IBN
Închide
Jacota-Dragan Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 2

Aspecte filosofico-psihologice ale personalismului energetic
Ciobanu Elvira , Jacota-Dragan Olga
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 14 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statul – necesitate sau o simplă alianță?
Pădureac Lidia , Jacota-Dragan Olga
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Promovarea valorilor sociale în contextul integrării Europene
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-3185-7-0.
Disponibil online 15 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-86
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Paradigme idealiste ale filosofiei româneşti a secolului al XX-lea
Jacota-Dragan Olga
Institutul de Istorie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 6, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 20 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema valorii în contextul ideilor lui Petre Andrei
Mohorea Efim , Jacota-Dragan Olga
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista de Filosofie, Sociologie şi Ştiinţe Politice
Nr. 3(175) / 2017 / ISSN 1957-2294
Disponibil online 11 February, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-641
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Proiectul filosofic al lui Richard Rorty
Jacota-Dragan Olga1 , Bobână Gheorghe2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei
Orientări actuale în cercetarea doctorală
Ediţia 7. 2017. Bălți, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Geneza şi evoluţia conceptului ,,paradigmă”
Jacota-Dragan Olga
Institutul de Istorie al AŞM
Tendințe contemporane ale dezvoltării științei: viziuni ale tinerilor cercetători
Ediția 5, Vol.3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 30 January, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

“Condamnarea” omului la libertate: realizări, tendinţe, controverse
Jacota-Dragan Olga
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Preocupări contemporane ale ştiinţelor socio-umaneMentalități ale societății în transformare
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 31 October, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradigme ale filosofiei lui P.P. Negulescu
Jacota-Dragan Olga
Institutul de Istorie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 18 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Paradigme ale filosofiei româneşti în secolul XX
Jacota-Dragan Olga
Institutul de Istorie al AŞM
Tendinţe contemporane ale dezvoltării ştiinţei: viziuni ale tinerilor cercetători
2014. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4257-2-8.
Disponibil online 11 February, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-727
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 9 of 9