IBN
Închide

54Publicaţii

280Descărcări

19455Vizualizări

Suman Ala
Cuvinte-cheie (155): pregnancy (6), sarcina (4), surgery (4)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD

Articole în reviste din RM - 31. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 16.
Publicații indexate în SCOPUS - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.2.Articole în reviste de cat. B+ - 1
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 10
 • 3.1.5.Articole în reviste științifice din RM (până în 2009) - 6
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 10
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 5
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 6
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 5

2022 - 4

Bilio-pancreatic transpapillary endoscopic interventions in pregnancy
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Mishina Anna2
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Institute of Mother and Child
Revista de Ştiinţe ale Sănătăţii din Moldova
Nr. 3 An.1(29) / 2022 / ISSN 2345-1467
Disponibil online 2 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-66
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Intervențiile endoscopice bilio-pancreatice transpapilare în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Istrate Viorel1 , Suman Ala1 , Mişina Ana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Buletin de Perinatologie
Nr. 1(93) / 2022 / ISSN 1810-5289
Disponibil online 9 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-79
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Markerii inflamatori în managementul patologiei acute chirurgicale la gravide
Ghidirim Gheorghe1 , Şcerbatiuc-Condur Corina12 , Suman Ala12 , Mişin Igor12
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(117) / 2022 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 6 June, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-242
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Значение воспалительных маркеров в диагностике острого аппендицита у беременных
Суман Алла1 , Мишин Игорь12 , Щербатюк-Кондур Корина12 , Суман Сергей2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XVI-a. 2022. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–66-6.
Disponibil online 24 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-106
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 6

Apendicita acută în sarcină – particularitățile managementului diagnostic – curative.(Revista literaturii)
Zețu Diana1 , Gurghiş Radu1 , Malcova Tatiana1 , Guzun Vasile2 , Suman Ala1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 Spitalul Clinic Municipal nr. 1
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 3(71) / 2021 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 18 January, 2022. Descarcări-16. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Apendicitei acute la gravide prin prisma scorul Karaman
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Mişin Igor , Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-293
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Credința, într-o armonie deplină cu Rațiunea
Ghidirim Gheorghe , Cereş Victoria , Suman Ala
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(61) / 2021 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 23 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scorul Karaman vs ripasa în diagnosticul și tactica chirurgicalã la gravide cu apendicitã acutã
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Mişin Igor , Şcerbatiuc-Condur Corina , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Chirurgia (București, Romania)
Nr. Supl.1(116) / 2021 / ISSN 1221-9118
Disponibil online 17 June, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-207
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Бальные системы AIRS и RIPASA при остром аппендиците у беременных
Суман Алла , Мишин Игорь , Суман Сергей
Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану
Международный конгресс по репродуктивной медицине
Ediţia a XV-a. 2021. Moscova, Rusia. ISBN 978–5-906484–60-4.
Disponibil online 30 April, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-178
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Сравнительная оценка бальных систем (Караман vs RIPASA) в диагностике острого аппендицита у беременных
Щербатюк-Кондур Корина12 , Суман Алла12 , Мишин Игорь12 , Суман Сергей12
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Новые технологии в диагностике и лечении гинекологических заболеваний
Ediția 34. 2021. Moscova, Rusia. .
Disponibil online 30 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 7

Cauzele traumatismului cranio-cerebral în Republica Moldova
Mindrigan Eugeniu , Galearschi Vasile , Suman Ala , Zapuhlîh Grigore , Preguza Ion
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 26 March, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Chirurgia autohtonă la 75 ani
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Cereş Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(76) / 2020 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 October, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-259
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Complicated Meckel diverticulum during pregnancy
Ghidirim Gheorghe12 , Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Mishina Anna3 , Mishin Igor12
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute,
3 Institute of Mother and Child
Journal of Surgery
Nr. 2(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 14 July, 2020. Descarcări-11. Vizualizări-495
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diverticulul meckel complicat în sarcină
Şcerbatiuc-Condur Corina1 , Suman Ala1 , Mişina Ana2 , Mişin Igor1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul Mamei şi Copiluluii
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
R. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 31 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Portal vein - clinical applicability through the prism of anatomical variability
Suman Serghei12 , Gutsu Eugene1 , Scripcariu Viorel3 , Bartos A.4 , Suman Ala1
1 ”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy,
2 Emergency Medicine Institute,
3 University of Medicine and Pharmacy “Grigore T. Popa”, Iasi,
4 Institutul Regional de Gastroenterologie si Hepatologie
Journal of Surgery
Nr. 3(16) / 2020 / ISSN 1584-9341
Disponibil online 15 September, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-347
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala de chirurgie științifico-practică autohtonă: 75 de ani de afirmare
Ghidirim Gheorghe , Suman Ala , Cereş Victoria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-283
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Валидация бальной системы RIPASA при остром аппендиците у беременных
Щербатюк-Кондур Корина1 , Суман Алла1 , Мишин Игорь12 , Суман Сергей2
1 Государственный университет медицины и фармации им. Николая Тестемицану,
2 Институт неотложной медицинской помощи IMSP
Альманах института хирургии имени А.В.Вишневского
Nr. 1 / 2020 / ISSN 2075-6895
Disponibil online 28 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-90
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 5

Cauzele evoluției nefavorabile a traumatismului pancreatic
Berliba Sergiu12 , Beschieru Eugeniu1 , Vlad Ion2 , Suman Ala21 , Lescov Vitalie2 , Postica Ana1
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-425
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Pancreatită acută post- ERCP și sfincterotomie endoscopică
Suman Ala1 , Ghidirim Gheorghe1 , Suman Serghei1 , Spataru Vasile2 , Zagadailov Diana2
1 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“,
2 IMSP Institutul de Medicină Urgentă
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-10. Vizualizări-675
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Scorul Karaman – un instrument nou de apreciere a apendicitei acute la gravide
Suman Ala , Mişin Igor , Suman Serghei
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 3(72) / 2019 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 29 April, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 54