IBN
Închide
Bucos Tatiana
Cuvinte-cheie (30): educaţie (3), Entrepreneurial ecosystem (2), potenţial economic (2)
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
ORCiD

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 3.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2021 - 1

O abordare conceptuală a rolului universităților în ecosistemul antreprenorial
Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 3(117) / 2021 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 13 October, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-19
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 1

Ecosistemul antreprenorial – premiză a dezvoltării economice a ţării
Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Competitivitatea şi inovarea în economia cunoaşterii
Vol.1. 2017. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-75-893-2.
Disponibil online 21 April, 2018. Descarcări-8. Vizualizări-522
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Connecting the Professional Education to the Requirements of the Economy through the Competencies Formed in the General Education”  
Bucos Tatiana
Academy of Economic Studies of Moldova
Professional Education and Economic Needs of the Black Sea Region
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-75-786-7.
Disponibil online 25 March, 2019. Descarcări-0. Vizualizări-292
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul educaţiei asupra calităţii mediului de afaceri în Republica Moldova
Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Sectiunile 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 4 August, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-95
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 3

Cadrul normativ-juridic de funcţionare a sistemului educaţional din Republica Moldova, abordat prin prisma potenţialului economic
Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economica
Nr. 1(83) / 2013 / ISSN 1810-9136
Disponibil online 5 December, 2013. Descarcări-5. Vizualizări-1071
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Dimensiuni cantitativ-calitative ale funcţionării sistemului educaţional din R. Moldova abordate prin prisma potenţialului economic
Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2013 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-2. Vizualizări-1111
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Impactul economic al educaţiei abordat prin prisma mediului instituţional
Tomşa Aurelia, Bucos Tatiana
Academia de Studii Economice din Moldova
Analele Ştiinţifice ale Academiei de Studii Economice din Moldova
Nr. 11(2) / 2013 / ISSN 1857-1433
Disponibil online 11 December, 2013. Descarcări-1. Vizualizări-771
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 7 of 7