IBN
Închide
Chisnicean Lilia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 6. Publicaţii la conferinţe din RM - 21. Publicaţii peste hotare - 10.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

. Introducerea, multiplicarea și utilizarea ierbii de fier (Sideritis ssp.) in Republica Moldova
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 27 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-8
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 9

Aspecte curative și semiologice ale unor specii oleaginoase studiate în Institutul de Genetică Fiziologie și Protecția Plantelor
Chisnicean Lilia , Jelezneac Tamara , Vornicu Zinaida
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 5. 2021. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-432-9.
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Breeding of Ocimum basilicum L.
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
International Congress of Geneticists and Breeders from the Republic of Moldova
Ediția 11. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-933-56-8.
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-145
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cелекция перспективных форм у Sesamum Indicum L. в Институте Генетики, Физиологии и защиты растений
Кисничан Лилия , Железняк Тамара , Ворнику Зинаида , Иванцова И.
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Генетика і селекція в сучасному агрокомплексі
Ediția 6. 2021. Умань. .
Disponibil online 2 February, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iarba de fier - specie aromatică în colecția IGFPP
Chisnicean Lilia1 , Gille Elvira2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul“
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-107
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Introduction of ironwort species in the collection of aromatics plants of the institute of genetics, physiology and plant protection
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agrobiodiversity for improving the nutrition, health, quality of life and spiritual human development
Ediția a 5-a. 2021. Nitra, Slovacia. DOI 10.15414/2021.9788055224015.
Disponibil online 11 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-78
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul biologic şi fitochimic al speciei Thymus Carnosus Boiss
Colţun Maricica1 , Bogdan Alina1 , Chisnicean Lilia2 , Gille Elvira3
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor ,
3 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
2021. Șirnea. .
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-176
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte biologice la introducerea speciei Sideritis Scardica Griseb. în Republica Moldova
Chisnicean Lilia1 , Jelezneac Tamara1 , Colţun Maricica2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru"
Romanian Ethnopharmacology on its 20th Anniversary
2021. Șirnea. .
Disponibil online 25 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Изучение некоторых видов рода allium l. в коллекции пряно-ароматических растений игфзр Mолдовы
Кисничан Лилия , Баранова Наталья
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Основні, малопоширені і нетрадиційні види рослин – від вивчення до освоєння (сільськогосподарські і біологічні науки)
Vol.4. 2021. Круты, Украина. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Интродукция, изучение и размножение некоторых нетрадиционных пряно-ароматических видов в коллекции ИГФЗР
Кисничан Лилия , Баранова Наталья
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Лікарські рослини: традиції та перспективи досліджень
Ediția 5. 2021. Березоточа. .
Disponibil online 15 November, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-131
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Aplicarea elementelor de tehnologie organică la cultivarea speciilor aromatice și medicinale
Chisnicean Lilia , Chisnicean Vasile
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Agriculture and Food engineering
2020. Iași, România. .
Disponibil online 12 December, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-191
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea unor elemente organice la cultivarea speciilor aromatice și condimentare
Chisnicean Lilia1 , Bobicev Timofei2 , Chisnicean Vasile3
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Agrotehcomerț, Hâncești,
3 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 4. 2020. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3382-6-4.
Disponibil online 23 November, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-253
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Iarba de fier (Sideritis scardica Griseb și S. taurica Stephan.) în colecția de plante aromatice și medicinale a IGFPP
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista Botanică
Nr. 2(21) / 2020 / ISSN 1857-2367 / ISSNe 2587-3814
Disponibil online 6 May, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-119
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 7

Compoziţia chimică a uleiului volatil la Verbena triphylla L. Hér. şi Ocimum basilicum var. citriodorum
Dombrov Liudmila1 , Gille Elvira2 , Colţun Maricica1 , Necula Radu Dan2 , Chisnicean Lilia3 , Lupan Aurelia1
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”,
3 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(52) / 2019 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 21 May, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cultivarea specei stevia Rebaudiana Bertoni. Metode de multiplicare
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 3. 2019. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-3316-1-6.
Disponibil online 21 August, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-379
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Negrilica de damasc (Nigella damascena L.) – sursă de substanțe biologic active
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 7 February, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-226
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularităţile biomorfologice și biochimice de creștere și dezvoltare ale speciei Verbena triphylla L. Hér. în condiţiile pedo-climatice ale Republicii Moldova
Dombrov Liudmila1 , Gille Elvira2 , Lupan Aurelia3 , Colţun Maricica1 , Necula Radu Dan2 , Chisnicean Lilia4
1 Grădina Botanică Naţională (Institut) "Alexandru Ciubotaru",
2 Institutul de Cercetări Biologice Bucureşti/sucursala Piatra Neamţ, Centrul de Cercetări Biologice „Stejarul”,
3 Agentia de Stat pentru Proprietatea Intelectuala a Republicii Moldova (AGEPI),
4 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Intellectus
Nr. 1-2 / 2019 / ISSN 1810-7079 / ISSNe 1857-0496
Disponibil online 10 August, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Selection of aromatic-spicy and flavoring plants in Moldova
Chisnicean Lilia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Тенденции развития агрофизики: от актуальных проблем земледелия и растениеводства к технологиям будущего. Посвящено памяти академика Е.И. Ермакова
Ediția 2. 2019. St. Petersburg, Russia. ISBN 978-5-905200-40-3.
Disponibil online 16 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Биологические особености при интродукции вида Cymbopogon в колекции пряно – ароматических растений
Кисничан Лилия
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Лікарське рослинництво_від досвіду минулого до новітніх технологій
Ediția a VII-a. 2019. Полтава. DOI 10.5281/zenodo.3252915.
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Применение растительных препаратов для укоренения летних черенков Cornus mas L.
Елисовецкая Дина , Иванова Раиса , Мащенко Наталия , Кисничан Лилия
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37