IBN
Închide

45Publicaţii

190Descărcări

24408Vizualizări

Codreanu Svetlana
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Mendeley profile
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 20. Publicaţii la conferinţe din RM - 22. Publicaţii peste hotare - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 2

Changes In The Antimicrobial Properties Of Streptomyces Canosus Cnmnac-02 And Its Variants During Long-Term Storage By Subculturing
Burtseva Svetlana1 , Byrsa Maxim1 , Shibaeva Irina V.2 , Shibaev Alexandr2 , Cebotaru Nicola1 , Codreanu Svetlana1
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Institute of the Electronic Engineering and Nanotechnologies "D. Ghitu"
Analele Universitatii din Oradea, Fascicula Biologie
Nr. 1(28) / 2021 / ISSN 1224-5119
Disponibil online 6 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-169
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Smart specialization for a sustainable agriculture
Codreanu Svetlana
Institute of Microbiology and Biotechnology
Yesterday’s heritage – implications for the development of tomorrow’s sustainable society
Ediția 3. 2021. Chișinău, Republica Moldova. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 4 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-794
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 2

Current Research and New Perspectives in Antifungal Drug Development
Oltu Iulian1 , Cepoi Liliana2 , Rudic Valeriu2 , Rudi Ludmila2 , Chiriac Tatiana2 , Valuţă Ana2 , Codreanu Svetlana2
1 Hospital of Dermatology and Communicable Diseases,
2 Institute of Microbiology and Biotechnology
Advances in experimental medicine and biology
Nr. 1282 / 2020 / ISSN 0065-2598
Disponibil online 12 September, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-271
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele aspecte ale procesului de biofuncționalizare spontană a nanoparticulelor de argint de către cianobacteria Arthrospira platensis.
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica , Cepoi Anastasia , Rotari Ion , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(341) / 2020 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 1 February, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-164
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Metal complexes with different ligands in cultivation of cyanobacterium Nostoc linckia
Valuţă Ana , Codreanu Liviu , Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Codreanu Svetlana
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Ştiinţele vieţii în dialogul generațiilor: conexiuni dintre mediul academic, universitar și de afaceri
2019. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 December, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-475
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Modificarea conținutului unor compuși biologic activi la Spirulina platensis în condiții de stres de iluminare indus.
Cepoi Liliana , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Djur (Maxacova) Svetlana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Ghelbet Viorica , Nartea Ecaterina , Rudic Valeriu
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 2(335) / 2018 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 11 December, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modification of iron reducing power in spirulina biomass in response to induced stress
Rudi Ludmila , Cepoi Liliana , Chiriac Tatiana , Codreanu Svetlana , Miscu Vera , Valuţă Ana , Dumbrăveanu Veronica , Rudic Valeriu , Ghelbet Viorica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-542
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Monitoring of the adaptive capacity of different age spirulina to oxidative stress induced by hypothermia in the presence of chemical stimulators under laboratory conditions
Chiriac Tatiana , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 19 February, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-440
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Productivity and content of biologically active compounds during spirulina platensis cultivation in the presence of gold nanoparticles (AuNPs)
Cepoi Liliana1 , Chiriac Tatiana1 , Rotari Ion12 , Rudi Ludmila1 , Zinicovscaia Inga3 , Iushin Nikita3 , Valuţă Ana1 , Miscu Vera1 , Codreanu Svetlana1
1 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie,
2 Scoala Doctorala de Stiinte Biologice,
3 Institutul Unificat de Cercetări Nucleare
Microbial Biotechnology
Ediția 4. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3178-8-7.
Disponibil online 21 February, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-487
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Activitatea antioxidantă și antiradicalică a biomasei cianobacteriei Spirulina platensis CNMN-CB-11 pe fon de stres indus în condiții de producere industrială
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-635
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea helmintofaunei la Apodemus flavicollis
Chihai Alexandrina , Codreanu Svetlana , Craveţ Ala
Liceul Academiei de Ştiinţe din Moldova
Viitorul ne aparţine
Ediția 7. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3036-5-1.
Disponibil online 30 October, 2018. Descarcări-13. Vizualizări-616
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Excelenţa sa academicianul VALERIU RUDIC şi Bior-ul. (acad. V. Rudic la 70 de ani de la naştere)
Furdui Teodor1 , Duca Gheorghe2 , Gulea Aurelian3 , Toderaş Ion3 , Ciochină Valentina1 , Cepoi Liliana4 , Chirilov Alexandru5 , Codreanu Svetlana4 , Miscu Vera4
1 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Institutul de Zoologie al AŞM,
4 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
5 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(331) / 2017 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-1647
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Savant de renume mondial și BioR-ul. Acad. V. Rudic la 70 de ani
Furdui Teodor1 , Duca Gheorghe2 , Gulea Aurelian3 , Toderaş Ion3 , Ciochină Valentina4 , Cepoi Liliana5 , Chirilov Alexandru6 , Codreanu Svetlana5 , Miscu Vera5
1 Universitatea Academiei de Ştiinţe a Moldovei,
2 Academia de Ştiinţe a Moldovei,
3 Universitatea de Stat din Moldova,
4 Institutul de Fiziologie şi Sanocreatologie al AŞM,
5 Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM,
6 Institutul de Genetica şi Fiziologie a Plantelor
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 1(44) / 2017 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 May, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and structure of some zinc and cadmium 1,2-cyclohexanedione dioximines
Coropceanu Eduard12 , Croitor Lilia3 , Ciloci (Deseatnic) Alexandra3 , Clapco Steliana4 , Labliuc Svetlana3 , Codreanu Svetlana2 , Fonari Marina3
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Moldova Tiraspol State University,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
4 Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Russian Journal of Coordination Chemistry/Koordinatsionnaya Khimiya
Nr. 7(43) / 2017 / ISSN - / ISSNe 1070-3284
Disponibil online 16 February, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-478
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 9

