IBN
Închide
Cumpanici Andrei
Cuvinte-cheie (38): Apple (4), Fruit (3), Quality (3)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
ORCiD
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 2. Publicaţii la conferinţe din RM - 6.
Teze/Rezumate în culegeri - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 1
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 4
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3

2023 - 5

  Comportarea unor soiuri de perspectivă de prun în zona de sud a țării altoite pe portaltoiul mirobalan 29c
Peşteanu Ananie , Cumpanici Andrei , Tocan Petru
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-294
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Influența biostimulatorului goemar bm 86 asupra productivității și calității fructelor la soiul de măr gala buckeye
Peşteanu Ananie , Cumpanici Andrei , Gudumac Eugeniu , Buciuceanu Mihail , Dascălu Nicolae
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-373
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perspective of cultivation of grafted plum varieties on mirobolan 29c in the southern area of the country
Cumpanici Andrei , Peşteanu Ananie
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-117
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Regulation of fruit loaders in apple orchards decisive technological element to increasing fruit quality
Peşteanu Ananie , Cimpoieş Dragoş , Cumpanici Andrei , Calestru Oleg , Racul Anatol
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-188
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The effectiveness of biostimulator goemar BM 86 on apple fruit yield and quality
Gudumac Eugeniu , Peşteanu Ananie , Cumpanici Andrei , Buciuceanu Mihail , Dascălu Nicolae
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-3. Vizualizări-175
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 1

  Influenţa produselor pe bază de Ga4+7 asupra gradului de legare şi calităţii fructelor de măr din soiul Golden Delicious
Peşteanu Ananie1 , Cumpanici Andrei2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-477
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 1

  Влияние регуляторов роста на стимулирование плодообразования, продуктивности и качество плодов яблок сорта Голден Делишес
Пештяну Анание , Cumpanici Andrei
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Ştiinţă, educaţie, cultură
Vol.1. 2021. Comrat, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3496-2-8; 978-9975-3496-1-1.
Disponibil online 23 February, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Influenţa produselor pe bază de 1-NAD şi 1-NAA asupra calităţii fructelor de cireş din soiul Regina în sistemul superintensiv de cultură
Peşteanu Ananie1 , Cumpanici Andrei2 , Lozan Andrei1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Ştiinţa Agricolă
Nr. 2 / 2020 / ISSN 1857-0003 / ISSNe 2587-3202
Disponibil online 22 March, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-437
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Influence of smartfresh treatment on the storage of “Braeburn” apples
Gurmeza Irina , Cumpanici Andrei , Macari Artur
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-692
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Superior conditioning of the grape juice
Tărîtă Vasile , Macari Artur , Cumpanici Andrei
Technical University of Moldova
Modern Technologies in the Food Industry
2016. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 26 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-683
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2009 - 1

  Studiu privind aplicarea sistemului de siguranţă al alimentului bazat pe principiile HACCP la fabricarea vinurilor albe seci de consum curent în Moldova
Cumpanici Andrei
Universitatea Tehnică a Moldovei
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2009 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 2 December, 2013. Descarcări-44. Vizualizări-790
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 11 of 11