IBN
Închide
Botnariuc Valentina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID

Articole în reviste din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2009 - 1

Configuraţia elementelor spaţiale în pastelurile lui V. Alecsandri
Botnariuc Valentina , Sainenco Ala
Universitatea de Stat „Alecu Russo" din Bălţi
Philologia
Nr. 1-2(242) / 2009 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 6 December, 2013. Descarcări-3. Vizualizări-553
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 1 of 1