IBN
Închide

38Publicaţii

760Descărcări

24172Vizualizări

Oleiniuc Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(1)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
Teze/Rezumate în culegeri - 1.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 690:2012Clasificate
 • 3. Articole în reviste din RM
 • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
 • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
 • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
 • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
 • 4. Articole în reviste de peste hotare
 • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
 • 5. Publicaţii la manifestări din RM
 • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 5
 • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 18
 • 5.4.Teze / rezumate în culegerile de la alte manifestări din RM - 1

2023 - 1

  Finanţarea modelelor de afaceri pentru economia circulară din Republica Moldova
Dodu Aliona1 , Oleiniuc Maria2
1 Universitatea Tehnică a Moldovei,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Dezvoltare economică și cercetare
2023. Chişinău. ISBN 978-9975-81-149-1 (PDF).
Disponibil online 27 September, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-295
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2022 - 3

  Analiza privind gestionarea deșeurilor solide municipale la nivel internațional
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-14. Vizualizări-336
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Circular economy on organic waste management
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-11. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Economia circulară versus economia verde
Oleiniuc Maria1 , Dodu Aliona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-31. Vizualizări-361
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

  Întreprinderile mici și mijlocii – promotorul principal al creșterii potențialului economic al Republicii Moldova
Oleiniuc Maria , Bordea Olesea
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-10. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Interdependența managementului de mediu cu sistemul ISO 14000
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-41. Vizualizări-595
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Managementul deşeurilor în industria alimentară – un factor important în Republica Moldova
Oleiniuc Maria1 , Dodu Aliona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-17. Vizualizări-424
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elemente conceptuale ale managementului de mediu
Oleiniuc Maria1 , Dodu Aliona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-10. Vizualizări-402
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

  Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-621
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

  Specific food security policies
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Social Sciences
Vol. 2, Nr. 2 / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-4. Vizualizări-820
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Visions regarding the strategy of ensuring food security in the Republic of Moldova
Perciun Rodica1 , Oleiniuc Maria2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-18. Vizualizări-1070
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

  Analiza și evaluarea soluțiilor de formulare a obiectivelor întreprinderii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 10 July, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-306
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova
Perciun Rodica1 , Oleiniuc Maria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-28. Vizualizări-977
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Conceptual aspects of food security
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Engineering Sciences
Vol. 25, Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-655
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Determinarea nivelului de autosuficiență  al producției alimentare în Republica Moldova 
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-673
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Evoluția în timp și situația curentă a disponibilității securității alimentare în Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Univers strategic
Nr. 3(35) / 2018 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-287
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Metodologia de evaluare a riscurilor de securitate a informațiilor în întreprinderile mici și mijlocii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-628
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Riscurile aferente asigurării securității alimentare naționale
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-12. Vizualizări-758
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Riscurile și consecințele privind securitatea alimentară
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-33. Vizualizări-844
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Teoriile evoluţioniste privind conceptul de dezvoltare
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-56. Vizualizări-809
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  The evolution of world agricultural crop development
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Univers strategic
Nr. 3(35) / 2018 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-272
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2017 - 2

  Analiza și dezvoltarea sectorului aviatic la nivel mondial
Oleiniuc Maria1 , Mereuța Iurii2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea "Alexandru Ioan Cuza", Iaşi
Asigurarea viabilității economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condițiile integrării în UE
2017. Bălți. ISBN 97 8-606-13-3 6-11 -5.
Disponibil online 17 December, 2021. Descarcări-13. Vizualizări-468
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Perfecționarea metodelor planificării strategice în dezvoltarea întreprinderilor din industria alimentară din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: modele de dezvoltare durabilă
Ediția 12, Vol.1. 2017. Chişinau, Moldova. ISBN 978-9975-3171-1-5.
Disponibil online 17 November, 2017. Descarcări-17. Vizualizări-1483
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2016 - 2

  Dinamica și evaluarea stocurilor de producție la întreprinderile lactate din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 11, Vol.1. 2016. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-4453-9-9.
Disponibil online 29 December, 2017. Descarcări-78. Vizualizări-1274
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategii de dezvoltare a complexului agroalimentar în scopul asigurării securităţii economice a Republicii Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Inovaţia: factor al dezvoltării social-economice
2016. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-012-1.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-1. Vizualizări-315
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2015 - 6

  Aplicarea metodelor şi tehnicilor creative în luarea deciziilor de grup
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 3 August, 2021. Descarcări-37. Vizualizări-427
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Elaborarea metodologiei de evaluare a performanţelor strategiei de management la întreprinderile de panificație din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Aspecte ale dezvoltării potenţialului economico-managerial în contextul asigurării securităţii naţionale
Secț. 1-3. 2015. Bălți. ISBN 978-9975-132-35-0.
Disponibil online 2 August, 2021. Descarcări-9. Vizualizări-471
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mоdelare соgnitivă ca element de securitate economică în соnduсereа strаtegiсă а întreрrinderii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Republica Moldova în contextul noii arhitecturi de securitate regională
2015. Chişinău. ISBN 978-9975-3048-7-0.
Disponibil online 31 July, 2022. Descarcări-0. Vizualizări-267
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mоdelarea соgnitivă ca element de securitate economică in managementul strategic al intreprinderii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2015 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 3 November, 2015. Descarcări-17. Vizualizări-956
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Mоdelarea соgnitivă ca element de securitate economică în соnduсereа strаtegiсă а întreрrinderii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista Militară. Studii de securitate şi apărare
Nr. 2(14) / 2015 / ISSN 1857-405X
Disponibil online 1 March, 2016. Descarcări-5. Vizualizări-779
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategiile concurențiale și impactul lor asupra activității întreprinderilor din complexul agroalimentar din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2015. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-914-98-7.
Disponibil online 20 June, 2021. Descarcări-6. Vizualizări-254
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2014 - 2

  Abordări conceptuale privind calitatea
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2014 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 15 October, 2014. Descarcări-40. Vizualizări-1120
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Strategiile calității – baza competitivității produselor
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 3. 2014. Chişinău. ISBN 978-9975-75-678-5.
Disponibil online 25 March, 2021. Descarcări-14. Vizualizări-350
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2013 - 1

  Direcţiile de perfecţionare a managementului strategic în industria de panificaţie din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Strategii şi politici de management în economia contemporană
Ediţia 2. 2013. Chişinău. ISBN 978-9975-75-635-8.
Disponibil online 23 March, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-359
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2011 - 3

  Analiza funcţiei vânzări şi marketing în industria de panificaţie
Oleiniuc Maria , Gorelova Elena
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Economie şi Sociologie
Nr. 2 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 16 December, 2013. Descarcări-21. Vizualizări-835
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Caracteristica generală a sectorului de panificaţie din Republica Moldova şi poziţia sa în complexul agroalimentar
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Economie şi Sociologie
Nr. 1 / 2011 / ISSN 1857-4130
Disponibil online 27 November, 2013. Descarcări-158. Vizualizări-1982
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Diagnosticarea strategică a mediului extern de afaceri în ramura panificaţiei din Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Meridian Ingineresc
Nr. 3 / 2011 / ISSN 1683-853X
Disponibil online 18 July, 2022. Descarcări-1. Vizualizări-578
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2010 - 1

  Dinamica personalului la întreprinderile de prelucrare a laptelui şi influenţa lui asupra activităţii lor economice
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Premisele dezvoltării economiei naţionale în contextul crizei economice
2010. Bălți. ISBN 978-9975-50-022-7.
Disponibil online 28 January, 2022. Descarcări-2. Vizualizări-232
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 38 of 38