IBN
Închide
Jalba Svetlana
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Publicaţii la conferinţe din RM - 15.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 2

Influenţa parametrilor capcanelor feromonale asupra capturării masculilor viermelui merelor –Cydia Pomonella
Şleahtici Vladimir , Răileanu Natalia , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componentului major a feromonului sexual al moliei miniere a frunzelor de tomate- Tuta Absoluta-(E,Z,Z)-3,8,11- Tetradecatrienil Acetat
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Răileanu Natalia
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Ştiinţa în Nordul Republicii Moldova: realizări, probleme, perspective
Ediția 6. 2022. Balti, Republic of Moldova. .
Disponibil online 30 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-102
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

Particularităţile influenţei componenţilor minori asupra eficienţei feromonilor sexuali ai viermelui oriental în plantaţiile de măr
Boubătrîn Ivan , Răileanu Natalia , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-83
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studierea influenţei componenţilor minori asupra eficienţei feromonilor sexuali ai viermelui mărului
Şleahtici Vladimir1 , Răileanu Natalia1 , Odobescu Vasilisa1 , Jalba Svetlana1 , Costiuc Serghei2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 "Mezhtrans Moldova" SRL
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelor
Ediția 7. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-56-912-5.
Disponibil online 7 October, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Procedee de ecologizare a sistemelor de protecție integrată a mărului și a viței de vie
Voineac Vasile , Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Voineac Ina
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza componenților activi ai feromonilor sexuali sintetici a viermelui merelor (Cydia Pomonella L.) - E8,E10-dodecenol și a moliei strugurilor (Lobesia Botrana S.) - E7,Z9-dodecadienol şi componenții minori a acestora E-8-dodecenol și E-9-dodecenilacetat
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Răileanu Natalia , Şleahtici Vladimir
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-21. Vizualizări-298
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Роль минорного компонента в аттрактивности феромона яблонной плодожорки
Рэйляну Наталья , Шляхтич Владимир , Одобеску Василиса , Жалбэ Светлана , Гушан Анна
Институт генетики, физиологии и защиты растений
Protecţia plantelor - realizări şi perspective
57. 2020. Кишинев. ISBN 978-9975-3472-0-4.
Disponibil online 28 October, 2020. Descarcări-13. Vizualizări-357
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Sinteza componenţilor activi ai feromonului sexual sintetic al moliei vărgate Anarsia lineatella Zeller E-5-DECA-5-EN-1-OL ŞI E-5-DECA-5-EN-1-IL acetat
Jalba Svetlana , Odobescu Vasilisa , Erhan Tatiana , Neguță Andrei
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza Z-8-dodecenilacetat şi a E-8-dodecenilacetat – componenţii activi al feromonului sexual sintetic a moliei orientale a fructelor Grapholita molesta Busk
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Biotehnologii avansate – realizări şi perspectiveSimpozionul ştiinţific naţional cu participare internaţională
Ediţia V-a. 2019. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-56-695-7.
Disponibil online 5 February, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Sinteza componenţilor principali ai feromonului sexual al moliei florii-soarelui Homoeosoma Nebulella
Odobescu Vasilisa , Jalba Svetlana , Smaglii Vadim , Hudeacova Olga
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-8. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sinteza e-3-dodec-3-en-1-il acetat - componentul activ al feromonului sexual al moliei sfeclei de zahăr Scrobipalpa Ocelatella Boid.
Erhan Teodor1 , Odobescu Vasilisa1 , Jalba Svetlana1 , Neguță Andrei1 , Crivcianschi Gheorghe2
1 Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Protecția Plantelor în Agricultura Convențională și Ecologică
2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 July, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-375
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Sinteza acetatului de E3-DODECEN-1-OL – componentul principal al feromonului sexual al moliei sfeclei de zahăr Scrobipalpa Ocelatella Boid
Odobescu Vasilisa , Erhan Teodor , Patraşcu Teodor , Jalba Svetlana , Roşca Gheorghe , Smaglii Vadim
Institutul de Genetică, Fiziologie şi Protecţie a Plantelor al AŞM
Genetica, fiziologia şi ameliorarea plantelorconferinţă ştiinţifică internaţională
Ediția 6. 2017. Chişinău. ISBN 978-9975-56-463-2.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-365
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis and antileukaemia activity of n-(2,4-dimethylphenyl) hydrazinecarbothioamide and its azomethine derviatives
Erhan Tatiana1 , Jalba Svetlana1 , Sargun Artur1 , Barba Alic2 , Poirier Donald3 , Gulea Aurelian1 , Pahontu Elena Mihaela4
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 CHUL Research Center (Université Laval),
4 University of Medicine and Pharmacy “Carol Davilla”, Bucharest
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 8 March, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-733
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Synthesis, structure and antimicrobial activity of salicylaldehyde 4-(dimethylphenyl) thiosemicarbazones and biometal coordination compounds with these ligands
Gulea Aurelian1 , Erhan Tatiana2 , Zariciuc Elena2 , Petrenko Peter A.3 , Chumakov Yurii43 , Jalba Svetlana1 , Tsapkov Victor I.1
1 State University of Moldova,
2 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova,
4 Gebze Technical University
Ecological and environmental chemistry - 2017
Ediția 6. 2017. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 19 March, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-520
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Synthesis and antiproliferative activity of thiosemicarbazone and 4-pyridin-2-yl thiosemicarbazone of fluorene-9-one and their coordination compounds
Jalba Svetlana1 , Barba Alic2 , Gulea Aurelian1
1 State University of Moldova,
2 Institute of Chemistry
Physical Methods in Coordination and Supramolecular Chemistry
XVIII. 2015. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 21 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15