IBN
Închide
Ciobanu Lora
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 12.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2020 - 1

Modalităţi didactice de pregătire a elevilor din ciclul primar pentru activitatea teatralizată
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 3-a. 2020. Bălți. ISBN 978-9975-3422-5-4.
Disponibil online 28 December, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

Valoarea didactică a experienţelor la lecţiile de Știinţe
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 2-a. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3260-0-1.
Disponibil online 10 February, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-126
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 3

Aspecte metodologice ale dezvoltării verbal-artistice a preșcolarilor cu ADHD
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Educaţia incluzivă: dimensiuni, provocări, soluţii
Ediția 3. 2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-132-99-2.
Disponibil online 22 November, 2018. Descarcări-11. Vizualizări-345
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalități de valorificare a unității tematice „Științe” în clasa a III-a (Programul Educațional „Pas cu Pas”)
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Structura şi dinamica personalităţii umane în epoca globalizării: perspective psiho-socio-pedagogice
2017. Bălți, Republica Moldova. ISBN 978-9975-50-205-4.
Disponibil online 28 November, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orientări strategice în procesul de implementare a managementului academic la nivel de facultate
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Managementul educaţional: realizări şi perspective de dezvoltare
Ediția 1-a. 2017. Bălți. ISBN 978-9975-132-97-8.
Disponibil online 10 March, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-881
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 4

„Curriculum vitae” al programului de studiu 142.03/142.02 Pedagogie în învăţământul primar şi Pedagogie preşcolară
Ciobanu Lora , Şova Tatiana , Rusov Veronica
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-73
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul lecţiilor de Ştiinţe asupra formării sentimentelor patriotice ale elevilor claselor primare
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Valorile moral-spirituale ale educaţiei. In memoriam Mihail Terentii
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-48-069-7.
Disponibil online 15 October, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-300
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modernizarea procesului de evaluare a rezultatelor academice ale studenţilor la catedra de ştiinţe ale educaţiei
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-82
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Valoarea formativă a observărilor la lecţiile de ştiinţe în clasele primare
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţii şi valori în formarea profesională a cadrelor didactice în învăţămîntul preşcolar şi primarMaterialele conferinţei ştiinţifice internaţionale consacrată aniversării a 55-a de la fondarea Facultății de Științe ale Educației, Psihologie și Arte
2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-45-9.
Disponibil online 1 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

Aspecte didactice ale pregătirii studenţilor facultăţilor pedagogice pentru implementarea „noilor educaţii” în şcoala primară
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-8. Vizualizări-319
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Modalităţi de valorificare a unităţii tematice Economia în clasele primare (Programul Pas cu Pas
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Revista Didactica Pro…, revistă de teorie şi practică educaţională
Nr. 2(66) / 2011 / ISSN 1810-6455
Disponibil online 29 September, 2017. Descarcări-3. Vizualizări-431
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Utilizarea tehnologiilor ludice în pregătirea studenţilor pentru activitatea de dirigenţie
Mihailov Maria , Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Abordarea prin competenţe a formării universitare: probleme, soluţii, perspectiveMaterialele Conferinţei Ştiinţifice Internaţionale consacrată aniversării a 65-a de la fondarea Universităţii de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
2011. Bălţi. ISBN 978-9975-50-060-9 .
Disponibil online 21 January, 2020. Descarcări-2. Vizualizări-265
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2005 - 1

Sintetizarea analitică a nivelului de pregătire a pedagogilor preşcolari în domeniul formării culturuii economice elementare la copii
Ciobanu Lora
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Calitatea formării specialiştilor în învăţământul superior: strategii, forme, metode
Vol.2. 2005. Bălţi. ISBN 9975-931-97-9.
Disponibil online 9 August, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-351
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 13 of 13