IBN
Închide
Novac Adela
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 3. Publicaţii la conferinţe din RM - 9.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 3
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 9

2018 - 1

Retorica scrisorilor adresate lui Nicolae Ceaușescu de Dorin Tudoran
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Inspiring Professional Excellence in Teaching Languagessymposium proceedings
Ediția 4. 2018. Bălți. ISBN 978-9975-3225-4-6.
Disponibil online 5 November, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-64
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Cîmpul semantic Cosmos în creația lui Grigore Vieru
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 10 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Deviații gramaticale în creația lui Grigore Vieru
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 9. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 11 September, 2018. Descarcări-3. Vizualizări-341
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Unităţi lexicale-termeni de rudenie în creaţia viereană
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Buletin de Lingvistica
Nr. 17 / 2016 / ISSN 1857-1948
Disponibil online 7 July, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-282
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Structuri predicative complexe în creaţia lui Grigore Vieru
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context European
Ediția 8. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 12 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Именное сказуемое в русском и румынском языках
Новак Адела
Бельцкий Государственный Университет "Алеку Руссо"
Tradiţie şi inovaţie în cercetarea filologică
Vol.1. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-50-182-8.
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-452
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 3

Curriculum universitar la limba română (sintaxa) / curriculum şcolar: suprapuneri şi discrepanţe
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Competitivitatea capitalului uman pe piaţa muncii în condiţiile dezvoltării regionale şi a integrării europene
2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-127-9.
Disponibil online 8 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-99
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Relaţia dintre subiect şi predicat (Metoda Tesnieriană)
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Construcții identitare. Reverberaţii ale modelului cultural francez în context european şi universal.Lingvistică
Vol. 3. 2014. Bălți. ISBN 978-9975-50-131-6.
Disponibil online 21 September, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-94
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Verbul pronominal în funcţie de verb semiauxiliar şi semicopulativ
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limba Română
Nr. 2(224) / 2014 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 19 May, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-562
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 1

Verbul pronominal: structură şi clasificare
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Limbaj şi context. Revista internaţională de lingvistică, semiotică şi ştiinţă literară
Nr. 2 / 2012 / ISSN 1857-4149
Disponibil online 10 April, 2014. Descarcări-2. Vizualizări-785
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

Stereotipul cultural: concept şi funcţii
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanLimbă, limbaj, vorbire (In memoriam acad. Silviu Berejan şi acad. Grigore Vieru)
Ediția 3. 2010. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-4132-8-2.
Disponibil online 13 January, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-170
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2006 - 1

Cu privire la unele probleme ale propoziţiei predicative
Novac Adela
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Tradiţie şi modernitate în abordarea limbajuluiMaterialele colocviului comemorativ international consacrat aniversării a 65-a de la naşterea profesorului Mircea Ioniţă
2006. Bălţi. ISBN 978-9975-50-014-2 .
Disponibil online 27 March, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-342
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 12 of 12