IBN
Închide
Chirvas Cristina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 8.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 6

2023 - 1

Evoluția abordărilor teoretice autohtone ale diasporei din perspectiva dezvoltării economice a Republicii Moldova
Filip Nelli1 , Chirvas Cristina2
1 Universitatea Liberă Internaţională din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
EcoSoEn
Nr. 3-4 / 2023 / ISSN 2587-344X / ISSNe 2587-425X
Disponibil online 11 January, 2024. Descarcări-4. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

Analiza rezultatelor cercetării conceptului de diasporă prin prisma contribuției la dezvoltarea economică a țărilor de origine
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 4(122) / 2022 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 30 January, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fluxul de remitențe: de la provocări actuale la perspective de dezvoltare
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
30 years of economic reforms in the Republic of Moldova: economic progress via innovation and competitiveness
Vol.2. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-155-60-1.
Disponibil online 11 May, 2022. Descarcări-18. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Models of interaction between the state of origin and the diaspora
Chirvas Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Eastern European Journal for Regional Studies (EEJRS)
Nr. 2(8) / 2022 / ISSN 1857-436X / ISSNe 2537-6179
Disponibil online 26 December, 2022. Descarcări-3. Vizualizări-289
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

Influența diasporei asupra evoluției nivelului de educație financiară din Republica Moldova
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-3454-5-3.
Disponibil online 6 September, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Influența diasporei asupra evoluției nivelului de educație financiară din Republica Moldova
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Latinitate, Romanitate, Românitate
Ediția 4. 2020. Chișinău. ISBN 978-9975-152-56-3.
Disponibil online 9 November, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Impactul diasporei asupra evoluţiei indicatorilor activităţii cu carduri de plată din Republica Moldova
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Ediţia a 21-a . 2019. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-968-7.
Disponibil online 29 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-900
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Evoluția necesităților diasporei moldovenești prin prisma piramidei lui Maslow și a celor șapte congrese ale diasporei
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Диаспоры в современном мире: региональный контекст и потенциал для устой чивого развития страны происхождения
2017. Chişinău. .
Disponibil online 31 July, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Crowdfunding: innovative investment of diaspora in the country of origin
Chirvas Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Simpozion ştiinţific al tinerilor cercetători
Ediţia 14, Vol.1. 2016. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-821-5.
Disponibil online 16 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-129
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The needs of Moldovan diaspora through the prism of Maslow’s Hierarchy
Chirvas Cristina
Academy of Economic Studies of Moldova
Classical and Innovative Approaches in Contemporary Economic Thought Considerations regarding the quality of life in the context of a changing Europe
Ediția a 2-a. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-844-4; 978-9975-75-845-1 (PDF).
Disponibil online 5 July, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-308
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Teorii clasice şi moderne ale migraţiei internaţionale
Chirvas Cristina
Academia de Studii Economice din Moldova
Abordări clasice şi inovatoare în gândirea economică contemporană
Ediţia 1. 2015. ASEM. ISBN 978-9975-75-782-9.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-65. Vizualizări-460
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ways to attract diaspora into investment projects implemented in the Republic of Moldova
Chirvas Cristina
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol. 4, Partea I. 2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-773-7.
Disponibil online 2 October, 2017. Descarcări-13. Vizualizări-1358
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12