IBN
Închide

37Publicaţii

561Descărcări

15427Vizualizări

Oleiniuc Maria
Dinamica numărului de publicaţii pe ani
Dinamica articolelor pe ani
Distribuirea numărului de pagini publicate pe categorii de reviste și ani
Distribuirea articolelor pe domenii şi ani
Colaborarea autorului
Dinamica descărcărilor pe ani
Proiecte(0)
Google Scholar ID
ORCiD

Articole în reviste din RM - 12. Publicaţii la conferinţe din RM - 23. Publicaţii peste hotare - 2.
XLS PDF DOC
SM ISO690:2012
DOC
ISO 620L2021Clasificate
  • 3. Articole în reviste din RM
  • 3.1. Articole în reviste științifice din RM (perioada în care au avut categorie de clasificare + 2 numere până la aprobarea statutului de publicație științifică)
  • 3.1.3.Articole în reviste de cat. B - 4
  • 3.1.4.Articole în reviste de cat. C - 4
  • 3.2.Articole în alte reviste din RM - 4
  • 4. Articole în reviste de peste hotare
  • 4.3.Articole în alte reviste științifice de peste hotare - 2
  • 5. Publicaţii la manifestări din RM
  • 5.1.Publicații la manifestări științifice din RM (incluse în Registrele manifestărilor științifice aprobate de către ANACEC) - 4
  • 5.3.Publicații la alte manifestări din RM - 19

2022 - 3

Analysis on municipal solid waste management at international level
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Competitiveness and sustainable development
Editia 4. 2022. Chișinău. ISBN (pdf) 978-9975-45-872-6 (PDF).
Disponibil online 3 January, 2023. Descarcări-6. Vizualizări-97
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Circular economy on organic waste management
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 16, R. 2022. Chisinau, Moldova. ISBN (pdf) 978-9975-3530-9-0 (PDF).
Disponibil online 3 November, 2022. Descarcări-8. Vizualizări-157
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Economia circulară versus economia verde
Oleiniuc Maria1 , Dodu Aliona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 11, Vol. I. 2022. Bălți. ISBN 978-9975-50-297-9.
Disponibil online 16 January, 2023. Descarcări-1. Vizualizări-67
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2021 - 4

Întreprinderile mici și mijlocii – promotorul principal al creșterii potențialului economic al Republicii Moldova
Oleiniuc Maria , Bordea Olesea
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.1. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 17 May, 2022. Descarcări-6. Vizualizări-152
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Interdependența managementului de mediu cu sistemul ISO 14000
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării
Ediția 15, Vol.2. 2021. Chisinau, Moldova. ISBN 978-9975-3529-7-0..
Disponibil online 29 April, 2022. Descarcări-26. Vizualizări-337
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Managementul deşeurilor în industria alimentară – un factor important în Republica Moldova
Oleiniuc Maria1 , Dodu Aliona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Traditie şi inovare în cercetarea ştiinţifică
Ediția 10, Vol. I. 2021. Bălți. ISBN 978-9975-50-271-9.
Disponibil online 28 April, 2022. Descarcări-7. Vizualizări-138
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The main elements of the concept of environmental management
Oleiniuc Maria1 , Dodu Aliona2
1 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi,
2 Universitatea Tehnică a Moldovei
Competitiveness and sustainable development in the context of European integration
Editia 3. 2021. Chișinău. ISBN 978-9975-45-739-2 (PDF).
Disponibil online 8 December, 2021. Descarcări-8. Vizualizări-168
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2020 - 1

Cartografierea securității alimentare a Republicii Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 2(57) / 2020 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 8 September, 2020. Descarcări-9. Vizualizări-395
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2019 - 2

Specific food security policies
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Social Sciences
Nr. 2(2) / 2019 / ISSN 2587-3490 / ISSNe 2587-3504
Disponibil online 27 June, 2019. Descarcări-2. Vizualizări-545
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Visions regarding the strategy of ensuring food security in the Republic of Moldova
Perciun Rodica1 , Oleiniuc Maria2
1 National Institute for Economic Research of Moldova,
2 "Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Research on Trade, Management and Economic Development
Nr. 1(11) / 2019 / ISSN 2345-1424 / ISSNe 2345-1483
Disponibil online 14 August, 2019. Descarcări-12. Vizualizări-730
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2018 - 10

Analiza și evaluarea soluțiilor de formulare a obiectivelor întreprinderii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Asigurarea viabilităţii economico-manageriale pentru dezvoltarea durabilă a economiei regionale în condiţiile integrării în UE
2018. Balti, Republic of Moldova. ISBN 978-9975-50-215-3.
Disponibil online 10 July, 2021. Descarcări-4. Vizualizări-121
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Arhitectura managementului securității alimentare în Republica Moldova
Perciun Rodica1 , Oleiniuc Maria2
1 Institutul Naţional de Cercetări Economice al AŞM,
2 Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Revista de Ştiinţă, Inovare, Cultură şi Artă „Akademos”
Nr. 3(50) / 2018 / ISSN 1857-0461 / ISSNe 2587-3687
Disponibil online 30 November, 2018. Descarcări-27. Vizualizări-674
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Conceptual aspects of food security
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Journal of Engineering Sciences
Nr. 2 / 2018 / ISSN 2587-3474 / ISSNe 2587-3482
Disponibil online 6 November, 2018. Descarcări-5. Vizualizări-436
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Determinarea nivelului de autosuficiență  al producției alimentare în Republica Moldova 
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Analele Institutului Naţional de Cercetări Economice
Nr. 1 / 2018 / ISSN 1857-3630 / ISSNe 1857-3630
Disponibil online 10 January, 2019. Descarcări-10. Vizualizări-462
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Evoluția în timp și situația curentă a disponibilității securității alimentare în Republica Moldova
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Univers strategic
Nr. 3(35) / 2018 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-134
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Metodologia de evaluare a riscurilor de securitate a informațiilor în întreprinderile mici și mijlocii
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Perspectivele şi Problemele Integrării în Spaţiul European al Cercetării şi Educaţiei
Vol.1. 2018. Cahul, Republica Moldova. ISBN 978-9975-88-041-1.
Disponibil online 24 October, 2018. Descarcări-2. Vizualizări-387
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile aferente asigurării securității alimentare naționale
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 18 October, 2018. Descarcări-6. Vizualizări-519
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Riscurile și consecințele privind securitatea alimentară
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Creşterea economică în condiţiile globalizării: competitivitate, inovativitate, sustenabilitate
Ediția 13, Vol.1. 2018. Chișinău, Republica Moldova. ISBN 978-9975-3202-8-3.
Disponibil online 22 October, 2018. Descarcări-26. Vizualizări-530
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Teoriile evoluţioniste privind conceptul de dezvoltare
Oleiniuc Maria
Universitatea de Stat „Alecu Russo” din Bălţi
Paradigme moderne în dezvoltarea economiei naţionale şi mondiale Cu ocazia aniversării a 65 de ani de la fondarea Facultăţii de Ştiinţe Economice
2018. Chișinău. ISBN 978-9975-142-57-1.
Disponibil online 3 June, 2019. Descarcări-39. Vizualizări-494
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
The evolution of world agricultural crop development
Oleiniuc Maria
"Alecu Russo" State University of Balti
Univers strategic
Nr. 3(35) / 2018 / ISSN 2067-7464 / ISSNe 2068-1682
Disponibil online 1 April, 2021. Descarcări-0. Vizualizări-132
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
1 - 20 of 37