IBN
Închide
Pogrebnoi Vsevolod
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(4)
Google Scholar ID
ORCiD
Scopus Author ID

Articole în reviste din RM - 4. Publicaţii la conferinţe din RM - 7. Publicaţii peste hotare - 6.
Publicații indexate în SCOPUS - 1. Teze/Rezumate în culegeri - 4.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.1.Articole în reviste din WoS - 1
 • 4.2.Articole în reviste din Scopus - 1
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 1
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.2.Teze / rezumate în culegerile manifestărilor din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 1
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 7
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 3
 • 6. Publicații la manifestări științifice de peste hotare
 • 6.3.Alte publicații la manifestări științifice de peste hotare - 4

2023 - 6

  Evaluarea acțiunii antifungice a unor noi derivați 1,2,4-1h-triazolici contra antracnozei viței-de-vie în condiții in vitro
Armaşu Svetlana1 , Terteac Dumitru1 , Cebanu Vitalie1 , Degteari Vladimir1 , Mîdari Adrian1 , Sucman Natalia2 , Pogrebnoi Vsevolod2 , Macaev Fliur2
1 Institutul Ştiinţifico-Practic de Horticultură şi Tehnologii Alimentare,
2 Institutul de Chimie, USM
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(69) / 2023 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 29 August, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-216
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The alkylation of the amides of dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod , Pogrebnoi Serghei , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-205
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The amides of dehydroabietic acid in synthesys of spiropyranes with the participation of carbonyl compounds
Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-234
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The opening of dehydropregnenolone epoxide leading to the non-saturated skeletal rearrangement product
Bilan Dmitri , Cojocari Sergiu , Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-4. Vizualizări-243
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The spirocyclopropane with fragments of dehydroabietic acid and aminooxindole
Pogrebnoi Vsevolod , Sucman Natalia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry, MSU
New frontiers in natural product chemistry
Ediția 7. 2023. Chișinău, Republica Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-62-579-1.
Disponibil online 30 October, 2023. Descarcări-2. Vizualizări-224
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum / Utilizarea bromurii de 1-((2-(2,4-dichlorophenyl)-4-propyl-1,3-dioxolan-2-yl)methyl)-4-(4-methyl-2-oxopentyl)-1h-1,2,4-triazol-4-ium în calitate de remediu activ contra fungului fusarium avenaceum
Lupaşcu Lucian1 , Gavzer Svetlana2 , Lupaşcu Lucian1 , Stîngaci Eugenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Macaev Fliur1
1 Institutul de Chimie, USM,
2 Institutul de Genetică, Fiziologie și Protecție a Plantelor, USM
Patrimoniul cultural de ieri – implicaţii în dezvoltarea societăţii durabile de mâine
Ediția 7. 2023. Iași – Chișinău-Lviv. ISSN 2558 – 894X.
Disponibil online 14 April, 2023. Descarcări-10. Vizualizări-327
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 2

  EEC-D-PS22_The Protective Effect Of Vinyl Triazole Derivatives In Some Fungal Diseases In Wheat
Lupaşcu Lucian12 , Kristya N.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod12 , Pogrebnoi Serghei12 , Makaev Fliur12
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 18 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-439
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The protective effect of vinyl triazole derivatives in some fungal diseases in wheat
Lupaşcu Lucian1 , Lupashku Galina A.2 , Gavzer Svetlana2 , Kristya N.2 , Styngach Evgenia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Pogrebnoi Serghei1 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Genetics, Physiology and Plant Protection
Ecological and environmental chemistry - 2022
Ediția 7, Vol.1. 2022. Chisinau. ISBN 978-9975-159-06-7..
Disponibil online 17 March, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-432
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 6

