IBN
Închide
Chianu (Busmachiu) Victoria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani

Articole în reviste din RM - 5. Publicaţii la conferinţe din RM - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 5
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 1

2015 - 1

  Prezentarea lexicografică a lexicului românesc în funcţie de stratificarea lui stilistică
Chianu (Busmachiu) Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-622
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2012 - 4

  Stilistica funcţională/stilistica expresivităţii: Tangenţe şi deosebiri
Chianu (Busmachiu) Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3-4(30) / 2012 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-13. Vizualizări-935
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stilistica sistemului lexical al limbii române
Chianu (Busmachiu) Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 29 July, 2013. Descarcări-16. Vizualizări-1112
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stilurile funcţionale ale limbii române
Chianu (Busmachiu) Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(264) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-86. Vizualizări-1305
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Stratificarea funcţional-stilistică a lexicului limbii române
Chianu (Busmachiu) Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 3-4(262) / 2012 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 19 November, 2013. Descarcări-48. Vizualizări-1118
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 1

  Motivarea unor cuvinte în terminologia populară românească
Chianu (Busmachiu) Victoria
Institutul de Filologie al AŞM
Philologia
Nr. 5-6(258) / 2011 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 26 November, 2013. Descarcări-10. Vizualizări-823
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 6 of 6