IBN
Închide
Coşciug Elena
Cuvinte-cheie (56): elderly (7), vârstnic (6), пожилые (4)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 18. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 5

Fragilitatea vârstnicului – aspect multidimensional
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-141
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Morbiditatea geriatrică și calitatea vieții în etapa spitalicească
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-127
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Multidimensional aspect of the elderly fragility
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Congresul consacrat aniversării a 75-a de la fondarea Universității de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu”
2020. Chişinău. .
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Sindromul de fragilitate la persoanele vârstnice: sinteza literaturii
Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popescu Ana, Popa Ana, Stoicova Irina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(83) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 5 May, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Statutul cognitiv și emoțiile ca determinanți ai fragilității la vârstnici
Popescu Ana, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popa Ana, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(85) / 2020 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 17 November, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-98
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Dereglările cognitive la vârstnici: sinteză a literaturii
Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Coşciug Elena, Popescu Ana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(79) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 September, 2019. Descarcări-19. Vizualizări-389
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Situația medico-socială a persoanelor vârstnice
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(80) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 2 September, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-323
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stabilirea ponderii sindromului de fragilitate la populația vârstnică
Şoric Gabriela, Popescu Ana, Coşciug Elena, Negară Anatolie, Tenchiu Marta, Stoicova Irina, Covbasa Xenia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(81) / 2019 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 October, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 5

Calitatea vieţii pacienţilor vârstnici cu sindroame geriatrice 
Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena, Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 1(71) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 4 November, 2017. Descarcări-14. Vizualizări-498
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Comorbiditățile si influența acestora asupra calității vieții pacienților geriatrici
Fetco-Mereuţă Diana, Matcovschi Sergiu, Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena, Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(54) / 2017 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 21 September, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-837
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul durerii asupra calității vieții pacienților Vârstnici
Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena, Negară Anatolie, Stoicova Irina, Guranda Valentina
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 2(72) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 October, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-503
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Patologia cardiovasculară cronică la vârstnicii din Republica Moldova 
Fetco-Mereuţă Diana, Negară Anatolie, Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-456
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problemele mari geriatrice, bolile cardiovasculare cronice și calitatea vieţii pacienţilor vârstnici din Republica Moldova
Coşciug Elena, Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Fetco-Mereuţă Diana, Stoicova Irina, Negară Anatolie
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(73) / 2017 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 1 November, 2017. Descarcări-6. Vizualizări-543
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 1

Aspecte ale calităţii vieţii pacienţilor vârstnici
Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena, Negară Anatolie, Şalari Adrian, Botezatu Adriana
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(63) / 2015 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 24 November, 2017. Descarcări-9. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Dereglările cognitive la vârstnici (studiu epidemiologic retrospectiv cu rezultate provizorii)
Timotin Andrei, Agachi Lilia, Blaja-Lisnic Natalia, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(14) / 2013 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 23 January, 2014. Descarcări-3. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea factorilor de risc ai insuficienţei cardiace cronice decompensate la varstnici
Lupaşcu-Volentir Felicia, Negară Anatolie, Coşciug Elena, Timotin Andrei, Lungu Valeria
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Revista ştiinţifico-practică ”Info-Med”
Nr. 2(22) / 2013 / ISSN 1810-3936
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-618
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Hipertensiunea arterială sistolică izolată la vârstnicii din Republica Moldova. Aspecte epidemiologice şi corelaţionale cu sindroamele mari geriatrice
Maniuc Olga, Negară Anatolie, Bodrug Nicolae, Şoric Gabriela, Lupaşcu-Volentir Felicia, Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(13) / 2012 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 15 December, 2013. Descarcări-12. Vizualizări-664
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 2

Abordarea globală a pacientului vârstnic cu căderi
Şoric Gabriela, Blaja-Lisnic Natalia, Negară Anatolie, Maniuc Olga, Coşciug Elena, Lupaşcu-Volentir Felicia
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-4. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluarea geriatrică complexă la pacienţii din secţia de geriatrie a centrului naţional de geriatrie şi gerontologie din Moldova
Blaja-Lisnic Natalia, Negară Anatolie, Lupaşcu-Volentir Felicia, Şoric Gabriela, Maniuc Olga, Coşciug Elena
Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Analele Ştiinţifice ale USMF „N. Testemiţanu”
Nr. 3(12) / 2011 / ISSN 1857-1719
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-852
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 19 of 19