  Synthesis of novel amide derivation of dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod , Styngach Evgenia , Makaev Fliur
Institute of Chemistry
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-6. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The first example of spirocyclopropaneoxindole functionalized by dehydroabietic acid
Pogrebnoi Vsevolod1 , Styngach Evgenia1 , Sucman Natalia12 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Comrat State University
Achievements and perspectives of modern chemistry
2019. Chisinau, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-62-428-2.
Disponibil online 12 November, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-1356
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Молекулярная и кристаллическая структура 5-бромзамещенного спиролактоноксиндола
Сукман Наталья1 , Погребной Всеволод1 , Мельник Елена2 , Кравцов Виктор2 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Институт прикладной физики
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-3. Vizualizări-961
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Новые 3-гидрокси 3-замещенные оксиндолы: синтез и структура
Сукман Наталья1 , Погребной Всеволод1 , Мельник Елена2 , Кравцов Виктор2 , Макаев Флюр1
1 Институт Химии,
2 Институт прикладной физики
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-898
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Синтез пирролкарбоксилата и исследование каталитической активности железосодержащих имидазолиевых солей
Погребной Всеволод , Стынгач Евгения , Макаев Флюр
Институт Химии
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-827
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Трансформация d-глюкозы в гликозидированный convolutamydine a
Погребной Всеволод , Барба Алик , Макаев Флюр
Институт Химии
Современные достижения органической химииШкола молодых химиков государств-участников СНГ
2019. г. Душанбе, Республика Таджикистан. .
Disponibil online 15 June, 2020. Descarcări-0. Vizualizări-958
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 1

  The structure of N-glycosylated spiro[oxindol-thiadiazole]
Bilan Dmitri1 , Sucman Natalia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Kravtsov Victor2 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry,
2 Institute of Applied Physics
Materials Science and Condensed Matter Physics
Ediția 9. 2018. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 6 February, 2019. Descarcări-7. Vizualizări-927
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 1

  Synthesis of the tetraacetate of glycosylated convolutamydine A
Makaev Fliur , Pogrebnoi Vsevolod
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry of Natural Compounds
Nr. 1(52) / 2016 / ISSN 0009-3130
Disponibil online 5 December, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-244
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 2

  New n-glucosylated substituted anilines
Pogrebnoi Vsevolod
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 28 December, 2015. Descarcări-2. Vizualizări-1113
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The synthesis of new spirolactones from substituted isatins
Sucman Natalia1 , Pogrebnoi Vsevolod1 , Obushak Mykola2 , Melnik E.3 , Kravtsov Victor3 , Makaev Fliur1
1 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
2 Ivan Franko National University of Lviv,
3 Institute of Applied Physics, Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 1(10) / 2015 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 15 July, 2015. Descarcări-6. Vizualizări-1359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 1

  The glucopyranoside incorporated 4,6-Dibromoindoline-2,3-dione
Pogrebnoi Vsevolod
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
The International Conference dedicated to the 55th anniversary from the foundation of the Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
2014. Chișinău, Republica Moldova. .
Disponibil online 22 June, 2020. Descarcări-1. Vizualizări-773
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 2

  Catalytic "triangles": Binding of iron in task-specific ionic liquids
Prodius Denis12 , Makaev Fliur2 , Styngach Evgenia2 , Pogrebnoi Vsevolod2 , Meriakre V.1 , Novitsky Ghenadie23 , Kostakis George E.4 , Anson Christopher E.1 , Powell Annie Katherine14
1 Institute of Inorganic Chemistry, Karlsruhe Institute of Technology,
2 Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova,
3 Grenoble High Magnetic Field Laboratory, CNRS, MPG,
4 Karlsruhe Institute of Technology, Institute of Nanotechnology
Chemical Communications
Vol. 49, / 2013 / ISSN 1359-7345 / ISSNe 1364-548X
Disponibil online 17 July, 2023. Descarcări-0. Vizualizări-245
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Molecular concepts of macrophage targeting
Boldescu Veaceslav , Krudu V. , Sucman Natalia , Pogrebnoi Serghei , Zveaghintseva Marina , Styngach Evgenia , Pogrebnoi Vsevolod , Makaev Fliur
Institute of Chemistry of the Academy of Sciences of Moldova
Chemistry Journal of Moldova
Nr. 2(8) / 2013 / ISSN 1857-1727 / ISSNe 2345-1688
Disponibil online 26 February, 2014. Descarcări-9. Vizualizări-1937
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 21 of 21