IBN
Închide
Ţurcanu Alina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Scopus Author ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 8. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 5.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 8
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 2

2023 - 2

Commutative monoid of reflective functors
Botnaru Dumitru , Ţurcanu Alina
Technical University of Moldova
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-62-535-7.
Disponibil online 25 April, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-75
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Projective, inductive limits and products of subcategories
Ţurcanu Alina
Technical University of Moldova
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia 30. 2023. Iași, România. .
Disponibil online 22 March, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-108
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

The left product, the right product and the theories of relative torsion
Ţurcanu Alina
Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(14) / 2022 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 24 February, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-236
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Unele procedee de calcul ale limitelor
Ţurcanu Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-401-8.
Disponibil online 21 September, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weak reflexive subcategory
Botnaru Dumitru1 , Ţurcanu Alina2
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University
Conference on Applied and Industrial MathematicsCAIM 2022
Ediţia a 29. 2022. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-81-074-6.
Disponibil online 21 December, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 2

The left and the right products, and the relative torsion theories
Ţurcanu Alina
Technical University of Moldova
Actual Problems of Mathematics and Informatics
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-45-677-7.
Disponibil online 25 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-221
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Weak reflexive subcategory
Butnaru Dumitru1 , Ţurcanu Alina12
1 Technical University of Moldova,
2 Tiraspol State University
Mathematics and Information Technologies: Research and Education
2021. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 29 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-418
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 5

Calcularea limitelor
Botnaru Dumitru1 , Ţurcanu Alina2
1 Universitatea de Stat din Tiraspol,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Învăţământ superior: tradiţii, valori, perspective
Vol. 1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-252-6.
Disponibil online 3 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-645
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre asimptotele unor funcții
Cerbu Olga1 , Ţurcanu Alina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre asimptotele unor functii
Cerbu Olga1 , Ţurcanu Alina2
1 Universitatea de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Resolvarea ecuatiilor prin metoda iterativa
Ţurcanu Alina1 , Domentean Rita2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat din Moldova
Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
Ediţia a 26-a. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 2 June, 2022. Descarcări-5. Vizualizări-324
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rezolvarea ecuaţiilor prin metoda iterativă
Ţurcanu Alina , Domentean Rita
Universitatea Tehnică a Moldovei
The 26th Conference on Applied and Industrial Mathematics CAIM 2018
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-76-247-2.
Disponibil online 22 January, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-534
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aplicarea metodei celor mai mici pătrate la studierea corelaţiei dintre factorii climaterici în Republica Moldova
Ţurcanu Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-728
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regresia polinomiala la studierea factorilor climaterici
Ţurcanu Alina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Microelectronics and Computer Science
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4264-8-0.
Disponibil online 2 November, 2017. Descarcări-11. Vizualizări-787
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Some properties of left product of two subcategories
Botnaru Dumitru1 , Ţurcanu Alina2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Acta et commentationes (Ştiinţe Exacte și ale Naturii)
Nr. 2(4) / 2017 / ISSN 2537-6284 / ISSNe 2587-3644
Disponibil online 2 September, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-858
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

Relative torsion theories
Botnaru Dumitru1 , Ţurcanu Alina2
1 Tiraspol State University,
2 Technical University of Moldova
Conference of Mathematical Society of the Republic of Moldova
3. 2014. Chișinău. ISBN 978-9975-68-244-2.
Disponibil online 8 October, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-708
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 16 of 16