IBN
Închide
Mafteuţă Natalia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 9. Publicaţii la conferinţe din RM - 5. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

„Experimentele” sovietice în domeniul instruirii și educației pe parcursul anilor 1917-1939
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 9 / 2020 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-116
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 3

Activitatea Institutului Pedagogic din Tiraspol in anii 1930-1940
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3-4(119-120) / 2019 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 18 December, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-388
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala particulară din Basarabia după Marea Unire
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 8 / 2019 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 21 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-91
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Școala particulară din Basarabia după Marea Unire
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie
Anuarul Institutului de Istorie: Materialele sesiunii ştiinţifice anuale, 20 decembrie 2018
2019. Chişinău. ISSN 2345-1939.
Disponibil online 17 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-374
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Învățământul pedagogic  din Basarabia în perioada interbelică
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 2(114) / 2018 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 20 February, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Cadrul legislativ de funcţionare al învăţământului primar din Basarabia în primul deceniu interbelic
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie
Reconstituiri istorice : Civilizaţie, valori, paradigme, personalităţi : In honorem academician Valeriu Pasat
2018. CHIȘINĂU, 2018. ISBN 978-9975-3183-9-6.
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-5. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Elemente modernizatoare în evoluția școlii din Basarabia în anii 1918-1923
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie al AŞM
Centenar Sfatul Ţării: 1917–2017Materialele conferinţei ştiinţifice internaţionale
2017. CHIȘINĂU, 2017. ISBN 978-9975-139-54-0.
Disponibil online 13 March, 2019. Descarcări-1. Vizualizări-309
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Principii ale politicilor educaţionale de stat în constituţiile unor state europene din perioada interbelică (România, Polonia, Iugoslavia, Germania, URSS)
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 3(107) / 2016 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 17 January, 2017. Descarcări-30. Vizualizări-597
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Consideraţii privind problema spaţiilor şcolare din Basarabia în primele decenii ale secolului al XX-lea
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 1(97) / 2014 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 5 June, 2015. Descarcări-3. Vizualizări-419
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Aspecte ale învăţământului particular din Basarabia în primii ani după Unire
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Buletin ştiinţific al tinerilor istoriciMaterialele Conferinţei ştiinţifice internaţionale anuale a tinerilor cercetători
Serie npuă 2 (7). 2013. Chişinău. ISSN 1857-4947.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-52
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte ale managementului şcolar din Basarabia în perioada interbelică
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 2 / 2013 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-61
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conferinţa ştiinţifică „Ştefan Ciobanu – vicisitudinile vieţii şi memoria posterităţii” (s. Talmaza, rl. Ștefan-Vodă, 8 noiembrie 2013)
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie al AŞM
Revista de Istorie a Moldovei
Nr. 4(96) / 2013 / ISSN 1857-2022
Disponibil online 19 June, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-461
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 2

Învăţământul superior din Basarabia în perioada interbelică
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie al AŞM
In honorem Alexandru Moşanu: Studii de istorie medievală, modernă şi contemporană a românilor
2012. Cluj -Napoca, România. ISBN 978-973-7784-78-0.
Disponibil online 27 April, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Învăţămîntul secundar teoretic de stat din Basarabia în perioada interbelică
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Anuarul Institutului de Istorie
Nr. 1 / 2012 / ISSN 2345-1939
Disponibil online 13 May, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-55
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

Legea pentru învăţământul primar al statului şi învăţământul normal-primar din 26 iulie 1924 şi rezultatele aplicării ei în Basarabia
Mafteuţă Natalia
Institutul de Istorie, Stat şi Drept al AŞM
Consolidarea şi dezvoltarea statului de drept în contextul integrării europene
Ediția 5. 2011. Chişinău. ISBN 978-9975-4078-3-0 .
Disponibil online 29 November, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-54
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 15 of 15