| Instrument Bibliometric National
Închide

Institutul de Dezvoltare a Societatii Informationale EXPERT on-line ASMCNAA DISCUS projectIndicatori CDI

Dinamica articolelor pe ani
Dinamica numărului de pagini pe categorii de reviste
Numărul de articole pe domenii si ani
Colaborarea autorului

Lista publicaţiilor: Pedacenco Iurii E. - 3. Descărcări - 0. Vizualizări - 722.

2013 - 3

Assessment of the results of surgical treatment of lumbar spinal stenosis in different age groups
Pedachenko Yu., Bodiu Aurel, Krasilenko E.
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 3(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 14 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Reoperations for lumbar spinal stenosis in patients of different age groups
Pedacenco Iurii, Bodiu Aurel, Crasilenco E.
1 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Curierul Medical
Nr. 4(56) / 2013 / ISSN 1875-0666
Disponibil online 13 December, 2013. Descarcări-0. Vizualizări-269
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Ближайшие и отдалённые результаты хирургического лечения стеноза поясничного отдела позвоночного канала у больных разных возрастных групп
Pedacenco Iurii, Crasilenco E., Bodiu Aurel
1 Национальная Медицинская Академия Последипломного Образования им. П.Л. Шупика,
2 IMSP Institutul de Neurologie si Neurochirurgie
Buletinul Academiei de Ştiinţe a Moldovei. Ştiinţe Medicale
Nr. 2(38) / 2013 / ISSN 1857-0011
Disponibil online 25 March, 2014. Descarcări-0. Vizualizări-202
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 3 of 3