β-carotene involving in free radicals annihilation in spirulina biomass cultivated under the oxidative stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Iaţco Iulia , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Rotaru Mihaela
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-532
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina biomass during the cultivation at illumination stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Iatsco Iulia , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Valuţă Ana , Doni Veronica , Cioban Mihaela
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-465
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
β-carotene synthesis in spirulina platensis cultivated under the induced thermal stress conditions
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Codreanu Svetlana , Djur (Maxacova) Svetlana , Valuţă Ana , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica , Băţ Corina
Institute of Microbiology and Biotechnology of the ASM
Microbial Biotechnology
Ediția 3. 2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 15 March, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-380
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cianobacterium Spirulina platensis – biological matrix for silver nanoparticles synthesis
Rudic Valeriu1 , Chiriac Tatiana1 , Rudi Ludmila1 , Cepoi Liliana1 , Codreanu Svetlana1 , Zinicovscaia Inga2
1 Institute of Microbiology and Biotechnology ,
2 Joint Institute of Nuclear Research
NANO-2016: Ethical, Ecological and Social Problems of Nanoscience and Nanotechnologies
2016. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 28 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
File din istoria Institutului de Microbiologie şi Biotehnologie al Academiei de Ştiinţe a Moldovei
Rudic Valeriu , Codreanu Svetlana , Cepoi Liliana , Miscu Vera
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 1(328) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 13 June, 2016. Descarcări-13. Vizualizări-691
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relevanța testului TBARS în determinarea stresului oxidativ la Spirulina platensis pe durata ciclului de cultivare
Rudic Valeriu , Rudi Ludmila , Chiriac Tatiana , Cepoi Liliana , Miscu Vera , Djur (Maxacova) Svetlana , Codreanu Svetlana , Dumbrăveanu Veronica , Sadovnic Daniela , Ghelbet Viorica , Chelmenciuc Viorica , Doni Veronica
Institutul de Microbiologie şi Biotehnologie al AŞM
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţele vieţii
Nr. 3(330) / 2016 / ISSN 1857-064X
Disponibil online 26 December, 2016. Descarcări-4. Vizualizări-741
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 45