IBN
Închide
Eftodii Iulia
Cuvinte-cheie (52): manufacture of machinery and equipment (2), industria constructoare de maşini şi utilaje (1), MITM (1)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2019 - 2

Implementarea metodelor moderne de diagnostic al infecției cu HIV în Republica Moldova
Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana
Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-286
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Prestarea serviciilor de prevenire a infecției cu HIV în rândul persoanelor din grupa cu risc înalt de infectare
Oltu Iulian, Climasevschi Iurie, Noroc Ecaterina, Eftodii Iulia, Popovici Svetlana, Rîbacova Maia, Condrat Igor, Costin-Codreanu Tatiana, Scerbenco Uliana
Spitalul Dermatologic şi Maladii Comunicabile
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(82) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Promovarea sănătăţii – componentă curriculară în formarea cadrelor medicale cu studii postsecundare
Criţcaia Tatiana1, Bodiu Svetlana1, Eftodii Iulia231
1 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(67) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 21 November, 2017. Descarcări-10. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Siguranţa chimică la locul de muncă al angajaţilor din ramurile de bază ale economiei naţionale
Eftodii Iulia12, Vasiliev Veaceslav1, Banu Svetlana1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(70) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 25 November, 2017. Descarcări-5. Vizualizări-466
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Dinamica și structura maladiilor cardiovasculare la angajații din ramurile de bază ale economiei naționale
Eftodii Iulia123, Meşina Victor2, Vasiliev Veaceslav1, Tcaci Alexandru1, Criţcaia Tatiana3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 Centrul de excelenţă în medicină şi farmacie „Raisa Pacalo”
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(60) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 December, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-565
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea stării de sănătate a muncitorilor din industria constructoare de maşini şi utilaje
Eftodii Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3168-4-2.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Echipamentul cu ecran de vizualizare şi asigurarea securităţii electromagnetice a angajaţilor
Iularji Constantin, Vasiliev Veaceslav, Malîi Anatolii, Eftodii Iulia
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-264
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa zgomutului industrial asupra organismului muncitorilor
Malîi Anatolii, Eftodii Iulia, Iularji Constantin, Tcaci Alexandru
Centrul Naţional de Sanătate Publică
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 7 May, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intoxicaţiile cu pesticide şi bolile ocupaţionale la muncitorii din Republica Moldova
Eftodii Iulia1, Bodrug Nicolae2, Coşciug Irina2, Barba Doina2, Ţabur Rodica3
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
3 IMSP Spitalul Clinic Republican
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(54) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 8 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-301
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 5

Condiţiile de muncă şi morbiditatea profesională a angajaţilor din Moldova
Iachim Vasile1, Bebîh Vladimir1, Ferdohleb Alina1, Egorov Dmitri1, Eftodii Iulia1, Ţabur Rodica2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 IMSP Spitalul Clinic Republican
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-17. Vizualizări-717
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Estimarea procesului de studii şi corelaţia cu factorii esenţiali implicaţi în starea de oboseală la studenţi
Eftodii Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-11. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Maladii profesionale şi vibraţia ca factor fizic în procesul de muncă al medicilor stomatologi
Ferdohleb Alina1, Marina Iurie2, Eftodii Iulia1, Ferdohleb Eugenia2, Malîi Anatolii
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-15. Vizualizări-662
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modificările indicilor psihofiziologici ai oboselii la studenţii USMF „Nicolae Testemiţanu”
Eftodii Iulia1, Meşina Victor2, Ferdohleb Alina1
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-5. Vizualizări-735
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu epidemiologic descriptiv în hepatite virale cronice
Paraschiv Angela, Eftodii Sergiu, Eftodii Iulia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-8. Vizualizări-619
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Estimarea gradului de oboseală la studenţii USMF „Nicolae Testemitanu”
Eftodii Iulia, Eftodii Sergiu
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 2(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-6. Vizualizări-561
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15