IBN
Închide
Mogîldea Olga
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 1. Publicaţii la conferinţe din RM - 35. Publicaţii peste hotare - 1.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 8
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 26
  • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1
  • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
  • 6.2.Publicații la manifestări științifice indexate în Scopus - 1

2023 - 17

Analiza nivelului factorilor de influență în plan ramural și regional asupra dezvoltării entităților din sectorul horticol al Republicii Moldova
Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Draghia Lucia , Colibaba Cintia , Cociorva Svetlana , Voinesco Cornelia , Nicolaescu Ana Maria , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Chimacovschi Aliona , Nicolaescu Ana , Novac Tatiana , Cotoros Inga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-8. Vizualizări-235
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Condițiile climatice – factor de risc în dezvoltarea sectorului agroalimentar
Godoroja Mariana , Nicolaescu Gheorghe , Cociorva Svetlana , Voinesco Cornelia , Novac Tatiana , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-231
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și perspectivele dezvoltării pieței vitivinicole moldave prin prisma comerțului internațional
Nicolaescu Gheorghe , Cociorva Svetlana , Voinesco Cornelia , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Godoroja Mariana , Chimacovschi Aliona , Vacarciuc Liviu , Griza Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-30. Vizualizări-204
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dinamica și perspectivele dezvoltării sectorului vitivinicol al Republicii Moldova
Cociorva Svetlana , Voinesco Cornelia , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Nicolaescu Gheorghe , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Godoroja Mariana , Vacarciuc Liviu , Griza Ina , Chimacovschi Aliona
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-13. Vizualizări-193
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversificarea sortimentului viticol cu soiuri de masă în plan regional în baza registrului vitivinicol a Republicii Moldova
Procopenco Valeria , Voinesco Cornelia , Mogîldea Olga , Nicolaescu Gheorghe , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Cociorva Svetlana , Godoroja Mariana , Griza Ina , Vacarciuc Liviu
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-312
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversificarea sortimentului viticol cu soiuri pentru vin în plan regional în baza registrului vitivinicol a Republicii Moldova
Voinesco Cornelia , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Nicolaescu Gheorghe , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Cociorva Svetlana , Godoroja Mariana , Chimacovschi Aliona , Griza Ina
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-11. Vizualizări-225
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Diversitatea regiunilor vitivinicole în Republica Moldova
Mogîldea Olga , Cociorva Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-21. Vizualizări-353
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evaluation of risk factors in the development of the viticulture and wine sector in the Republic of Moldova (compared to Ukraine, Romania, Czech Republic, Germany)
Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Nicolaescu Ana , Cotoros Inga , Nicolaescu Ana Maria , Voinesco Cornelia , Mogîldea Olga , Procopenco Valeria
Technical University of Moldova
BIO Web of Conferences 44th World Congress of Vine and Wine, OIV 2023
Vol. 68. 2023. Les Ulis. ISSN 22731709.
Disponibil online 19 February, 2024. Descarcări-0. Vizualizări-13
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Importanța și clasificarea factorilor ecologici pentru cultura viței de vie
Mogîldea Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-16. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Regiunile vitivinicole din țările Europei
Mațcu Gheorghe , Mogîldea Olga , Cociorva Svetlana , Nicolaescu Gheorghe
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-5. Vizualizări-290
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul factorilor de influență în plan regional asupra dezvoltării entităților din sectorul vitivinicol al Republicii Moldova
Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Draghia Lucia , Colibaba Cintia , Cociorva Svetlana , Voinesco Cornelia , Nicolaescu Ana Maria , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Chimacovschi Aliona , Nicolaescu Ana , Cotoros Inga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 17 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul soiului în dezvoltarea sectorului vitinicol
Voinesco Cornelia , Mogîldea Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-212
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiul - factor important in sustenabilitatea sectorului vitivinicol
Chimacovschi Aliona , Nicolaescu Gheorghe , Voinesco Cornelia , Mogîldea Olga , Dosca Ion
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-199
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Soiul cabernet sauvignon și gama de clone pe plan mondial
Voinesco Cornelia , Chimacovschi Aliona , Mogîldea Olga , Nicolaescu Gheorghe , Dosca Ion , Mațcu Gheorghe , Cociorva Svetlana
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-9. Vizualizări-220
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu multianual al condițiilor meteorologice cu referire la cultura viței de vie prin prisma schimbărilor climatice actuale
Godoroja Mariana , Nicolaescu Gheorghe , Cociorva Svetlana , Voinesco Cornelia , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga , Dosca Ion , Chimacovschi Aliona , Mațcu Gheorghe
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 21 March, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-209
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiul gradului de influență a factorilor de risc / progres în plan regional asupra dezvoltării entităților din sectorul agroalimentar al Republicii Moldova
Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Draghia Lucia , Colibaba Cintia , Nicolaescu Ana , Cotoros Inga , Novac Tatiana , Voinesco Diana , Nicolaescu Ana Maria , Procopenco Valeria , Mogîldea Olga
Universitatea Tehnică a Moldovei
Sectorul agroalimentar – realizări și perspective
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-165-51-8..
Disponibil online 20 March, 2023. Descarcări-7. Vizualizări-223
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The growing and development of the vines of feteasca alba grape variety in different wine regions of the Republic of Moldova
Mogîldea Olga , Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Voinesco Cornelia , Procopenco Valeria
Technical University of Moldova
Modern Trends in the Agricultural Higher Education dedicated to the 90th anniversary of the founding of higher agricultural education in the Republic of Moldova
2023. Chişinău. ISBN (pdf) 978-9975-64-360-3.
Disponibil online 19 December, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-26
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 8

