IBN
Închide
Aniţoi Galina
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 14. Publicaţii la conferinţe din RM - 10. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012

2022 - 1

Pledoarie pentru neuitarea lui Eminescu
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 1(136) / 2022 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 15 April, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-105
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 5

„Tranziție” și „tranzitologie”. O examinare istorico-teoretică
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Eugeniu Coşeriu: 100 de ani de la naştere. Limbajul ca sumă de valori
Ediţia 15. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3274-4-2.
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-251
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Alecu Donici, profil literar şi cultural (aproape) complet
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 2 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 21 December, 2021. Descarcări-2. Vizualizări-139
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Despre efectul „tunel” și semiologia tranziției
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Lecturi in memoriam acad. Silviu Berejan
Ediția 5. 2021. Chişinău. ISBN 978-9975-3387-7-6.
Disponibil online 20 December, 2021. Descarcări-3. Vizualizări-182
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Mihai Cimpoi despre Radu Petrescu: scriitura ca act existențial
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1 / 2021 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 5 August, 2021. Descarcări-5. Vizualizări-147
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Paradoxurile tranziției. Personajele lui Dan Lungu, Iulian Ciocan și Dumitru Crudu între nostalgie și schimbare
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Philologia
Nr. 2(314) / 2021 / ISSN 1857-4300 / ISSNe 2587-3717
Disponibil online 16 August, 2021. Descarcări-7. Vizualizări-303
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 3

Ipostaze ale personajului tranziției: politicianul („aleșii poporului”)
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Paul GOMA In memoriam. Est-etica rezistenței prin adevăr
Ediţia 14. 2020. Chişinău. ISBN 978-9975-3392-9-2.
Disponibil online 6 November, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-206
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Orizonturi – un roman al introspecției
Cimpoi Mihai , Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Limbă Literatură Folclor
Nr. 1-2 / 2020 / ISSN 2587-3881
Disponibil online 16 December, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Un promotor al dialogului intercultural. Dr. Dumitru APETRI la 80 de ani
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(58) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 10 December, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-197
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 4

Imaginea-oglindă în creația lui Hoffmann
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context europeanSpiritus loci: interferențe, confluență, rezistență
Ediţia 13. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-6-8.
Disponibil online 13 January, 2020. Descarcări-7. Vizualizări-415
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Principiul integrării în ficțiunea literară a unor concepte psihanalitice
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european Moştenire, Influenţă, Continuitate
Ediţia 12. 2019. Chişinău. ISBN 978-9975-3289-0-6.
Disponibil online 19 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-408
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Problema „omului în fața oglinzii” la M. Bahtin și J. Lacan. Dialogul teoriilor
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Caietele Sextil Pușcariu
Ediția a 4-a. 2019. Cluj-Napoca, România. ISSN ISSN 2393 ‒ 526X ISSN‒L 2393 ‒ 526X.
Disponibil online 9 March, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-85
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbolistica oglinzii: de la psihanaliză la literatură
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.6, Partea 2. 2019. Cahul, Republica Moldova. ISSN 2587-3563 .
Disponibil online 27 December, 2019. Descarcări-9. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 2

Aspects of Specular reflection
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie Română „Bogdan Petriceicu-Hasdeu”
Bulletin of Integrative Psychiatry
Nr. 2(77) / 2018 / ISSN 1453-7257
Disponibil online 22 November, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-34
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Fenomenul reflectării: M. Bahtin vs J. Lacan
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Intertext
Nr. 3-4(47-48) / 2018 / ISSN 1857-3711
Disponibil online 8 August, 2018. Descarcări-7. Vizualizări-502
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză şi literature
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: Realizări şi perspective în context european
Ediția 10. 2017. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 7 September, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-445
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Simbol şi simbolizare în poezia lui Ion Vatamanu
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Limba Română
Nr. 2(238) / 2017 / ISSN 0235-9111
Disponibil online 31 May, 2017. Descarcări-4. Vizualizări-453
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

Aspecte ale reflexiei speculare în psihanaliză și literatură
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Enciclopedica. Revista de istorie a ştiinţei şi studii enciclopedice
Nr. 1(10) / 2016 / ISSN 1857-365X
Disponibil online 31 January, 2020. Descarcări-6. Vizualizări-391
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

Parvenitul – personaj al epocii de tranziţie
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Filologia modernă: realizări şi perspective în context european
Ediția 6. 2015. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 13 September, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-362
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Stadiul oglindă (mirror) şi geneza identităţii fiinţei umane
Aniţoi Galina
Institutul de Filologie al AŞM
Metaliteratură
Nr. 3(41) / 2015 / ISSN 1857-1905
Disponibil online 12 January, 2016. Descarcări-20. Vizualizări-605
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 26