
Chira Oxana
"Alecu Russo" State University of Balti
Literature, Discourses and the Power of Multicultural Dialogue Language and Discourse
Ediția a 9-a, Lang.. 2021. Tîrgu Mureș, România. ISBN 978-606-93691-9-7.
Disponibil online 3 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-114
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Programe de studii interculturale la universitățile din Germania și Republica Moldova
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 6. 2021. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-161-01-5.
Disponibil online 16 March, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-144
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zum kulturbegriff im kontext interkultureller erziehung und bildung
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Empowering english language educators through action research
Ediția 7. 2021. Bălţi, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-263-4.
Disponibil online 18 April, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-133
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Zur Kulturspezifik der phraseologischen Ausdrucksmittel für Ableben und Essen in ihrem Zusammenhang in deutscher und rumänischer Sprache
Chira Oxana12
1 Bergische Universität aus Wuppertal, Germania,
2 Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 27 April, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-156
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 10

Anerkennung der mehrsprachigkeit und interkulturalität im Curriculum
Chira Oxana
Bergische Universität aus Wuppertal, Germania
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-39. Vizualizări-344
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Die bedeutung der mehrsprachigkeit und ihre interkulturelle bildung
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Aspecte lingvistice, glotodidactice şi literare în predarea limbilor străine
Ediţia V. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-152-60-0.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-101. Vizualizări-800
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Einige überlegungen zur mehrsprachigkeit
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-85. Vizualizări-364
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Locul limbilor minoritare și utilizarea lor în sistemul preuniversitar german
Chira Oxana
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Probleme de filologie: aspecte teoretice şi practice
Ediţia 6. 2020. Bălţi. ISBN 878-9975-3382-8-8.
Disponibil online 16 November, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mehrsprachigkeit - ein anerkanntes Ziel der europäischen Bildungspolitik
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Relevanța și calitatea formării universitare: compentențe pentru prezent și viitor
Volumul I. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-50-255-9.
Disponibil online 13 December, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-210
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mehrsprachigkeit und unterrichtsideen für sprachkontrastives arbeiten
Chira Oxana
Staatliche Alecu-Russo-Universität Bălți
Media and digital literacy in language education
2020. Bălți. ISBN 978-9975-3490-0-0.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-444
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 60