IBN
Închide
Puiu Tudor
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1

2022 - 1

Evaluarea activităților de promovare a sănătății la locul de muncă în întreprinderile din industria alimentară
Puiu Tudor1 , Grigorescu Irina1 , Cociu Svetlana2 , Russu-Deleu Raisa2
1 Agenţia Naţională pentru Sănătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Arta Medica
Nr. 4(85-S) / 2022 / ISSN 1810-1852 / ISSNe 1810-1879
Disponibil online 13 December, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Contemporary principles of diagnosis and treatment of tibial plateau fractures
Puiu Tudor
”Nicolae Testemițanu” State University of Medicine and Pharmacy
MedEsperaInternational Medical Congress for Students and Young Doctors
8. 2020. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-151-11-5.
Disponibil online 22 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-354
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Aspecte igienice privind gestionarea deşeurilor menajere in municipiul Chişinău
Puiu Tudor1 , Gonciar Liuba1 , Tcaci Eudochia1 , Nalba Alexandru1 , Postica Nina1 , Băbălău Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Municipal Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 6(57) / 2014 / ISSN 1729-8687 / ISSNe 2587-3873
Disponibil online 23 December, 2017. Descarcări-12. Vizualizări-830
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

Aspecte igienice privind calitatea apei potabile utilizate de către populaţia municipiului Chişinău în dinamică
Nalba Alexandru1 , Puiu Tudor1 , Tcaci Eudochia1 , Goncear Liubov1 , Mazur Lilia1 , Băbălău Victor2
1 Centrul de Sănătate Publică Chişinău,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 31 March, 2014. Descarcări-34. Vizualizări-947
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica igienică a solului influenţată de procesul salubrizării în mun. Chişinău
Puiu Tudor1 , Goncear Liubov1 , Tcaci Eudochia1 , Nalba Alexandru1 , Grigorescu Irina1 , Băbălău Victor2
1 Centrul Naţional de Sanătate Publică,
2 Universitatea de Stat de Medicină şi Farmacie „Nicolae Testemiţanu“
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 5(41) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 1 April, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-973
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5