IBN
Închide
Foca Silvia-Gabriela
Cuvinte-cheie (78): Juvenile idiopathic arthritis (5), children (3), osteoporosis (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 19. Publicaţii la conferinţe din RM - 2. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 6

Evaluarea statutului metabolismului osos la copii cu maladii reumatice prin aprecierea 25-OH vitaminei D totale în ser
Foca Silvia-Gabriela1, Revenco Ninel12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 4 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-49
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea statutului metabolismului osos la copii cu maladii reumatice prin aprecierea 25-OH vitaminei D totale in ser
Foca Silvia-Gabriela, Revenco Ninel
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 30 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile bolii Behcet la copii ‒ prezentare de caz clinic
Revenco Ninel12, Foca Silvia-Gabriela2, Balanuța Ana-Mihaela12, Bujor Dina12, Ziaev Larisa12, Turea Tatiana12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 4(89) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Polyarthritis in pediatric inflammatory bowel disease – A case report
Revenco Ninel12, Mazur-Nicorici Lucia1, Bujor Dina12, Balanuța Ana-Mihaela12, Foca Silvia-Gabriela12, Mihu Ion12, Gaidarji Olga1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Archives of the Balkan Medical Union
Nr. 4(55) / 2020 / ISSN 1584-9244
Disponibil online 17 January, 2021. Descarcări-19. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Renal involvement in children with systemic vasculitis – a single tertiary care center experience
Revenco Ninel12, Eremciuc Rodica12, Gaidarji Olga12, Foca Silvia-Gabriela12, Lirnic Cătălina1, Sîrbu Anastasia1, Vieru Lilia1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 10 September, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul angelman: considerații in baza unui caz clinic
Cracea Angela1, Sprincean Mariana12, Foca Silvia-Gabriela12, Revenco Ninel12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(87) / 2020 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 11 September, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Interrelațiile dintre granulomatoza cu poliangeită, portajul stafilococului auriu și infecțiile acute – caz clinic
Revenco Ninel12, Eremciuc Rodica21, Gaidarji Olga1, Foca Silvia-Gabriela12, Botnaru Victor1, Gudumac Eva1, Crivceanschi Eugenia1, Marin Ala2, Tiron Ludmila2, Petrovici Virgil2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 2(83) / 2019 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 21 June, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-472
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Particularitățile accidentului vascular cerebral la copii cu displazii ereditare ale ţesutului conjunctiv.
Sprincean Mariana12, Hadjiu Svetlana21, Bejan Nadejda1, Foca Silvia-Gabriela2, Lupuşor Nadejda21, Călcîi Cornelia12, Tihai Olga1, Revenco Ninel12
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(58) / 2018 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 26 June, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-572
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Eficienţa clinică şi paraclinică a tratamentului cu tocilizumab la pacienţii cu artrită juvenilă idiopatică
Cracea Angela1, Foca Silvia-Gabriela12, Revenco Ninel21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 June, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Granulom eozinofilic la copil de vârstă fragedă (Caz clinic)
Cracea Angela1, Grin Olesea2, Foca Silvia-Gabriela12, Crivceanschi Eugenia2, Golub Veniamin2, Revenco Ninel21
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 22 September, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-967
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Osteocalcina şi deoxypyridinolina: markeri ai metabolismului osos la copii cu artrită juvenilă idiopatică
Foca Silvia-Gabriela1, Cracea Angela2, Revenco Ninel21
1 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(73) / 2017 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 6 June, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-544
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 4

Aprecierea pyrilinks-ului ca marker de resorbție osoasă la copii cu artrită juvenilă idiopatică
Foca Silvia-Gabriela
Școala Doctorală în domeniul Științe medicale a Consorțiului Universității de Stat de Medicină și Farmacie „Nicolae Testemițanu”
Culegere de rezumate științifice ale studenților, rezidenților și tinerilor cercetători
2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-82-029-5..
Disponibil online 21 July, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-16
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile afectării sistemului musculoscheletal şi indicia paraclinici în artrita juvenilă idiopatică
Revenco Ninel1, Cracea Angela1, Foca Silvia-Gabriela2, Bogonovschi Livia2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(69) / 2016 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 22 December, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Posibilităţile radiografiei convenţionale în determinarea mineralizării osoase la copiii cu artrită juvenilă idiopatică
Revenco Ninel1, Foca Silvia-Gabriela2, Cracea Angela1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(66) / 2016 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-2. Vizualizări-392
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Semnificația infecției cronice nazofaringiene în artropatia inflamatorie la copii.
Revenco Ninel12, Grin Olesea1, Bogonovschi Livia1, Eremciuc Rodica1, Foca Silvia-Gabriela12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 1(50) / 2016 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 8 September, 2016. Descarcări-6. Vizualizări-607
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Condromatoza articulară la copii
Revenco Ninel, Şavga Nicolae, Druşca-Cracea Angela, Scripnic Angela, Foca Silvia-Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1008
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Indicii de sugestivitate prognostică pentru evoluţia artritei juvenile idiopatice
Revenco Ninel, Druşcă Angela, Scripnic Elena, Pletosu I., Foca Silvia-Gabriela
Catedra ATI FPM USMF „N.Testemiţanu”.
Curierul Medical
Nr. 3(327) / 2012 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-8. Vizualizări-851
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Evaluarea mineralizării osoase la copii cu maladie cronică
Revenco Ninel1, Foca Silvia-Gabriela1, Vangheli Anastasia1, Druşcă Angela, Mihu Ion2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-653
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 3

Modificările articulare şi activitatea paraclinică în artrita juvenilă idiopatică
Revenco Ninel, Druşcă Angela, Foca Silvia-Gabriela, Vangheli Anastasia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletin de Perinatologie
Nr. 3(43) / 2009 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-608
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Afectarea arterelor coronariene în artrita juvenilă idiopatică sistemică
Revenco Ninel, Vangheli Anastasia, Foca Silvia-Gabriela
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 5(10) / 2009 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-613
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 22