IBN
Închide
Brailă Alexandru
Cuvinte-cheie (21): Gross Domestic Product based on Purchasing-Power-Parity (1), unit labor cost (1), average salary per economy (1)
Brevete
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2018 - 1

Competitivitatea economiei nationale prin prisma costului și productivității muncii
Toacă Zinovia, Brailă Alexandru, Olărescu Zaharia
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi Inovarea în Economia Cunoaşterii
Vol.1. 2018. Chisinau, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-932-8.
Disponibil online 16 January, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-173
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Suport informatic pentru analiza sistemelor de așteptare
Cucereavu Sorin, Buleza Roman, Brailă Alexandru
Academia de Studii Economice din Moldova
Simpozionul ştiinţific al tinerilor cercetători
Ed. a 15-a, Vol.2. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-881-9.
Disponibil online 22 January, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Abordări metodologice în vederea prognozării contului curent al balanței de plați
Brailă Alexandru1, Toacă Zinovia1, Olărescu Zaharia2
1 Academia de Studii Economice din Moldova,
2 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-16. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Funcții de producție: modalități de identificare și estimare
Brailă Alexandru, Toacă Zinovia
Academia de Studii Economice din Moldova
25 de ani de reformă economică în Republica Moldova: prin inovare şi competitivitate spre progres economic
Vol.6. 2016. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-842-0.
Disponibil online 3 May, 2018. Descarcări-1. Vizualizări-201
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2007 - 1

Evaluarea riscului de credit: o analiză a diverselor metode de evaluare a riscului de credit
Brailă Alexandru, Moraru Mariana
Universitatea de Stat din Moldova
Studia Universitatis (Seria Ştiinţe Exacte şi Economice)
Nr. 2 / 2007 / ISSN 1857-2073 / ISSNe 2345-1033
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-7. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 5 of 5