Analiza condițiilor climatice în diferite plaiuri viticole în contextul dezvoltării durabile a viticulturii
Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Voinesco Cornelia1 , Mogîldea Olga1 , Procopenco Valeria1 , Vacarciuc Liviu1 , Dosca Ion1 , Neamţu Cristina1 , Chimacovschi Aliona1 , Griza Ina2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-21. Vizualizări-396
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Legislația națională și vinurile IGP
Mogîldea Olga , Voinesco Cornelia , Cociorva Svetlana
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-64-336-8.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-48
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării soiului Fetească Neagră în funcție de condițiile de creștere
Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-233
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Particularitățile dezvoltării soiului Rară Neagră în funcție de terroir
Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-214
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Rolul specialiștilor în domeniul agroalimentar la dezvoltarea entităților prin prisma riscurilor și performanțelor
Midari Veronica1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Godoroja Mariana1 , Mogîldea Olga1 , Cociorva Svetlana1 , Nicolaescu Ana1 , Novac Tatiana1 , Cotoros Inga12 , Voinesco Cornelia1 , Nicolaescu Ana Maria12 , Procopenco Valeria1
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova
Cadastru și Drept
Vol.55. 2022. Chişinău Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-271-2; 978-9975-64-328-3.
Disponibil online 9 January, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-360
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Terroir – actualitate și perspectivă
Mogîldea Olga , Voinesco Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-64-336-8.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-76
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика биохимических показателей качества винограда сорта Каберне совиньон в зависимости от рельефа насаждения
Kimakovski Andrei , Voinesco Cornelia , Dosca Ion , Могылдя Олга , Прокопенко Валерия , Mațcu Gheorghe
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-64-336-8.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-33
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Динамика биохимических показателей качества винограда сорта Шардоне в зависимости от рельефа насаждения
Kimakovski Andrei , Voinesco Cornelia , Могылдя Олга , Прокопенко Валерия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Tezele celei de-a 75-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor, masteranzilor și doctoranzilor
2022. Chişinău. ISBN 978-9975-64-336-8.
Disponibil online 6 November, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-46
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 3

Caracteristica uvologică a soiului Fetească Neagră și factorii ecologici de influență asupra calității strugurilor pentru producerea vinurilor IGP
Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-257
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Caracteristica uvologică și particularitățile cultivării soiului de struguri Feteasca Albă în diferite regiuni vitivinicole
Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-11. Vizualizări-260
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influența distanței de plantare asupra productivității și calității fructelor de zmeur la soiurile bienale Glen Ample și Laszka
Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 74-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor
2021. Chişinău. ISBN 978-9975-64-320-7.
Disponibil online 15 December, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 4

Creşterea şi dezvoltarea butucilor de soiul Rară Neagră în funcţie de regiunea de cultivare
Mogîldea Olga1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Corobca Vladimir2 , Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Ana Maria3 , Golovatic Viorel2
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Oficiul Naţional al Viei și Vinului,
3 Academia de Studii Economice din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-17. Vizualizări-667
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Creşterea şi dezvoltarea soirilor pentru vin în regiunea vitivinicolă Ştefan Vodă
Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-458
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Recolta şi calitatea soiului Fetescă Neagră în funcţie de condiţiile de creştere
Mogîldea Olga1 , Nicolaescu Gheorghe1 , Corobca Vladimir2 , Godoroja Mariana1 , Nicolaescu Ana Maria2 , Golovatic Viorel3
1 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
2 Academia de Studii Economice din Moldova,
3 Oficiul Naţional al Viei și Vinului
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-13. Vizualizări-581
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Состояние и перспективы развития виноградарства в Республике Молдова
Николаеску Г.1 , Балан Валериан1 , Николаеску Ана2 , Годорожа Мариана1 , Могылдя Олга1 , Николаеску Ана Мария3 , Прокопенко Валерия1
1 Государственный Аграрный Университет Молдовы,
2 SRL NGA Infoconsulting,
3 Молдавская экономическая академия
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 47. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-296-5.
Disponibil online 21 November, 2019. Descarcări-3. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

Evaluarea metodelor de reducere a acidităţii titrabile în must şi vin
Niculiseanu Vasile , Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 69, T. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-64-281-1..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-13. Vizualizări-496
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Procedeu inovaţional de fabricare a mistelei de calitate superioară
Leaşcenco Galina , Mogîldea Olga
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 69, T. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-64-281-1..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-4. Vizualizări-258
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Chisinau wines & Spirits contest - la cea de-a XXIV-a ediţie
Vacarciuc Liviu , Mogîldea Olga , Foiu Simion
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(58) / 2015 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 April, 2020. Descarcări-5. Vizualizări-486
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dezvoltarea viticulturii și vinificației în Republica Moldova
Sula Irina1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Bratco Dumitru1 , Cebotari Valentina1 , Nicolaescu Ana2 , Godoroja Mariana2 , Procopenco Valeria2 , Mogîldea Olga2 , Mihov Dumitru2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-21. Vizualizări-767
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Exportul vinurilor din moldova la o nouă fază a dezvoltării filierii vitivinicole
Vacarciuc Liviu , Mogîldea Olga , Angheluţa Andrian
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 27 March, 2019. Descarcări-14. Vizualizări-571
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 37 of 37