IBN
Închide
Lungu Cornelia
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)

Articole în reviste din RM - 8. Publicaţii la conferinţe din RM - 14. Publicaţii peste hotare - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 8
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 2
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 12

2018 - 2

Formation de biofilm par bacillus subtilis dans l'industrie alimentaire
Constantin Oana Emilia , Istrati Daniela Ionela , Pricop Eugenia Mihaela , Lungu Cornelia , Vizireanu Camelia
Université "Dunarea de Jos" de Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Propriétés fonctionnelles des snacks
Istrati Daniela Ionela , Constantin Oana Emilia , Pricop Eugenia Mihaela , Lungu Cornelia , Vizireanu Camelia
Université "Dunarea de Jos" de Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-87-428-1.
Disponibil online 15 July, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-467
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 3

Particularităţile înfiinţării şi îngrijirii plantaţiilor viticole tinere
Buzdugan Tudor , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 69, T. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-64-281-1..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Potenţialul agroecologic a soiurilor pentru vin în plaiul vitivinicol Mereni
Stratenco Ana , Serbina Natalia , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 69, T. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-64-281-1..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-171
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Studiu comparativ privind evaluarea altoiului şi portaltoiului la producerea materialului săditor de viţe altoite
Pruteanu Ştefan , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Tezele celei de-a 69-a conferinţă ştiinţifică a studenţilor şi masteranzilor
Ediția 69, T. 2016. Chişinău. ISBN 978-9975-64-281-1..
Disponibil online 5 January, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-184
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 3

Aplicarea preparatului Gobbi GIB 2LG în tehnologia cultivării a soiului Apiren beauty seedless
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Procopenco Valeria , Godoroja Mariana , Lungu Cornelia , Mihov Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-547
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Aplicarea preparatului gobbi GIB 2LG în tehnologia cultivării soiului cu seminţe prezentabil
Derendovscaia Antonina , Nicolaescu Gheorghe , Mihov Dumitru , Secrieru Silvia , Procopenco Valeria , Godoroja Mariana , Lungu Cornelia , Mihov Varvara
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelorSimpozionului Ştiinţific Internaţional „Horticultura modernă – realizări şi perspective”
Vol. 42 (2). 2015. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-273-6..
Disponibil online 26 March, 2019. Descarcări-31. Vizualizări-681
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The influence of treatment with growth stimulator (Gobbi Gib 2LG) on the quantity and quality of seedless grape ‘Beauty seedless’
Nicolaescu Gheorghe1 , Derendovscaia Antonina1 , Secrieru Silvia1 , Mihov Dumitru2 , Procopenco Valeria1 , Godoroja Mariana1 , Lungu Cornelia3
1 State Agrarian University of Moldova ,
2 SRL”Terra Vitis”,
3 Dionysos Mereni Joint-stock Company
AgroLife Scientific Journal
Nr. 2(4) / 2015 / ISSN 2285-5718 / ISSNe 2285-5718
Disponibil online 7 February, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-163
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 4

Autochthonous and exotic tropical berries. A comparative study of bioactive compounds and the benefits on human health. A review
Lungu Cornelia , Pricop Eugenia Mihaela , Baston Octavian
"Dunarea de Jos" University of Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 1 April, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-399
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Influenţa productivităţii soiurilor de struguri pentru masă Cardinal şi Codreanca în funcţie de vigoarea butucilor
Godoroja Mariana , Nicolaescu Gheorghe , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Știință, educație, cultura
2014. Комрат. ISSN 1857 - 2170.
Disponibil online 7 October, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-65
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Microwave blanching of vegetables. A review
Baston Octavian , Pricop Eugenia Mihaela , Lungu Cornelia
"Dunarea de Jos" University of Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-366
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
New technologies used to remove the residual pesticides from agro – food products. A review
Pricop Eugenia Mihaela , Lungu Cornelia , Baston Octavian
"Dunarea de Jos" University of Galati
Modern Technologies in the Food Industry
2014. Chisinau, Republic of Moldova. .
Disponibil online 31 March, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-450
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 10

Ameliorarea sortimentului viticol al Republicii Moldova
Machidon Mihail1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Trofim Aurica1 , Şeghev I.3 , Procopenco Valeria2 , Lungu Cornelia2
1 Comisia de Stat pentru Testarea Soiurilor de Plante,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova,
3 Inspectoratul Ecologic de Stat din Chisinau
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 11 June, 2019. Descarcări-16. Vizualizări-499
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave
Nicolaescu Gheorghe , Peşteanu Ananie , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-153
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave
Nicolaescu Gheorghe , Peşteanu Ananie , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 3(45) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 28 May, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-165
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Grindina - factor distructiv al agriculturii moldave
Nicolaescu Gheorghe , Peşteanu Ananie , Nicolaescu Ana , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(46) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-123
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refacerea plantaţiilor viticole afectate de grindină
Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(46) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Refacerea plantaţiilor viticole afectate de grindină
Nicolaescu Gheorghe , Godoroja Mariana , Procopenco Valeria , Lungu Cornelia
Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 4(46) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 16 June, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-146
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Viticultura şi vinificaţia Moldovei – tradiţie multe-seculară
Gheţiu S.1 , Nicolaescu Gheorghe2 , Nicolaescu Ana2 , Bratco Dumitru1 , Cebotari Valentina1 , Procopenco Valeria2 , Godoroja Mariana2 , Lungu Cornelia2
1 Ministerul Agriculturii şi Industriei Alimentare ,
2 Universitatea Agrară de Stat din Moldova
Horticultură, Viticultură şi vinificaţie, Silvicultură şi grădini publice, Protecţia plantelor
Vol. 36 (1). 2013. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-64-248-4.
Disponibil online 6 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-551
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Град - деструктивный фактор молдавского сельского хозяйства
Николаеску Г. , Пештяну Анание , Николаеску А. , Годорожа Мариана , Прокопенко Валерия , Лунгу Корнелия
Государственный Аграрный Университет Молдовы
Pomicultura, Viticultura şi Vinificaţia
Nr. 2(44) / 2013 / ISSN 1857-3142
Disponibil online 27 May, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 23