IBN
Închide
Bulat Veronica
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 11. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 3

Abordări teoretico-metodologice privind comportamentul consumatorului prin prisma procesului decizional
Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte teoretico-metodologice privind aplicarea metodei studiului bazat pe proiect (PBL) ca oportunitate de dezvoltare a competențelor profesionale în cadrul disciplinelor economice
Hămuraru Maria , Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(142) / 2021 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 15 July, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția și tendințele de dezvoltare a pieței de transport din Republica Moldova prin prisma acordului de asociere al Republicii Moldova cu Uniunea Europeană
Antoci Natalia , Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Dezvoltarea economico-socială durabilă a euroregiunilor şi a zonelor transfrontaliere
Vol.40. 2021. Iași, România. ISBN 978-606-685-831-1.
Disponibil online 14 December, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-154
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 6

Aspecte conceptuale privind importanța și utilitatea actului de cumpărare a mărfurilor în logistica aprovizionărilor
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Problemele socioeconomice ale Republicii Moldova: reflecții, sugestii
Vol.5. 2020. Chişinău. .
Disponibil online 30 December, 2020. Descarcări-14. Vizualizări-177
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspecte privind rolul marketingului on-line în dezvoltarea activității economice
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2020. Chişinău. ISBN 978-9975-152-69-3.
Disponibil online 31 December, 2020. Descarcări-129. Vizualizări-346
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aspectele gestionării deșeurilor medicale generate de pandemia COVID 19
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Sustainable Public Procurement: challenges and opportunities
2020. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 December, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-151
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul notorietății brandului în politica de promovare a entității economice
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(137) / 2020 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 29 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Strategii de promovare prin intermediul brandingului în domeniul asigurărilor
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации
Editia 6, Vol.2. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-115-4.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-180
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Улучшение качества услуг как фактор повышения конкурентоспособности гостиничного предприятия
Годзун Елена , Булат Вероника
Молдавский Государственный Университет
Проблемы и вызовы экономики региона в условиях глобализации международная студенческая научно-практическая конференция
Editia 6, Vol.1. 2020. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-83-116-1.
Disponibil online 12 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-143
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 1

Conceptul analizei politicii de produs pe piață
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale
2019. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 8 April, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-314
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Integrarea fluxului material în activitatea sistemului logistic
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-407
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul strategiilor logistice în activitatea sistemului economic operaţional
Bulat Veronica , Carp Elena
Universitatea Tehnică a Moldovei
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chişinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-386
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

Experienţa europeană în domeniul organizării comerţului cu produse stomatologice
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2(72) / 2014 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 10 July, 2015. Descarcări-4. Vizualizări-523
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Marketingul promovării şi logistica distribuţiei produselor stomatologice pe piaţa internaţională
Bulat Veronica , Gribincea Alexandru
Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 4(55) / 2014 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 18 December, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-429
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Dimensiunea economică a serviciului national de sănătate orală
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-252
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Direcţii de dezvoltare pe piaţa mondială a produselor stomatologice
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 4 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-686
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viziune asupra cererii pe piaţa produselor stomatologice din Republica Moldova prin prisma teoriei comportamentului consumatorului
Bulat Veronica1 , Bârdan Veaceslav2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Sănătate Publică, Economie şi Management în Medicină
Nr. 3(48) / 2013 / ISSN 1729-8687
Disponibil online 10 May, 2020. Descarcări-4. Vizualizări-479
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Actualităţi şi direcţii de dezvoltare pe piaţa globală a implanturilor dentare
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-53
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Industria stomatologică în Brazilia
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis Moldaviae (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 7(47) / 2011 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 5 October, 2015. Descarcări-1. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul Americii de Nord pe piaţa internaţională de produse stomatologice
Bulat Veronica
Universitatea de Stat din Moldova
Studii Economice
Nr. 1-2 / 2011 / ISSN 1857-226X
Disponibil online 13 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 20